intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan quản trị nguồn nhân lực

Xem 1-20 trên 402 kết quả Tổng quan quản trị nguồn nhân lực
 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, dự đoán nhu cầu nhân lực, phân tích thực trạng hoạch định nguồn nhân lực, giải pháp cung - cầu hoạch định nguồn nhân lực.

  ppt19p bautroibinhyen14 16-01-2017 69 5   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào - Lý luận, thực tiễn và giải pháp trình bày lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào, hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 465 108   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực do TS. Bùi Văn Danh biên soạn trình bày về các nội dung tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, quá trình tuyển dụng, định hướng và phát triển nghề nghiệp, đào tạo và phát triển, đánh giá năng lực nhân viên, trả công lao động. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p dangthingocthuy96 12-01-2017 211 37   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 do TS Bùi Quang Xuân biên soạn với mục tiêu giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng hợp về những vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, phân tích và đưa ra cách thức giải quyết vấn đề đối với các trường hợp điển hình trong quản trị nguồn nhân lực,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt75p chuakieudam 14-08-2017 166 27   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chủ yếu của QTNNL, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p vixuka2711 13-06-2019 92 18   Download

 • Quản trị nguồn nhân lực: là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản trị liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa DN và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đó. Quản trị nhân lực bao gồm các hoạt động được thiết kế để cung cấp và điều phối các nguồn lực con người của một tổ chức.

  ppt9p ktouch_12 25-06-2013 137 16   Download

 • Tiểu luận "Trách nhiệm và tiêu chuẩn của người quản trị nguồn nhân lực" với các nội dung chính như sau: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, vai trò và trách nhiệm của nhà quản trị nguồn nhân lực,...

  doc30p trangvuive00 05-12-2017 157 19   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 giúp người học nắm được tổng quan về tuyển dụng nhân sự.

  pdf41p kimngan29092009 15-10-2018 78 10   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp học viên hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, biết được các họat động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị.

  pdf15p thick_12 15-07-2014 113 8   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chủ yếu của QTNNL, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p bautroibinhyen14 16-01-2017 66 8   Download

 • "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" cung cấp khái niệm, vai trò của quản trị nguồn nhân lực; mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực; chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực và vai trò của bộ phận tác nghiệp quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; môi trường, xu hướng và thách thức của quản trị nguồn nhân lực...

  pdf25p kethamoi10 22-01-2021 42 8   Download

 • "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức khái niệm, vai trò của quản trị nguồn nhân lực; mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực; chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực và vai trò của bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; mô hình quản trị nguồn nhân lực áp dụng trong doanh nghiệp; môi trường, xu hướng và thách thức của quản trị nguồn nhân lực.

  pdf14p kethamoi10 22-01-2021 24 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1" trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực bản chất quản trị nguồn nhân lực; tính khoa học và nghệ thuật của quản trị nguồn nhân lực; các chức năng của quản trị nguồn nhân lực; tác động của môi trường đến quản trị nguồn nhân lực; cơ cấu tổ chức phòng nhân sự; vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực; phẩm chất cần thiết của nhà quản trị nguồn nhân lực.

  pdf22p nguathienthan9 07-12-2020 24 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực và pháp luật về quản trị nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực" trình bày một số khái niệm cơ bản; khái niệm, chức năng và mục tiêu của quản trị nhân lực; khái quát các nội dung của quản trị nhân lực; . Quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật; triết lý và phong cách quản trị nhân lực; môi trường quản trị nhân lực...

  pdf33p caygaocaolon9 23-12-2020 35 1   Download

 • Chuyên đề 1: Tổng quan quản trị nguồn nhân lực trình bày về các yếu tố một doanh nghiệp cần trong đó con người đóng vai trò quan trọng nhất trong doanh nghiệp, khái niệm nguồn nhân lực, vai trò của quản trị nguồn nhân lực.

  pdf33p wide_12 30-07-2014 197 12   Download

 • Quản trị nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các Quả trị hoạ ng, chí quyết định quản trị liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ hưở quyế quả trị giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của nó. QTNNL giữ nghiệ đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lư-ợc và gắn với chiến lược hoạt nhì chiế lưchiế lượ hoạ phả động của công ty. ty. # QTNNL bao gồm các hoạt động được thiết kế để cung cấp và hoạ đượ thiế điều phối các nguồn lực con...

  pdf5p and_12 14-08-2013 54 6   Download

 • Hoàn thành chương này người học có thể: 1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. 2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị. 3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị. 4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị. 5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để trở thành nhà quản trị giỏi. I. Quản Trị và Tổ Chức 1.1. Định nghĩa...

  pdf23p tae_in2 29-07-2010 475 204   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; phân tích công việc; kế hoạch hóa nhân lực; tuyển dụng nhân viên; hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực; đánh giá nhân lực thực hiện công việc; tiền lươn; phúc lợi; quan hệ lao động.

  pdf197p minhminhquangtri32 07-07-2014 513 168   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia gồm 3 phần lớn và được tìm hiểu trong 9 chương: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động, quản trị nguồn nhân lực quốc tế.

  pdf40p lalala06 02-12-2015 289 46   Download

 • Bài giảng Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực trình bày về các khái niệm quản trị nguồn nhân lực, vai trò, mục tiêu quản trị nhân lực. Các thách thức đối với sự thay đổi trong quản trị nguồn nhân lực.

  pdf19p six_12 13-03-2014 119 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan quản trị nguồn nhân lực
p_strCode=tongquanquantringuonnhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2