intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa

Xem 1-20 trên 22 kết quả Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa
 • Bài giảng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa hướng đến giới thiệu công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt17p cuonghuyen0628 10-11-2015 374 34   Download

 • Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tìm hiểu vấn đề công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

  pdf18p luongmylm 24-03-2014 148 34   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 1960-1986" dưới đây để nắm bắt được nội dung đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và sau đổi mới. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc7p khanhhoang0501 20-11-2015 484 30   Download

 • Lịch sử công nghiệp hóa thế giới cho đến nay đã trải qua hơn 200 năm, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Cuộc cách mạng công nghiệp này sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước Tây Âu và các nước khác như một trào lưu phát triển mới của thế giới. Khi đó, theo cách hiểu đơn giản, công nghiệp hóa đơn thuần chỉ là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc, nhằm biến một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công...

  doc13p thuhaui 02-12-2010 208 87   Download

 • Bài viết tìm hiểu về phương thức công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiền đề, cơ sở tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường bước tiến của công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam...

  pdf6p angicungduoc 15-10-2019 33 1   Download

 • Chương 5 Công nghiệp hóa- Hiện đại học, cùng tìm hiểu chương này với kết cấu nội dung sau: Bản chất và nội dung của quá trình CNH, HĐH; Quá trình hoàn thiện chủ trương, đường lối CNH, HĐH ở Việt Nam; Bối cảnh mới của thời đại và nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH đất nước.

  pdf10p thanhdieutran 11-04-2014 71 9   Download

 • Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn trong hệ thống an ninh xã hội. Bảo hiểm xã hội vừa mang tính kinh tế nhưng cũng mang tính xã hội, nhân đạo của Nhà nước ta, nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động trước những biến cố làm giảm hoặc mất thu nhập. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục đường lối đổi mới, mở cửa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa....

  doc26p mat_den_trongveo 26-06-2012 1718 324   Download

 • Bài thuyết trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau đây với chủ đề tìm hiểu nhận thức về quan điểm của Đảng: Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài với 3 phần là mở đầu, phân tích và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p khuexd5 26-08-2015 163 18   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc....

  doc14p congdanh10 20-09-2012 160 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế Việt Nam trên đường phát triển, phần 2 trình bày các nội dung: Công nghiệp hóa và kinh tế thông tin - Con đường của Việt Nam, phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, thử tìm hiểu khía cạnh kinh tế của hoạt động nghệ thuật và giáo dục và vai trò của các hoạt động không vụ lợi trong một nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p doinhugiobay_05 01-12-2015 63 10   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực trạng thực hiện văn hóa công sở tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn; một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công sở trong Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn.

  doc10p caovantungtt14 21-10-2020 95 14   Download

 • Việc thực hiện trách nhiệm xã hội là một công việc không thể bỏ qua trên con đường hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam, bởi nó vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho xã hội, đặc biệt là nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia và hỗ trợ thực hiện tốt hơn pháp luật lao động tại Việt Nam. Bài thảo luận này sẽ cho chúng ta hiểu thêm phần nào về vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc42p laliduf_phieulang 21-04-2016 194 65   Download

 • Bio-flocculation hay viết tắt là bio-floc (bông cặn sinh học) được nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản trong thời gian gần đây (Conquest and Tacon, 2006), bio-floc là phức hệ bao gồm: phiêu sinh vật, vi khuẩn dị dưỡng, nguyên sinh động vật, giun tròn, vi tảo, mùn bã hữu cơ; chúng thường chứa khoảng 35 – 50% hàm lượng đạm, 0,6 – 12% chất béo và 21 – 32% trọng lượng tro; theo Avnimelech (2006) bio-floc còn bao gồm các loại amino-acids thiết yếu, vitamins và khoáng vi lượng. - Ích lợi chính của việc...

  pdf4p trangnguyen_1 17-06-2013 139 31   Download

 • Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa x• hội và của nhân dân ; Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa x• hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam ; Căn cứ vào Điều 4, Điều 67 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam ; Luật này quy định chế độ báo chí. CHươNG...

  pdf8p abcdef_44 31-10-2011 93 7   Download

 • Nguồn vốn luôn là một vấn đề đặt ra hàng đầu cho mọi nền kinh tế công nghiệp hoá. Tuy nhiên do lợi thế của mỗi một quốc gia là khác nhau và do sự khác nhau về lợi thế so sánh nên con đường để kiến tạo nguồn vốn sản xuất là hết sức đa dạng.

  pdf5p heomap16 01-10-2013 88 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu sâu hơn về tích lũy tư bản và những thay đổi trong bối cảnh hiện nay. Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện nay hóa theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta.

  doc20p tranquang054 08-07-2018 355 49   Download

 • Mỗi người có thể đi đến một mục đích bằng nhiều con đường khác nhau. Trong kinh doanh mục đích lớn nhất là tối đa hoá lợi nhuận. Tất cả các doanh nghiệp phải tìm ra cho mình những hướng đi riêng để đảm bảo thu được hiệu quả cao nhất. Muốn làm được như vậy trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh hiện nay buộc các doanh nghiệp phải làm sao có được phương án sản xuất đạt hiệu quả kinh tế đảm bảo thực hiện tốt quá trình sản xuất kinh doanh của mình đủ...

  pdf67p tuyetmuadong2013 24-04-2013 65 18   Download

 • Xã hội nào trên con đường phát triển của mình cũng luôn hướng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội.

  pdf7p phuochau19 22-05-2011 53 3   Download

 • Bài 8 Quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo nhằm tìm hiểu qui tắc hoạt động của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo để tối đa hóa lợi nhuận hoặc tối thiểu hóa thua lỗ trong ngắn hạn. Hiểu nguồn gốc đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp và của ngành cạnh tranh. Giải thích quá trình điều tiết của thị trường cạnh tranh để thị trường đạt cân bằng trong dài hạn.

  pdf33p next_12 17-04-2014 60 2   Download

 • Phóng sự là một thể loại báo chí hay, hấp dẫn cả người viết lẫn người đọc. Nó dễ hút hồn người viết bởi khi phóng viên lao vào thể loại này, độ máu mr nghề nghiệp dường như được phát huy tối đa, quên ăn quên ngủ. Nó lôi cuốn người đọc bởi nó thoả mãn tính tò mò, hiếu kỳ, sự khao khát tìm hiể của công chúng trước những sự kiện mới mẻ và bổ ích. Trước sự bùng nổ của thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) phóng sự là...

  pdf7p camry24 08-07-2010 359 155   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa
p_strCode=timhieuduongloicongnghiephoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2