Tiểu luận cơ cấu đầu tư

Xem 1-20 trên 689 kết quả Tiểu luận cơ cấu đầu tư
 • Tăng trưởng phát triển luôn là một trong những mục tiêuy hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một cơ cấu kinh tế hợp lý là một trong ba chỉ tiêu thể hiện trình độ phát triển của một đất nước bên cạnh hai chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế và các vấn đề xã hội. Cơ cấu kinh tế chịu ảnh hưởng phần lớn từ cơ cấu đầu tư. Định hướng cơ cấu đầu tư để đổi mới cơ cấu kinh tế trên cơ sở sự tác động của các...

  doc44p duong_dung 01-04-2010 258 109   Download

 • Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn,nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội.

  doc66p hoangthaik4a5 01-11-2009 340 124   Download

 • I.1. Khái niệm Trớc khi đi đến khái niệm cơ cấu đầu t, cơ cấu kinh tế, cần làm rõ nội dung của thuật ngữ ”cơ cấu”. Cơ cấu hay kết cấu là một phạm trù triết học phản ánh cấu trúc bên trong của một đối tợng nào đó, kể cả số lợng và chất lợng, là tập hợp những mối quan hệ cơ bản, tơng đối ổn định giữa các yếu tố cấu thành nên đối tợng đó, trong một thời gian nhất định. Cơ cấu của một đối tợng đợc thể hiện bằng hai đặc trng chính....

  pdf39p kimku11 06-10-2011 62 21   Download

 • Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biện là phát triển kinh tế đang từng bước hội nhập kinh tee quốc tế.

  doc55p ngoctung_qn 27-06-2012 459 175   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, bài tiểu luận "Chính sách đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc và những điểm cần lưu ý đối với Việt Nam trong thu hút FDI từ Hàn Quốc" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc, tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc và những điểm cần lưu ý đối với Việt Nam trong thu hút FDI từ Hàn Quốc,...

  pdf37p phuong_jolie9x 28-10-2015 128 36   Download

 • Cơ cấu của một đối tượng được thể hiện bằng hai đặc trưng chính. Đó là các bộ phận cấu thành nên đối tượng và mối quan hệ giũa các bộ phận cấu thành đó. Cơ cấu của một đối tượng quyết định tính chất hay năng lực của nó nhằm thực hiện một chức năng hay mục tiêu nào đó mà đối tượng cần đạt đến. Với cơ cấu xác định, thì đối tượng có những tính chất nhất định hay có một năng lực và hạn chế nhất định.

  pdf58p minhtam 15-07-2009 1174 371   Download

 • "Tiểu luận: Chính sách đầu tư quốc tế của Singapore" có kết cấu nội dung chính như sau: Chính sách đầu tư quốc tế của Singapore giai đoạn 1965-1990, chính sách đầu tư quốc tế của Singapore giai đoạn từ 1991 đến nay. bài học cho Việt Nam. Mời tham khảo.

  doc11p tuanctbg 22-05-2011 447 175   Download

 • Bài tiểu luận: Xây dựng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa với mục tiêu phân tích thực trạng và tác động của đầu tư ra nước ngoài, đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế – xã hội, tìm hiểu thực trạng của hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và các tác động của nó đối với nền kinh...

  doc30p banmaibanmai 16-02-2016 44 22   Download

 • Kết quả “ngầm” Tại nghị quyết về phiên họp thứ tư, Quốc hội khóa 13 vừa qua, yêu cầu đặt ra là Ngân hàng Nhà nước phải “tạo cho được chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính gắn với thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, bảo đảm đến năm 2015 có một hệ thống ngân hàng lành mạnh”.

  pdf3p bibocumi20 14-12-2012 28 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư & xuất nhập khẩu đoàn minh giang., jsc', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p chipchip1122 17-03-2013 181 79   Download

 • Những nhân tố nội tại trong nền kinh tế Thị trường tiêu dùng của xã hội Trình độ phát triển của LLSX Dân số lao động Quan điểm chiến lược, mục tiêu phát triển KTXH của đất nước trong mỗi giai đoạn Môi trường thể chế chính trị và cơ chế quản lý của đất nước Nhóm nhân tố tác động từ bên ngoài

  ppt31p banhbeonhanthit 30-07-2013 83 41   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “hoàn thiện công tác phân tích công việc tại công ty cổ phần đầu tư pvinconess”', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf114p caphe_123 17-07-2013 95 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: ứng dụng thương mại điện tử tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thời đại m', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p lux_12 17-06-2013 109 33   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, Thương mại và dịch vụ là một ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng GDP rất cao do đó đÓ được sự quan tâm và ưu đÓI đặc biệt của Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ là một công ty vừa chấm dứt thời kỳ sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ phần với nhiều hứa hẹn của một tương lai phát triển. Nó...

  pdf24p caphe_123 17-07-2013 89 23   Download

 • Khái niệm về đầu tư dới các góc độ khác nhau. Dới góc độ tài chính thì đầu tư là một chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận về một chuỗi các dòng thu. Dưới góc độ tiêu dùng thì hiện tại để thu mức tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai

  pdf31p kimku11 03-10-2011 67 13   Download

 • Phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia. Hơn nữa, trong thời kỳ toàn cầu hóa kinh tế, nền kinh tế quốc gia không chỉ chịu tác động từ các hoạt động kinh tế trong nước mà còn bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung của thế giới. Các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…căn cứ vào sự biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý, tìm kiếm cơ hội đầu tư và...

  pdf50p chopchop1122 19-03-2013 30 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p mrlongqb 10-04-2010 1205 521   Download

 • Trong những năm gần đây thị trường chứng khoán cuả nước ta ngày càng phát triển, số lượng các công ty cổ phần mới liên tục tăng kéo theo đó vai trò của quản trị tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp luôn phải “đắn đo” rất nhiều trước khi đưa ra một chính sách tài chính vừa đảm bảo đủ nguồn lực đầu tư phát triển lại vừa tạo được hình ảnh của công ty trong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư....

  doc63p chucung 12-01-2011 579 218   Download

 • -Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội. -Cơ câú đâù tư hợp lý là cơ cấu đầu tư phù hợp với các qui luật khách quan, các điều kiện kinh tế-xã hội...

  doc22p bupbeboy 22-10-2009 230 99   Download

 • Toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành xu hướng tất yếu khách quan của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường. Hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới đang là xu hướng chung của các nước. Trong xu thế hội nhập hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường Việt Nam với những lợi thế so sánh với các nước trong khu vực. Dòng vốn đầu tư vào trong nước đang ngày càng tăng mạnh. Từ thực tế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới...

  pdf85p chipchip1122 16-03-2013 152 55   Download

Đồng bộ tài khoản