intTypePromotion=1

Tính chất vật lý của nguyên tố

Xem 1-20 trên 181 kết quả Tính chất vật lý của nguyên tố
 • Đề tài: Tính chất hóa học các nguyên tố nhóm VIII.B - Sắt mô tả cho chúng ta về tính chất chung của các nguyên tố nhóm VIII.B và điển hình là Fe về tính chất hóa học, lý học, cấu tạo nguyên tử, điều chế và ứng dụng,...Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập thuộc lĩnh vực Hóa học.

  ppt32p da12cnhh 27-06-2014 508 96   Download

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương III trình bày về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, phản ứng hóa học, điều chế của Ancol và Phenol.

  pdf9p hoa_cuc91 26-06-2014 110 15   Download

 • Mục tiêu của đề tài: Làm rõ sự thay đổi tính chất vật lý và hoá học của gỗ keo trong quá trình xử lý ở môi trường kiềm nóng và các yếu tố ảnh hưởng; đưa ra quy trình công nghệ xử lý kiềm nóng thích hợp đối với nguyên liệu gỗ keo.

  pdf63p uocvong01 24-09-2015 64 14   Download

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương IV trình bày các vấn đề về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phản ứng hóa học, pha chế của hợp chất Carbonyl.

  pdf9p hoa_cuc91 26-06-2014 110 9   Download

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương VI trình bày các vấn đề về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phản ứng hóa học, pha chế của Amin.

  pdf8p hoa_cuc91 26-06-2014 97 6   Download

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương V trình bày các vấn đề về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phản ứng hóa học, điều chế của axit carboxylic và dẫn xuất.

  pdf5p hoa_cuc91 26-06-2014 70 5   Download

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II trình bày về Hidrocarbon (Ankan, Anken, Ankin, Hidrocarbon thơm) như tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lí, điều chế, tính chất hóa học.

  pdf23p hoa_cuc91 26-06-2014 131 17   Download

 • Mục tiêu chương 10 giúp sinh viên: Viết được các phản ứng tạo phức và giải thích tính chất các phức của Fe, Co, Ni, Pt và Pd. Hiểu rõ vai trò sinh học của Fe, Co trong cơ thể và một số hợp chất quan trọng của nguyên tố nhóm VIII được sử dụng trong Y - Dược.

  pdf28p phongphong321 05-07-2018 12 2   Download

 • Bài thuyết trình Vai trò của nguyên tố halogen trong y học trình bày các nội dung: Nguyên tố halogen là gì, tính chất vật lý của các nguyên tố halogen, các halogen và vai trò của từng nguyên tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt23p nguyenngocsinh_ydn 12-04-2017 197 43   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Trạng thái thiên nhiên. Chế tạo và ứng dụng của đơn chất, những đặc tính nguyên tử và vật lý của các Halogen, mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất, đơn chất và hợp chất quan trọng,...

  pdf21p phongphong321 05-07-2018 25 2   Download

 • Bài thuyết trình với đề tài "Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhóm VII B" trình bày nội dung sau: cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng, hợp chất. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung cụ thể trong bài thuyết trình này.

  ppt32p da12cnhh 29-06-2014 750 140   Download

 • Khái Quát Về Vật Lý Hạt Nhân - 1 Vật lý hạt nhân là một ngành của vật lý đi sâu nghiên cứu về hạt nhân của nguyên tử (gọi tắt là hạt nhân), mô tả và tìm ra các cấu trúc, tính chất cũng như các quy luật biến đổi và chuyển hóa trong hạt nhân. Nguyên Tử Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất mà có tính chất vật lý và hóa học đặc trưng. Mỗi loại nguyên tử tạo nên một nguyên tố. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử số xác định. Đối với vật lý,...

  pdf5p ctnhukieu6 22-04-2011 440 97   Download

 • Bài giảng chương 3 "Nguyên tố Silic và các chất nhóm 4" trình bày về cấu tạo, tính chất vật lý và tính chất hóa học của Silic. Bài giảng được biên soạn, thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt9p kyle1996 17-11-2015 54 3   Download

 • Tính chất của các nguyên tố hoá học rất phong phú và đa dạng. Nghiên cứu tính chất của các nguyên tố hoá học, tìm ra những cái nhất về tính chất nào đó của chúng thật thú vị

  doc2p matran94 17-07-2010 159 47   Download

 • Khái Quát Về Vật Lý Hạt Nhân - 1 Vật lý hạt nhân là một ngành của vật lý đi sâu nghiên cứu về hạt nhân của nguyên tử (gọi tắt là hạt nhân), mô tả và tìm ra các cấu trúc, tính chất cũng như các quy luật biến đổi và chuyển hóa trong hạt nhân. Nguyên Tử Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất mà có tính chất vật lý và hóa học đặc trưng. Mỗi loại nguyên tử tạo nên một nguyên tố. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử số xác định. Đối...

  pdf11p tieu_ki_su 27-03-2013 77 22   Download

 • Đặc điểm chung về cấu tạo nguyên tử, liên kết trong phân tử hologen – tính chất hoá học đặc trưng của halogen là tính oxy hoá mạnh. - Quy luật biến đổi tính chất vật lý, tính chất hoá học của các nguyên tố nhóm halogen.

  doc2p bui_giap 03-12-2013 97 21   Download

 • Sắt là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp cũng nhƣ trong đời sống sinh hoạt và phát triển của con ngƣời. Giới y học cho rằng sắt là một nguyên tố vi lƣợng không thể thiếu đƣợc trong cấu tạo cũng nhƣ quá trình sinh hoá của động, thực vật nói chung và con ngƣời nói riêng

  pdf97p tangtocmuathi 23-05-2013 65 14   Download

 • Bài giảng "Hóa hữu cơ - Chương 3: Dẫn suất của Hydrocabon" trình bày cấu trúc phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học, các phản ứng và phương pháp điều chế các chất dẫn suất halogen, hợp chất cơ nguyên tố, Ancol - Phenol, hợp chất cacbonyl. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 60 12   Download

 • So sánh tính chất địa hoá của các hồ nước mặn có nguồn gốc đại dương 9.1 Giới thiệu Hồ n ớc mặn có thể đ ợc phân loại thành 2 nhóm dựa trên cơ sở của nguồn n ớc nguyên thuỷ trong hồ. Những nhóm này thuộc hồ n ớc mặn không bắt nguồn từ đại d ơng và bắt nguồn từ đại d ơng. Hồ n ớc mặn không bắt nguồn từ đại d ơng nhận n ớc ngọt làm đầu vào và trở nên mặn bởi tốc độ bốc thoát hơi n ớc cao của vùng khí hậu khô...

  pdf20p xuongrong_battien 18-10-2011 41 5   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, của Oxi, lưu huỳnh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p phongphong321 05-07-2018 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tính chất vật lý của nguyên tố
p_strCode=tinhchatvatlycuanguyento

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản