intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn đánh giá đàm phán

Xem 1-20 trên 72 kết quả Tiêu chuẩn đánh giá đàm phán
 • Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của đàm phán, tiêu chuẩn đánh giá đàm phán, những điểm cần lưu ý, sai lầm cần tránh, phân loại đàm phán hợp đồng ngoại thương, quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương là những nội dung chính trong bài giảng "Đàm phán hợp đồng ngoại thương". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hoaitrinhphuong 06-09-2015 72 5   Download

 • Trong những năm gần đây, đi đôi với việc phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống giáo dục Đại học của Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều đến việc phát triển văn hoá nói chung và văn hoá chất lượng nói riêng ở mỗi cơ sở giáo dục. Thông qua bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Đại học 2017 của Bộ GD&ĐT, lần đầu tiên yếu tố “Văn hoá” được chính thức sử dụng để đánh giá chất lượng trường Đại học.

  pdf11p dtphuongg 10-09-2018 41 8   Download

 • HACCP là vi t t t c a c m t Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là ế ắ ủ ụ ừ "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm". HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh...

  doc3p thinhroi 19-03-2010 955 502   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8709-3:2011 gồm các mức đảm bảo đánh giá (EAL) dùng để xác định một cấp độ đo lường đảm bảo cho các TOE thành phần; các gói đảm bảo tổng hợp (CAP) dùng để xác định một cấp độ đo lường mức đảm bảo cho các TOE tổng hợp; các thành phần đảm bảo riêng biệt dùng cho việc tổng hợp các mức đảm bảo và các gói, và các tiêu chí đánh giá cho các PP và ST.

  doc168p thangnamvoiva24 13-10-2016 23 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9597-1:2013 đưa ra hướng dẫn: Soạn thảo các yêu cầu có thể được trình bày dưới dạng giá trị giới hạn cho một đặc trưng định lượng; kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu khi kết quả phép kiểm nghiệm hay phép đo có độ không đảm bảo. Mời các bạn tham khảo.

  doc15p thangnamvoiva11 10-08-2016 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10607-4:2014 quy định một danh sách đặc tính độc lập của các quy trình, hoạt động, tác vụ nhằm đạt được đòi hỏi và thể hiện việc đạt được đòi hỏi đó. Tiêu chuẩn này thiết lập các quy trình, hoạt động, tác vụ và khuyến nghị theo ngữ cảnh của một mô hình vòng đời và tập các quy trình vòng đời được định nghĩa đối với hệ thống và/hoặc việc quản lý vòng đời phần mềm.

  doc21p thangnamvoiva11 10-08-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9084-1-2011 về Kết cấu gỗ - Độ bền uốn của dầm chữ I - Phần 1: Thử nghiệm, đánh giá và đặc trưng quy định các yêu cầu đối với dầm chữ I tiền chế từ gỗ, sử dụng làm cấu kiện kết cấu chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc22p thangnamvoiva27 21-10-2016 51 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10862:2015 bổ sung một số khuôn khổ thống kê sử dụng việc phân tích phương sai để ước lượng các thành phần riêng lẻ, đặc biệt là những thành phần được phân loại và đánh giá độ đảm bảo loại A. Mời các bạn tham khảo.

  pdf50p thangnamvoiva17 08-09-2016 33 0   Download

 • Nội dung báo cáo khoa học: Các tiêu chuẩn an toàn đánh giá chất lượng đồ án thiết kế đường ô tô và kiến nghị các nghiên cứu để thiết kế tuyến đảm bảo an toàn giao thông do ThS. Võ Xuân Lý thực hiện trình bày một số vấn đề về: Các tiêu chuẩn về an toàn giao thông, phân tích, ứng dụng thiết lập 3 tiêu chuẩn an toàn giao thông, một số đồ thị hổ trợ cho thiết kế đường ô tô, đồng thời đề xuất các nghiên cứu để xây dựng thành các tiêu chuẩn cụ thể bổ sung vào quy trình tiêu chuẩn thiết kế đường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p thulanh1 05-09-2011 185 24   Download

 • Cùng tìm hiểu chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường; xử lý mẫu; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN".

