intTypePromotion=4
ADSENSE

Tổng quan bảng cân đối kế toán

Xem 1-20 trên 129 kết quả Tổng quan bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối kế toán có một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Cùng tham khảo Đề án: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt Nam để nắm bắt rõ hơn về bảng cân đối kế toán.

  pdf29p emilynguyen 08-07-2009 1676 568   Download

 • Đề án - Tổng quan về Bảng cân đối kế toán nhằm giúp bạn nắm bắt tổng qua về bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán Việt Nam, phương pháp và giải pháp hoàn thiện. Cùng tham khảo nhé.

  pdf33p truongbao 29-07-2009 1077 417   Download

 • Tiểu luận: Tài khoản kế toán, bảng cân đối kế toán và mối quan hệ giữa chúng trong quá trình tổng hợp thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp sau mỗi kỳ kinh doanh nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức về kế toán. Cùng tham khảo nhé.

  doc17p spring_0990 07-12-2010 1156 370   Download

 • Nguyên tắc chung để lập bảng cân đối kế toán : + Trước khi lập BCĐKT, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng họp và chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán.

  pdf5p butmaulam 08-10-2013 214 17   Download

 • Luận văn: Bảng cân đối kế toán nhằm giúp bạn nắm bắt tổng quan về bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện. Cùng tham khảo nhé.

  pdf41p inside33 10-12-2012 59 9   Download

 • Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực gì muốn thực hiện tốt công việc của mình đều phải dựa vào thông tin kế toán.

  doc29p duong_dung 01-04-2010 680 252   Download

 • Tổng hợp – Cân đối kế toán: - Là phương pháp khái quát tình hình TS, KQKD và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng kế toán - Dựa vào mối quan hệ vốn có của đối tượng kế toán.

  ppt24p trada85 18-01-2013 87 11   Download

 • Để phục vụ cho công tác quản lý tài chính thì đơn vị cần phải có các tài liệu tổng hợp phản ánh toàn bộ hoạt động của mình. Các tài liệu tổng hợp không chỉ cần cho bản thân đơn vị mà còn cần thiết cho những đối tượng có quyền lợi trực tiếp hoạc gián tiếp đối với đơn vị, và những ai có quan tâm đến hoạt động của đơn vị. Việc phản ánh vào sổ sách kế toán mới chỉ phản ánh được từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn cũng như từng mặt riêng...

  pdf5p huyhoang 03-08-2009 2600 965   Download

 • Nhằm cung cấp những thông tin tổng quát toàn diện về từng hoạt động kinh tế tài chính, về tài sản, nguồn vốn...tạo điều kiện cho quản lý có hiệu quả, hạch toán kế toán đã xây dựng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán..

  ppt22p hovanchien1990 06-04-2011 461 211   Download

 • Tài liệu Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán do TS. Hà Xuân Thạch (chủ biên) biên soạn gồm 9 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu Tài liệu: Chương 1 - Tổng quan về kế toán, Chương 2 - Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Chương 3 - Tài khoản kế toán, Chương 4 - Kế toán kép (kép), Chương 5 - Tính giá các đối tượng kế toán.

  pdf120p talata_4 16-01-2015 494 182   Download

 • phần 1 cuốn sách "bài tập và bài giải nguyên lý kế toán" do nxb lao Động ấn hành cung cấp cho người học các bài tập tổng quan về kế toán, bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản kế toán, kế toán kép, tính giá các đối tượng kế toán. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p thangnamvoiva21 27-09-2016 387 55   Download

 • Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán do PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh biên soạn, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung cần tìm hiểu sau: Tài khoản, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán, đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp.

  pdf89p canhdangxuan 01-04-2014 113 24   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin đợc xem nh một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh.Bất kỳ mộtnhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực nào muốn thực hiện tốt công việc của mình phải dựa vào thông tin kế toán..

  pdf24p kimku11 06-10-2011 81 18   Download

 • Bằng hệ thống các phƣơng pháp khoa học của mình, kế toán đã giúp cho nhà quản trị thấy đƣợc bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách đầy đủ..

  pdf99p nokia_12 09-05-2013 81 17   Download

 • Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo tổng hợp được xử lý bởi “ công nghệ kế toán”, cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng sử dụng để đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư, các chủ nợ… Mỗi một đối tượng quan tâm đến thông tin của doanh nghiệp ở những khía cạnh khác nhau....

  pdf36p chopchop1122 19-03-2013 48 11   Download

 • Khái niệm ngân hàng, bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại, ngân hàng, một trung gian tài chính, những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, vốn chủ sở hữu của ngân hàng là những nội dung chính trong bài giảng "Tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf11p hoaitrinhphuong 06-09-2015 79 5   Download

 • Chủ đề 3 trình bày các nội dung liên quan đến tài khoản và ghi sổ kép như: Tài khoản – phân loại tài khoản, định khoản – ghi sổ kép, quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p nganga_04 27-09-2015 26 6   Download

 • Mục tiêu của chương 2: Hiểu được phương pháp tổng hợp, cân đối của kế toán; giới thiệu tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp; hiểu nội dung chính của bảng cân đối kế toán và thực hành lập Bảng cân đối kế toán cơ bản; phân tích ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến bảng cân đối kế toán; hiểu nội dung của chính của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thực hành lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cơ bản.

  pdf65p tangtuy11 20-05-2016 324 6   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được các nội dung như: Hiểu được phương pháp tổng hợp, cân đối của kế toán; giới thiệu tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp; hiểu nội dung chính của bảng cân đối kế toán và thực hành lập Bảng cân đối kế toán cơ bản; phân tích ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến bảng cân đối kế toán; hiểu nội dung của chính của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thực hành lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cơ bản.

  pdf34p tangtuy11 20-05-2016 125 6   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Tổng quan về các báo cáo tài chính" có nội dung trình bày về các bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh.

  ppt151p jangni5 03-05-2018 48 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan bảng cân đối kế toán
p_strCode=tongquanbangcandoiketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2