intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu thuyết

Xem 1-20 trên 20964 kết quả Tiểu thuyết
 • Xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp là một trong những mục tiêu cốt lõi của ICOM, đặc biệt trong lĩnh vực cải tiến, chia sẻ và truyền đạt kiến thức không chỉ đến cộng đồng bảo tàng toàn cầu, mà còn đến những người xây dựng chính sách liên quan đến công việc bảo tàng, những người chịu trách nhiệm quản lý các khía cạnh pháp lý và xã hội về nghề bảo tàng; và, không kém phần quan trọng là những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp và được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn này.

  pdf92p vianapatricia 22-06-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp bao gồm hai phần: lý thuyết và phần thực hành. Cả hai phần này đều bao gồm các bài học có nội dung theo đúng những chủ đề mà chương trình đào tạo của Bộ Y tế đã ban hành. Mỗi bài học được trình bày theo 4 mục: Mục tiêu - Nội dung - Tự lượng giá - Hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng thực tế.

  pdf204p thanhthanh191 23-06-2022 1 0   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Văn học trẻ em giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thơ do trẻ em Việt Nam viết, giới thiệu văn học trẻ em ở nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf81p bakerboys06 08-06-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu về sự thành công và chiếm lĩnh thị trường của CGV tại Việt Nam" nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công và chiếm lĩnh thị trường của CGV tại Việt Nam; từ đó sẽ đưa ra các khuyến nghị phù hợp, những chiến dịch marketing hợp lý và có thể định hướng được nhu cầu, mong muốn, kỳ vọng của khách hàng để các công ty Việt Nam sẽ có những phát triển mạnh mẽ ở hiện tại và tương lai trong lĩnh vực này.

  doc95p trantup 25-06-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị gồm 11 chương, nội dung không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết mà tập trung vào các vấn đề cơ bản của toán rời rạc và các giải thuật cũng như tính ứng dụng của môn học. Tiêu biểu là các nội dung về cơ sở logic, quan hệ hai ngôi, đại số bool - hàm bool, lý thuyết đô thị, biểu diễn đồ thị trên máy tính, tô màu đồ thị, luồng trong mạng,... Mời bạn tham khảo.

  pdf226p vanthe123456789 26-06-2022 22 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ internet cáp quang của công ty viễn thông FPT- chi nhánh Huế" là nhằm phân tích về mặt lý thuyết cũng như thực tế các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng, quyết định tiếp tục sử dụng của khách hàng đối với dịch vụ internet cáp quang do FPT Telecom cung cấp. kết quả nghiên cứu thu thập được sẽ cho biết sự ảnh hưởng của từng nhân tố, từ đó đưa ra những ý kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao sự cạnh tranh của công ty.

  pdf100p bakerboys05 23-06-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thăng Long" tìm hiểu rõ về thực trạng công tác kế toán chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp nói chung và tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thăng Long nói riêng để tìm ra những ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong kế toán chi phí tại công ty. Đồng thời qua đó góp phần nêu một số ý kiến cá nhân đã tìm hiểu được thông qua lý thuyết và thực tế giúp cho công tác hạch toán kế toán chi phí tại công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

  pdf150p dongcoxanh25 22-06-2022 2 0   Download

 • Chuyên luận "Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới" phần 1 trình bày các nội dung chính như: Quan niệm nghệ thuật về con người và con người trong thể loại tiểu thuyết; hình tượng con người trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p dongcoxanh25 22-06-2022 19 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Chuyên luận "Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tuyển thuyết thời kỳ đổi mới; ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p dongcoxanh25 22-06-2022 16 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học" nhằm xác định được các phạm trù giá trị truyền thống trong giáo dục cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, đánh giá tính phù hợp của việc ứng dụng các sản phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, nghiên cứu thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam sử dụng ngôn ngữ mĩ thuật.

  pdf70p thanhthanh191 21-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết ô tô: Chương 3 Xác định các thông số cơ bản của hệ thống động lực ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định công suất danh định của động cơ theo phương pháp lựa chọn thực nghiệm và tính toán; xác định tỉ số truyền cực đại và cực tiểu của hệ thống truyền lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p dongcoxanh25 22-06-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế học (Tập 1) cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh tế học; Cung cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lựa chọn trong điều kiện rủi ro; lý thuyết hành vi người sản xuất; thị trường cạnh tranh hoàn hảo; thị trường độc quyền;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf297p dongcoxanh25 22-06-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Quản trị huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây" là đưa ra những đề xuất dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường hiệu quả quản trị huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây.

  pdf108p dongcoxanh25 22-06-2022 8 3   Download

 • Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án “Tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết liên văn hoá” được triển khai trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, chương 2: Giới thuyết về lý thuyết liên văn hoá và tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại, chương 3: Các phạm trù liên văn hoá trong tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại, chương 4: Tính chất liên văn hoá trong tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ phương diện nghệ thuật.

  pdf160p thanhthanh191 21-06-2022 3 3   Download

 • Bài khóa luận "Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty TNHH KONE Việt Nam trên thị trường nội địa" đã tổng hợp được những lý thuyết cơ bản cùng với hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường. Đây là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy của Công ty.

  pdf47p chuheodethuong10 17-06-2022 7 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu giải pháp phát triển công tác tâm lý học trường học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới" nhằm đề xuất mô hình phát triển công tác tâm lý học trường học trong giáo dục phổ thông, bao gồm “mô hình hoạt động tâm lý học trường học” đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; đề xuất các giải pháp áp dụng có hiệu quả mô hình tâm lý học trường học vào thực tiễn xây dựng và phát triển công tác tâm lý học trường học trong giáo dục Việt Nam.

  pdf60p thanhthanh191 20-06-2022 23 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại nhìn từ góc độ thể loại" trình bày xu hướng tiểu thuyết lịch sử bám sát sử liệu; Xu hướng tiểu thuyết lịch sử dụ ngôn hóa sử liệu; Xu hướng tiểu thuyết lịch sử đối thoại với sử liệu.

  pdf176p viabigailjohnson 10-06-2022 8 3   Download

 • Bài viết Cảnh quan và con người miền núi trong truyện đường rừng của Lan Khai từ góc nhìn phê bình sinh thái thực hiện trên cơ sở khảo sát các tác phẩm thuộc thể loại truyện đường rừng của Lan Khai như tập truyện ngắn Truyện đường rừng (1940), và các tiểu thuyết Tiếng gọi của rừng thẳm (1939), Dấu ngựa trên sương (1940), Suối đàn (1940) trong sự so sánh với các du ký trên tạp chí Nam Phong giai đoạn 1917-1934 và một số tác phẩm thơ trung đại Việt Nam.

  pdf11p viabigailjohnson 10-06-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu biểu tượng là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành khá phổ biến trên thế giới với nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Bài viết Biểu tượng tính nữ trong một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam tiêu biểu đầu thế kỉ XXI trình bày những nghiên cứu về biểu tượng tính nữ trong văn học Việt Nam (biểu tượng đất, đêm, nước).

  pdf11p viabigailjohnson 10-06-2022 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Thành Công Vĩnh Phúc trên thị trường miền Bắc" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Những lý luận này nhằm mục đích đưa ra những nhận định chung nhất, toàn diện nhất, những quan điểm và lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh.

  pdf56p chuheodethuong10 17-06-2022 8 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiểu thuyết
p_strCode=tieuthuyet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2