  ppt102p codon_01 13-11-2015 59 6   Download

 • Đập bê tông đầm lăn đã và đang được xây dựng ngày càng nhiều ở Việt nam. Thông qua tổng kết, đánh giá những vấn đề thuộc về thiết kế đập Định Bình, bài viết "Về tiêu chuẩn thiết kế đập bê tông đầm lăn của Việt Nam qua thực tế đập Định Bình" trình bày những tiêu chuẩn được vận dụng ở thiết kế đập Định Bình, phân tích những hạn chế bất cập khi chưa có tiêu chuẩn thiết đập bê tông đầm lăn ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf5p tinhluong123 24-11-2015 49 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3216:1979 dùng để kiểm tra đánh giá chất lượng các chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm, áp dụng cho các loại đồ hộp rau quả gồm nước quả ép, nước quả nghiền, quả nước đường và rau quả dầm dấm.

  doc4p bautroibinhyen10 19-12-2016 45 2   Download

 • TCVN 7447-1:2010 (Tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa) do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này đưa ra qui tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện.

  pdf39p nvn1510 07-04-2015 100 41   Download

 • Bài giảng Phân tích môi trường cung cấp kiến thức về: chỉ thị môi trường; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; phương pháp xử lý và phân tích các thông số chất lượng môi trường; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường.

  ppt102p conchimnon32 26-06-2014 109 36   Download

 • Như vậy dạng tổng quát của mô hình tự hồi quy bậc 1 là: Zt =a1Zt-1+a2Zt-2+... +apZt-p+ εt (3.101) Thành phần ngẫu nhiên Thành phần ngẫu nhiên chính là thành phần sai số hay phần dư giữa giá trị thực và giá trị tính được theo mô hình tự hồi qui. Thành phần này khi làm dự báo là sai số, còn khi tại chuỗi mô phỏng nó là số ngẫu nhiên. Việc xác định thành phần ngẫu nhiên εt tuỳ thuộc vào ý đồ và tiêu chuẩn mô phỏng của mô hình. Về cơ bản theo nguyên tắc mô phỏng là đảm bảo...

  pdf16p xingau5 14-08-2011 94 31   Download

 • Hòa nhập xã hội: bao gồm một quá trình mà đảm bảo rằng những người có nguy cơ đói nghèo và những người “tách biệt xã hội” được những cơ hội và nguồn lực cần thiết để tham gia đầy đủ kinh tế, xã hội và đời sống văn hóa và tận hưởng một tiêu chuẩn sống và hạnh phúc đó là coi là bình thường trong xã hội mà họ đang sống. Và đảm bảo rằng họ có cơ hội lớn hơn tham gia vào quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền cơ...

  doc7p doantuananh1989 25-03-2013 106 30   Download

 • Chọn các tiêu chuẩn đánh giá Nỗ lực của nhóm chứa đựng một số yếu tố có thể đánh giá bằng việc thực hiện. Hãy tìm các tiêu chuẩn đánh giá tầm rộng khi phân tích việc thực hiện. Hãy đánh giá các tiêu chuẩn đó mà việc cải tiến của chúng bảo đảm các lợi ích kinh tế thực.

  pdf6p hongnhung_4 21-02-2011 363 29   Download

 • 1. Chọn các tiêu chuẩn đánh giá Nỗ lực của nhóm chứa đựng một số yếu tố có thể đánh giá bằng việc thực hiện. Hãy tìm các tiêu chuẩn đánh giá tầm rộng khi phân tích việc thực hiện. Hãy đánh giá các tiêu chuẩn đó mà việc cải tiến của chúng bảo đảm các lợi ích kinh tế thực. 2. Đánh giá kết quả Việc đánh giá kết quả cần phải có ý nghĩa và chính xác, nghĩa là cần thiết thực, vì nếu cần, bạn có thể hỏi thêm những người bên ngoài để họ đánh giá. 3....

  pdf3p bibocumi15 14-11-2012 117 10   Download

 • Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để quản lý một báo cáo hoàn chỉnh về khách hàng và chương trình du lịch. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có những nội dung như: Đảm bảo quy trình xử lý hồ sơ chứng từ chương trình du lịch; đánh giá cấu trúc báo cáo về khách hàng và chương trình du lịch, đưa ra đề xuất hoàn thiện; phân tích và cập nhật hệ thống báo cáo về khách và chương trình du lịch.

  pdf3p tangtuy14 07-06-2016 31 2   Download

 • Phần 2 của tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phục vụ trên tàu thủy du lịch gồm có những đơn vị năng lực sau: Tiến hành đánh giá năng lực làm việc của nhân viên; huấn luyện nhân viên tại chỗ; thực hiện bài đào tạo nhóm, đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf57p tangtuy15 23-06-2016 44 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn đánh giá đàm phán
p_strCode=tieuchuandanhgiadamphan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2