intTypePromotion=4
ADSENSE

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 205 kết quả Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tham khảo tài liệu 'góp phần tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc trong cách mạng việt nam', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc7p _hana_ 14-01-2011 258 80   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật được biên soạn nhằm giới thiệu những cơ sở hình thành, nội dung cơ bản và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật trong đời sống chính trị - xã hội, nhất là việc cải cách hệ thống hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp ở nước ta trong thời kỳ - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu Tài liệu.

  pdf81p lalala03 13-11-2015 124 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc trong cách mạng việt nam', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p khachoang1412 21-04-2011 162 28   Download

 • Phần 2 Tài liệu Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật trình bày nội dung chương III - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật trong cải cách, hoàn thiện nhà nước và hệ thống pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf28p lalala03 13-11-2015 134 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc trong cách mạng việt nam " góp phần tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc trong cách mạng việt nam "', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p tonghoangduy1503 13-10-2011 104 16   Download

 • Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, phong trào thi đua yêu nước luôn được phát triển sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bằng nhiều hình thức và nội dung làm cho thi đua trở thành động lực tinh thần thúc đẩy toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết này nhằm tìm hiểu tư tưởng và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước.

  pdf6p nguyenthilamha 09-04-2017 62 2   Download

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài liệu học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ GD&ĐT ban hành. Giáo trình trình bày các kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành, phát triển; nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dung Tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống XHCN.

  pdf136p taichinh2a 10-06-2011 3169 1120   Download

 • Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan điểm mới về giáo dục. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều đó "Đề tài tiểu luận: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay".

  doc12p motlanduynhat 19-03-2016 663 93   Download

 • Với mục đích làm rõ những sự kiện chính trong quãng thời gian hoạt động 1920 - 1930 của Nguyễn Ái Quốc, qua đó chỉ ra những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trong thời kỳ này, thấy được những thay đổi, phát triển trong những tư tưởng ấy so với những thời kỳ trước. Tham khảo bài tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc18p lethehanhplhn 13-09-2015 136 38   Download

 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trình bày các nội dung: bối cảnh thời đại và sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

  doc13p quanghai87h 07-04-2014 170 39   Download

 • Tài liệu Nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày: nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf10p quanghai87h 09-04-2014 216 36   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vị dân; từ đó vận dụng vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p quangdati 17-04-2017 122 44   Download

 • Câu hỏi thảo luận Tư tưởng Hồ Chí Minh tập hợp các câu hỏi thảo luận trong 5 tuần học với các nội dung chính: cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc, công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước do dân và vì dân,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên.

  pdf0p htmabalhp 22-04-2014 368 32   Download

 • Phần 2 Tài liệu Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh của GS. Trần Văn Giàu trình bày các nội dung:Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong thời kỳ lịch sử 1920 - 1930; cách mạng giải phóng dân tộc - vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh nhà hiền triết. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf96p uocvongxua03 21-07-2015 88 30   Download

 • Phần 1 Tài liệu Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh của GS. Trần Văn Giàu trình bày các nội dung: Có hay không có tư tưởng Hồ Chí Minh, trang bị kiến thức của Nguyễn thời trẻ, trước 1911; những yếu tố tư tưởng được Hồ Chí Minh nhập tâm khi ở Tây Âu, trước khi gặp chủ nghĩa Lênin (1911-1920).

  pdf78p uocvongxua03 21-07-2015 99 29   Download

 • Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức thanh niên là những nội dung chính trong đề tài "Tư tưởng hồ chí minh về giáo dục đạo đức thanh niên". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc11p rain2203 09-11-2015 120 29   Download

 • Theo nghĩa phổ thông nhất thì tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. Trong thuật ngữ “ tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm “ tư tưởng ” ở đây không phải dùng với nghĩa tinh thần – tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng, mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học ( thế giới quan và phương pháp luận ) nhất quán đại diện cho...

  doc8p thanhthuy_1984 08-06-2013 136 18   Download

 • Tài liệu Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh tập hợp một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minhcủa tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan, đã được công bố trên các Tài liệu báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo, từ những năm 80 của thế kỷ trước đến nay.Chủ đề xuyên suốt tác phẩm là quá trình phát triển tư tưởng của một người Việt Nam yêu nước vĩ đại, từ thủa ấu thơ đến khi trưởng thành ra đi tìm đường cứu nước, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, lãnh tụ dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf95p uocvongxua03 21-07-2015 64 18   Download

 • Qua Tài liệuĐi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả khẳng định lòng tin vững chắc của mình vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam, lúc đó, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh sẽ được thiết lập cho mỗi người, cho mỗi gia đình, cho cả dân tộc. Qua Tài liệu mỗi chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn những tư tưởng lớn của Bác trên nhiều phương diện. Tài liệu là Tài liệu học tập bổ ích cho mọi thành phần đối tượng và góp thêm giá trị trong phong trào: Tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Tài liệu sau đây.

  pdf101p uocvongxua03 21-07-2015 60 15   Download

 • Chuyên đề Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS THCS qua môn Ngữ Văn nhằm mục tiêu giúp học viên hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS phổ thông; hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS qua môn học;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt47p ngochuyen1234567 31-10-2015 67 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1242 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh
p_strCode=timhieututuonghochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2