intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về kinh tế học

Xem 1-20 trên 1478 kết quả Tổng quan về kinh tế học
 • Chương 1 Giới thiệu tổng quan về kinh tế học trong bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô nêu những nội dung chính như Kinh tế học là gì? Nghiên cứu kinh tế học như thế nào? Tiếp cận Kinh tế học vĩ mô.

  pdf13p top_12 18-04-2014 173 14   Download

 • "Bài giảng Bài 1: Tổng quan về kinh tế học - TS. Đinh Thiện Đức" được biên với các nội dung giới thiệu tổng quan về kinh tế học; nội dung và phương pháp nghiên cứu; lý thuyết lựa chọn kinh tế.

  pdf29p gaocaolon10 27-02-2021 10 2   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô" trình bày kiến thức đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất; mục tiêu và các công cụ kinh tế vĩ mô.

  pdf24p angicungduoc9 04-01-2021 25 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học vi mô" với mục tiêu giúp người học nắm được khái niệm, vấn đề cơ bản, đối tượng, nội dung, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học nói chung và kinh tế vi mô nói riêng. Phân biệt được kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc; vận dụng đường giới hạn khả năng sản xuất để phân tích vấn đề nguồn lực khan hiếm và chi phí cơ hội.

  pdf28p angicungduoc9 04-01-2021 16 0   Download

 • Tổng quan về kinh tế học. Quá trình sản xuất cần có các yếu tố đầu vào và đầu ra. Các yếu tố đầu vào còn gọi là các yếu tố sản xuất, chúng có thể được phân làm ba nhóm chính : Đất đai, lao động và vốn. “Cái gì, thế nào và cho ai” vẫn là những vấn đề cốt yếu từ thuở khai nguyên nền văn minh nhân loại cho tới nay. Cụ thể : Sản xuất loại hàng hoá gì và với số lượng bao nhiêu ? Sản xuất hàng hoá như thế nào ? Sản...

  pdf94p duongthao112009 19-03-2010 404 95   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lý trình bày về các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý như kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học, đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế cung, cầu và cân bằng thị trường, cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý.

  pdf15p lalala7 11-12-2015 125 11   Download

 • Chương 1 giúp người học hiểu về "Khái quát về kinh tế học vĩ mô". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về kinh tế học, kinh tế vĩ mô là gì, hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ điều tiết trong kinh tế vĩ mô,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p sangbanmai_0906 17-01-2018 52 5   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 1 tổng quan về kinh tế học', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p trada85 22-01-2013 158 11   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kinh tế học vĩ mô trình bày kiến thức để trả lời các câu hỏi kinh tế học là gì? Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế. Khái niệm kinh tế vĩ mô và những vấn đề vĩ mô chủ yếu. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf58p seven_12 10-03-2014 123 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 1: Giới thiệu môn học trình bày tổng quan về kinh tế học vĩ mô - một phân nhánh của Kinh tế học, các chính sách chi tiết và nội dung bài học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf4p hungdaigia91 28-10-2014 77 4   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm về kinh tế học; những vấn đề cơ bản của nền kinh tế; kinh tế học vĩ mô; những vấn đề vĩ mô chủ yếu được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô".

  pdf58p namthangcodon 26-05-2016 93 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô chương 1 gồm có 2 phần chính được trình bày như sau: Các nguyên lý kinh tế cơ bản, tổng quan về kinh tế học. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 51 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 1: Tổng quan về kinh tế vĩ mô" cung cấp đến người học với những kiến thức bao gồm: đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vĩ mô, phương pháp tư duy của các nhà kinh tế, dữ liệu của kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng của nền kinh tế, đo lường lạm phát, đo lường thất nghiệp.

  pdf31p daonam1805 14-11-2020 35 1   Download

 • Chương 1: Tổng quan về kinh tế học. Quá trình sản xuất cần có các yếu tố đầu vào và đầu ra. Các yếu tố đầu vào còn gọi là các yếu tố sản xuất, chúng có thể được phân làm ba nhóm chính : Đất đai, lao động và vốn. “Cái gì, thế nào và cho ai” vẫn là những vấn đề cốt yếu từ thuở khai nguyên nền văn minh nhân loại cho tới nay. Cụ thể : Sản xuất loại hàng hoá gì và với số lượng bao nhiêu ? Sản xuất hàng hoá như thế nào ? Sản xuất hàng hoá cho ai ?...

  ppt19p thanhthanh8873 21-10-2010 904 137   Download

 • Kinh tế vi mô là môn học nghiên cứu cách thức ra quyết định của các hộ gia đình và doanh nghiệp, cũng như sự tương tác của họ trên thị trường cụ thể, hay các hệ thống con, phân hệ cấu thành hệ thống lớn nền kinh tế.

  pdf8p sasu111 13-03-2014 286 15   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu tổng quan về kinh tế học, kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô, chi phí cơ hội và giới hạn khả năng sản xuất, quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng,...

  pdf40p solacnhat321 24-08-2018 44 8   Download

 • Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô, mục tiêu chương học này nhằm: Tìm hiểu 10 nguyên lý của kinh tế học, thế nào là tư duy như một nhà kinh tế, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.

  pdf36p thanhdieutran 12-04-2014 104 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 Tổng quan về kinh tế học vĩ mô nhằm giúp các bạn Hiểu được các khái niệm cơ bản trong Kinh tế học nói chung và các thuật ngữ trong Kinh tế vĩ mô nói riêng, nắm bắt được những vấn đề cơ bản mà kinh tế vĩ mô nghiên cứu: Lạm phát, thất nghiệp, chu kỳ kinh tế, biết được mục tiêu của các quốc gia trong điều hành kinh tế vĩ mô. Ổn định-tăng trưởng, hiệu quả, công bằng, biết các công cụ hay chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, biết được hai công cụ phân tích vĩ mô là Tổng cung và Tổng cầu.

  pdf14p kyniemchieumua_09 20-12-2017 62 3   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học vi mô" nhằm cung cấp kiến thức đối tượng và nội dung nghiên cứu kinh tế học vi mô; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất; ba vấn đề kinh tế cơ bản; các hệ thống kinh tế.

  pdf29p kequaidan9 16-12-2020 8 3   Download

 • "Bài giảng Kinh tế quốc tế - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học quốc tế" trình bày các kiến thức cơ bản và tổng quan về kinh tế quốc tế, mối quan hệ kinh tế quốc tế; chỉ rõ các đối tượng của kinh tế quốc tế; trạng thái của nền kinh tế quốc tế.

  pdf19p kequaidan9 16-12-2020 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan về kinh tế học
p_strCode=tongquanvekinhtehoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2