intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn Nhà nước

Xem 1-20 trên 1804 kết quả Tiêu chuẩn Nhà nước
 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1765:1975 áp dụng cho thép cacbon kết cấu thông thường cán nóng dưới dạng thép thanh, băng, hình, định hình, tấm, lá, băng rộng (vạn năng) và thép lá cán nguội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva19 13-09-2016 187 36   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1766:1975 về Thép cacbon kết cấu chất lượng tốt - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho thép cacbon kết cấu chất lượng tốt cán nóng và rèn, có kích thước (đường kính hoặc chiều dày) nhỏ hơn 250 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc9p thangnamvoiva19 13-09-2016 95 14   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1654:1975 về Thép cán nóng - Thép chữ C - Cỡ, thông số kích thước áp dụng cho thép chữ C cán nóng có chiều cao từ 50mm đến 400mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 89 13   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1916:1976 về Bulông, vít, vít cấy, đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc có đường kính ren từ 1 đến 48 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc25p thangnamvoiva24 13-10-2016 65 12   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1656:1975 về Thép cán nóng - Thép góc cạnh đều - Cỡ, thông số kích thước áp dụng cho thép góc cạnh đều cán nóng có chiều rộng cạnh từ 20mm đến 200 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p thangnamvoiva24 13-10-2016 117 13   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1757:1975 về Khuyết tật gỗ - Phân loại, tên gọi định nghĩa và phương pháp xác định áp dụng cho tất cả các loại gỗ. Tiêu chuẩn quy định phân thành các nhóm, loại, hình dạng và biến dạng chính của khuyết tật gỗ.

  doc28p thangnamvoiva19 13-09-2016 53 10   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 185:1974 về Ký hiệu điện trên mặt bằng được ban hành để thay thế TCVN 185:1965. Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu thiết bị, khí cụ và phần tử mang điện trên mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p thangnamvoiva19 13-09-2016 40 10   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1655:1975 về Thép cán nóng - Thép chữ I - Cỡ, thông số kích thước áp dụng cho thép chữ I cán nóng có chiều cao từ 100mm đến 600mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 118 9   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1043:1971 về Then bằng cao quy định kích thước mặt cắt của then bằng cao và rãnh then phải theo những chỉ dẫn ở hình 1, bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva18 05-09-2016 76 9   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 4755:1989 áp dụng cho cần trục và qui định các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với thiết bị thủy lực của chúng. Tiêu chuẩn này không qui định các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với thiết bị thủy lực trong cơ cấu di chuyển của các cần trục lưu động.

  doc4p thangnamvoiva18 05-09-2016 39 8   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1652:1975 về Thép cán nóng - Ray đường sắt hẹp - Cỡ, thông số kích thước áp dụng cho ray có các kiểu sau: R 8 (8 kg trên 1m chiều dài); R 11 (11 kg trên 1m chiều dài); R 15 (15 kg trên 1m chiều dài); R 18 (18 kg trên 1m chiều dài); R 24 (24 kg trên 1m chiều dài) để làm đường sắt hẹp.

  doc5p thangnamvoiva24 13-10-2016 26 5   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1905:1976 về Đai ốc sáu cạnh (tinh) - kích thước được ban hành để thay thế cho TCVN 114:1963. Tiêu chuẩn quy định kết cấu và kích thước của đai ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng. Mời các bạn tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva24 13-10-2016 34 5   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3286:1979 áp dụng cho nitơ khí và lỏng dùng trong kỹ thuật điều chế bằng phương pháp hóa lỏng, sau đó tinh luyện tách nitơ và oxy ra khỏi hỗn hợp không khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p thangnamvoiva17 04-09-2016 43 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 101:1963 về Bulông thông dụng - Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các loại bulông thô, nửa tinh và tinh thông dụng. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại bulông thô, nửa tinh và tinh thông dụng.

  doc5p thangnamvoiva18 05-09-2016 27 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1066:1971 về Ăn khớp răng - Bánh răng côn răng thẳng - Prôphin gốc áp dụng cho bánh răng côn răng thẳng có môđun hớn hơn 1mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p thangnamvoiva17 08-09-2016 35 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1754:1975 quy định phương pháp xác định độ bền và độ dãi dài tương đối khi kéo đứt vải dệt thoi sản xuất từ các dạng xơ, sợi thiên nhiên, hóa học.

  doc4p thangnamvoiva19 13-09-2016 49 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1876:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (thô) - Kích thước được ban hành để thay thế cho TCVN 72-1963. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước của bulông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng 1, 2.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 39 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1915:1976 về Mũ ốc - Kích thước quy định kết cấu và kích thước của mũ ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng, phần phụ lục quy định khối lượng của mũ ốc thép có ren bước lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva24 13-10-2016 44 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3793:1983 quy định yêu cầu kỹ thuật của natri hidroxit kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn với điện cực thủy ngân hoặc điện cực grafit có màng ngăn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 53 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3795:1983 quy định phương pháp chuẩn độ xác định natri hidroxit với hàm lượng lớn hơn 10 %, tổng lượng bazơ trên 10 % và natri cacbonat trong khoảng từ 0,1 % đến 3 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p thangnamvoiva17 04-09-2016 78 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn Nhà nước
p_strCode=tieuchuannhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản