intTypePromotion=3

Tră công lao động

Xem 1-20 trên 1119 kết quả Tră công lao động
 • Trả công lao động trình bày các nội dung chính như: tổng quan về trả công lao động, các hình thức trả công lao động, quy chế trả lương và một số bài tập tình huống.

  pdf35p four_12 24-03-2014 150 51   Download

 • Thuyết trình: Mục tiêu và các nguyên tắc trả công lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp. Phân biệt tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, thu nhập nhằm trình bày về mục tiêu trả công lao động, các nguyên tắc trả công lao động, phân biệt tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi và thu nhập.

  pdf22p bad_12 04-07-2014 171 29   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7 trang bị cho người học những kiểu biết về trả công lao động. Các nội dung chính trình bày trong chương gồm có: Khái niệm tiền lương và cơ cấu thu nhập, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p youcanletgo_02 07-01-2016 81 18   Download

 • Đề tài trình bày cơ sở lý luận của trả công lao động trong doanh nghiệp, những đặc điểm cơ bản của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động, phân tích tình hình trả công lao động tại Công ty hiện nay, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Hoa.

  pdf56p sagisty988 17-05-2017 37 14   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Trả công lao động là: Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về trả công LĐ trong DN, bao gồm các nguyên tắc, hình thức trả công lao động, quy chế lương và các kỹ thuật xây dựng thang bảng lương và tổ chức trả công trong doanh nghiệp.

  pdf114p cobematxanh 05-12-2017 57 13   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững được khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương Biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương. Các hình thức trả lương của doanh nghiệp Tiến trình định giá công việc của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p vixuka2711 13-06-2019 13 4   Download

 • Mục tiêu của hệ thống trả công lao động Thu hút và duy trì nhân viên (đặc biệt là nhân tài) Tạo động lực, tăng hiệu quả công việc Phục vụ cho chiến lược kinh doanh Phát triển năng lực cá nhân

  ppt14p home_12 12-08-2013 71 19   Download

 • Tiền lương: Là giá cả sức la động, được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và lao động, phù hợp với quan hệ cung cầu lao động trên thị trường.Tiền lương tối thiểu: Là mức lương thấp nhất nhà nước quy định người sử dụng lao động phải trả cho lao động trong điều kiện bình thường cảu xã hội.

  ppt16p can_loc 29-07-2012 376 87   Download

 • Thu nhập luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Ở một mức độ nhất định, thu nhập có thể được xem là bằng chứng thể hiện địa vị, uy tín….của người lao động đối với xã hội.

  doc11p le_ut_huong 28-07-2011 221 72   Download

 • Tiền thưởng: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

  ppt0p ktouch_12 25-06-2013 61 25   Download

 • Tiểu luận: Giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm năng tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty cổ phần Acecook Việt Nam trình bày vai trò của tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống trả công lao động, giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm năng tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty cổ phần Acecook Việt Nam.

  pdf31p orange_12 04-06-2014 268 71   Download

 • Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến việc trả công cho người lao động. Phân tích thực trạng việc trả công lao động tại công ty cổ phần Constrexim Bình Định.

  pdf26p eight_12 07-03-2014 46 12   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực của PGS. TS.

  ppt98p coloithoat 10-03-2010 3101 2073   Download

 • Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp, các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp, sự cần thiết đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên, giải thích những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viên, xác định mục tiêu và tiến trình, các phương pháp đánh giá nhân viên, trả công lao động và c...

  doc50p mi_coi 14-09-2010 1684 1164   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân lực nội dung gồm 7 chương. Trong đó, chương 1 trình bày khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực, chương 2 phân tích công việc, chương 3 trình bày về hoạch định và thu hút nguồn nhân sự, chương 4 tuyển chọn nhân viên, chương 5 trình bày về đào tạo và phát triển, hai chương cuối trình bày về đánh giá nhân viên và trả công lao động.

  doc223p levu185 22-09-2011 1564 667   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực do TS. Bùi Văn Danh biên soạn trình bày về các nội dung tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, quá trình tuyển dụng, định hướng và phát triển nghề nghiệp, đào tạo và phát triển, đánh giá năng lực nhân viên, trả công lao động. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p dangthingocthuy96 12-01-2017 128 31   Download

 • phần 2 của gồm có những nội dung chính sau: Đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực. mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf296p whocare_e 01-10-2016 62 22   Download

 • Chương 8 Trả công lao động thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm cơ bản trong hệ thống thù lao lao động, mục tiêu và các nguyên tắc của hệ thống trả công lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống trả công lao động,...

  pdf21p tichtutite 18-06-2014 156 20   Download

 • Mục tiêu bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động" giúp người học hiểu được khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương; biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương; các hình thức trả lương của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p bautroibinhyen27 09-05-2017 60 16   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 "quản trị nguồn nhân lực" do nxb tổng hợp thành phố hồ chí minh ấn hành gồm các nội dung chính: Đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf264p hpnguyen14 14-06-2018 29 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tră công lao động
p_strCode=traconglaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản