intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng mục lục

Xem 1-20 trên 1229 kết quả Tổng mục lục
 • Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004) là sự kế thừa kết quả của các cuốn Tổng mục lục và sách dẫn các luận văn đã công bố trên Tập san Văn Sử Địa và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1973) được xuất bản vào năm 1976 và Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1994) được xuất bản vào năm 1995. Ngoài ra bổ sung, chỉnh lý danh mục các luận văn đã được công bố cho đến hết năm 2004. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu.

  pdf190p tramnamcodon_09 01-06-2016 180 29   Download

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu danh tính của các tác giả cũng như danh mục các công trình đã được công bố trên Tạp chí trong vòng 50 năm qua nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử tổ chức biên soạn công trình Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2004). Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn.

  pdf234p tramnamcodon_09 01-06-2016 95 23   Download

 • Tài liệu về Tổng mục lục tập chí thông tin KHXH năm 2016 trình bày tổng hợp các bài viết chính trong tạp chí Khoa học xã hội năm 2016,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p hokhaikyky 13-04-2018 50 3   Download

 • Bài viết tóm tắt Tổng Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài viết.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 47 2   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Lựa chọn hợp lý chiều dày sàn bê tông ứng lực trước có mũ cột với mục đích nghiên cứu tính toán, lựa chọn hợp lý chiều dày sàn bê tông ứng lực trước có mũ cột (sàn nấm).

  pdf26p codon_05 04-12-2015 144 31   Download

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu về lý thuyết tính toán và quy trình thiết kế sản phẳng bê tông ứng lực trước bằng phương pháp cân bằng tải trọng, đưa ra một số kiến nghị về việc chọn tải trọng cân bằng hợp lý trong quá trình thiết kế, nội dung của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về bê tông ứng lực trước, chương 2: Tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước bằng phương pháp cân bằng tải trọng, chương 3:Ví dụ tính toán.

  pdf103p hanh_tv22 13-03-2019 85 16   Download

 • Luận án với mục tiếu nghiên cứu tổng quan về khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép và sàn phẳng bê tông ứng lực trước; khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép bằng phương pháp số, khảo sát các tham số ảnh hưởng đến khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bao gồm. Xây dựng mô hình thực nghiệm để kiểm chứng công thức đề xuất tính khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép và bê tông ứng lực trước.

  pdf27p dungmaithuy 18-09-2019 33 2   Download

 • Nội dung của tạp chí này là nêu tổng quát mục lục các bài viết về Tạp chí nghiên cứu Y học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf4p sieunhansoibac5 18-04-2018 113 1   Download

 • Công văn 4847/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách nhà nước, thời gian khoá sổ thuế và thời gian gửi một số báo cáo thống kê thuế

  pdf0p kevintu 14-08-2009 172 34   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu diễn biến và lượng hóa một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn, làm cơ sở để tính toán diễn biến nhiệt, ứng suất nhiệt, từ đó xác định tốc độ thi công hợp lý khi xây dựng đập bê tông đầm lăn.

  pdf27p change01 05-05-2016 65 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu diễn biến và lượng hóa một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của BTĐL, làm cơ sở để tính toán diễn biến nhiệt, ứng suất nhiệt, từ đó xác định tốc độ thi công hợp lý khi xây dựng đập BTĐL.

  pdf218p change01 05-05-2016 41 2   Download

 • Thông tin là tất cả trong một xã hội tri thức đang là thông điệp cho mọi người, mọi ngành để tiến đến một nền kinh tế tri thức, một xã hội tri thức... Cùng tìm hiểu tổng quan về khoa học thông tin và thư viện với tài liệu dưới đây các bạn nhé! Chúc các bạn thành công!

  pdf211p 326159487 18-05-2012 686 447   Download

 • TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ NHẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN MẪU BC26/AC BC26 - 1.3.0 (DÙNG CHO DOANH NGHIỆP) Hà nội 01/2010 MỤC LỤC TỔNG CỤC THUẾ

  pdf18p xingau3 05-08-2011 193 54   Download

 • Mục tiêu của đề tài tính toán lực khí động trên cánh là tính toán lực khí động trên cánh, kiểm nghiệm lại lý thuyết về khí động lực cho cánh bằng phương pháp mô phỏng trên phần mềm luent. Tổng kết được mô hình của cánh ứng dụng trong thực tế. Bố cục đề tài gồm 5 chương, với các nội dung về xây dựng mô hình và lý thuyết tính toán cho profil 2d và cánh 3d, tính đặc trưng của khí động cho một số loại cánh, tính tổng thể lực khí động của cánh profil 4412 với góc tới thay đổi và chiều dài sải thay đổi, ứng dụng của cánh đã tính toán. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf36p minhminhminh32 11-03-2014 224 41   Download

 • cuốn sách phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kv đến 500kv (tập 1) trình bày nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn. phần 1 của cuốn sách giới thiệu đến người đọc nội dung biên chế hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm biên chế hồ sơ và nội dung hồ sơ. Đặc biệt trong phần biên chế hồ sơ, cuốn sách chia thành các tập bao gồm: thuyết minh dự án; tổng mức đầu tư và phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. qua những nội dung trong phần 1, các bạn sẽ nắm dược nội dung khái quát về hồ sơ tư vấn. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p thanhngan29092009 24-09-2018 83 18   Download

 • MỤC LỤC THÀNH PHẦN TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Tờ số:…….. STT 1 Số và ký hiệu 2 Ngày tháng 3 Tên loại và trích yếu nội dung 4 Tác giả 5 Tờ số 6 Ghi chú 7

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 387 19   Download

 • Mục lục Phần thứ nhất: Sự cần thiết của việc nghiên cứu hoàn thiện chế độ báo cáo I. Vị trí của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành 1. Lược đồ thu thập thông tin thống kê 2. Vị trí của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành trong lược đồ thu thập thông tin thống kê II. Thực trạng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp.

  pdf69p lanlan38 02-04-2013 125 14   Download

 • ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..Tổng Quan Quy Trình xử Lý.Nƣớc Nguồn Có Hàm Lƣợng Cặn 2500mg/l..GVHD: TH. TRẦN VĂN TIẾN.SVTH: BÙI THỊ TÝ.Lớp : 08MT..SVTH: Bùi Thị Tý..1...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..MỤC LỤC.MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 5.CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƢỚC CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ....................... 6.1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NƢỚC CẤP ...................................................................... 6.1.1.1. Tầm quan trọng của nƣớc cấp..........................................................

  pdf68p bautroibinhyen1 02-11-2016 49 11   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được trình bày thành 3 chương: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện Trung ương, một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện Trung ương đến năm 2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p hrm2014 27-03-2018 62 9   Download

 • Công văn số 118/TCT-DTTT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn sửa đổi,bổ sung mục lục ngân sách trên các báo cáo kế toán thuế từ 01/01/2007

  doc47p dohuong 14-08-2009 131 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng mục lục
p_strCode=tongmucluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2