intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỉnh Ninh Thuận

Xem 1-20 trên 1035 kết quả Tỉnh Ninh Thuận
 • Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự đói nghèo của đồng bào dân tộc Raglai ở tỉnh Ninh Thuận nhằm mục tiêu phân tích thực trạng nghèo đói của các hộ gia đình dân tộc Raglay, xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập và nghèo đói. Từ đó gợi ý giải pháp phù hợp để xóa đói, giảm nghèo ở vùng nghiên cứu.

  doc27p votinhdon91 11-09-2014 302 74   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận tập trung tìm hiểu về cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf114p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 144 35   Download

 • Nghiên cứu khảo sát 70 tác nhân tham gia chuỗi giá trị tại 2 huyện Ninh Hải và Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, bao gồm 7 nhà cung cấp cây giống, 7 nhà cung cấp vật tư nông nghiệp, 20 hộ trồng, 6 thương lái trong tỉnh, 15 chủ vựa và nhà buôn sỉ trong và ngoài tỉnh, 14 nhà bán lẻ trong và ngoài tỉnh và 1 siêu thị ở ngoài tỉnh. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp tiếp cận liên kết chuỗi giá trị và phân tích lợi thế cạnh tranh ngành hàng.

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 83 20   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu thảm thực vật khô hạn ven biển huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận khảo sát các đặc điểm về dạng sống, về cơ quan dinh dưỡng, tìm hiểu những đặc điểm thích nghi của hệ thực vật với điều kiện đặc biệt khắc nhiệt của môi trường - nắng, nóng, khô hạn, cát trắng bạc màu, đất đai khô cằn.

  pdf155p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 90 13   Download

 • Bài viết tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng công tác xúc tiến du lịch do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận thực hiện trong giai đoạn 2009-2014 từ việc khai thác nguồn thông tin sơ cấp, thứ cấp tại Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, đánh giá chung về công tác xúc tiến du lịch của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua, và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn mới.

  pdf8p hetiheti 06-03-2017 74 9   Download

 • Nghiên cứu phân tích hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào (còn gọi là hiệu quả kỹ thuật theo định hướng đầu vào) cho các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Ninh Thuận trong năm 2014 bằng phương pháp DEA. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bình quân, các yếu tố đầu vào biến đổi của sản xuất có thể giảm xuống 20,7% trong khi vẫn duy trì được đầu ra không đổi.

  pdf8p advanger1 06-05-2018 49 5   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 246/BQLKCN-VP ngày 04 tháng 7 năm 2012,...

  pdf17p conchokon 12-09-2012 66 4   Download

 • Nội dung của kỷ yếu trình bày sự phát triển tỉnh Ninh Thuận theo quy hoạch, cách tiếp cận phát triển mới trong không gian hội nhập, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phát triển kinh tế bền vững và những vấn đề đặt ra ở tỉnh Ninh Thuận, những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  pdf317p kloi1122 19-10-2017 36 4   Download

 • Bài viết này đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với chất lượng dịch vụ chương trình khuyến nông tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Các công cụ phân tích chính bao gồm: phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).

  pdf9p tonymina21 07-12-2018 27 3   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các bệnh nguy hiểm thường gặp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại tỉnh Ninh Thuận. Nghiên cứu được thực hiện trên 30 hộ nuôi ở 3 huyện là Ninh Phước, Ninh Hải và Thuận Nam trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy có 4 bệnh gây chết cao và thường gặp ở tôm chân trắng nuôi tại đây đó là: Hội chứng chết sớm (EMS: Early Mortality Syndrome)/Hoại tử gan tụy cấp (AHPNS: Acute Hepato Pancreatic Necrosis Syndrome), bệnh chết đỏ (đỏ thân, đốm trắng), bệnh phân trắng (đường ruột) và bệnh đục cơ.

  pdf4p advanger1 06-05-2018 27 2   Download

 • Điều tra cắt ngang được tiến hành tại tỉnh Ninh thuận nhằm đánh giá mức độ kiến thức, thái độ, và thực hành về phòng chống HIV/AIDS của học sinh phổ thông trung học năm học 2003-2004 toàn tỉnh. Mẫu nghiên cứu gồm 800 học sinh được chọn bằng lỹ thuật chọn cụm ngẫu nhiên, và phân tầng theo các khối lớp 10, 11, 12. Kết quả cho thấy về phòng chống HIV/AIDS, tỉ lệ học sinh có kiến thức đúng là 46,7%, thái độ đúng là 64,5%, và thực hành đúng là 61,8%.

  pdf5p tunanh2502 16-04-2019 25 2   Download

 • Ninh Thuận là tỉnh khô hạn nhất cả nước, điều kiện khí tượng thủy văn rất khắc nghiệt. Mùa cạn thường xuyên xảy ra hạn hán gay gắt, mùa lũ thường xuất hiện lũ lớn. Nghiên cứu đặc điểm khí hậu, thủy văn giúp tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên khí hậu, nguồn nước hợp lý, hiệu quả, bền vững, đồng thời có chiến lược quy hoạch vùng sản xuất và phòng chống thiên tai ở các địa phương.

  pdf5p vicross2711 20-06-2019 31 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là ước lượng và đánh giá sinh khối trên mặt đất và dự trữ carbon trên mặt đất đối với rừng kín thường xanh hơi khô nhiệt đối (Rkx) và rừng thưa nửa thường xanh hơi khô nhiệt đới (Rtr) để làm cơ sở cho việc quản lý rừng, điều tra rừng và tính toán chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Ninh Thuận. Kết cấu loài cây gỗ và cấu trúc quần thụ của Rkx và Rtr được phân tích từ 35 ô mẫu với kích thước 0,2 – 1,0 ha.

  pdf185p soninhduc888 28-05-2020 14 2   Download

 • Vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận là vùng kinh tế phát triển chậm và còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế trong vùng rất lớn. Hệ thống đê, kè biển, đê cửa sông chưa được đầu tư thỏa đáng, cao trình đỉnh đê còn thấp dưới mức triều cường, mặt cắt ngang đê chưa đủ tiêu chuẩn thiết kế, xuống cấp thường xuyên sau mỗi mùa mưa bão. Tham khảo bài viết "Một số vấn đề về đê, kè tỉnh Ninh Thuận và đề xuất ứng dụng các giải pháp phù hợp" để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p bethuy1990 20-11-2015 51 1   Download

 • Bài báo thể hiện sự biến động của sản lượng và năng suất khai thác thủy sản tại đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn 2012 ÷ 2016. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát và ghi nhật ký của 7 nghề khai thác thủy sản, gồm: lưới rê, lưới đáy, câu vàng, lờ dây, te, cào sò và khai thác hàu.

  pdf8p advanger1 06-05-2018 35 1   Download

 • Nghị quyết số 39/2017/NQ-­HĐND ban hành về phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc6p nghiquyet01 20-11-2017 23 0   Download

 • Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành về phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến 2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc8p nghiquyet01 22-11-2017 32 0   Download

 • Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 23 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 23 0   Download

 • Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tỉnh Ninh Thuận
p_strCode=tinhninhthuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2