intTypePromotion=1
ADSENSE

Tră công lao động

Xem 1-20 trên 1196 kết quả Tră công lao động
 • Trả công lao động trình bày các nội dung chính như: tổng quan về trả công lao động, các hình thức trả công lao động, quy chế trả lương và một số bài tập tình huống.

  pdf35p four_12 24-03-2014 190 52   Download

 • Thuyết trình: Mục tiêu và các nguyên tắc trả công lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp. Phân biệt tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, thu nhập nhằm trình bày về mục tiêu trả công lao động, các nguyên tắc trả công lao động, phân biệt tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi và thu nhập.

  pdf22p bad_12 04-07-2014 246 34   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7 trang bị cho người học những kiểu biết về trả công lao động. Các nội dung chính trình bày trong chương gồm có: Khái niệm tiền lương và cơ cấu thu nhập, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p youcanletgo_02 07-01-2016 140 20   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Trả công lao động là: Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về trả công LĐ trong DN, bao gồm các nguyên tắc, hình thức trả công lao động, quy chế lương và các kỹ thuật xây dựng thang bảng lương và tổ chức trả công trong doanh nghiệp.

  pdf114p cobematxanh 05-12-2017 127 18   Download

 • Đề tài trình bày cơ sở lý luận của trả công lao động trong doanh nghiệp, những đặc điểm cơ bản của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động, phân tích tình hình trả công lao động tại Công ty hiện nay, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Hoa.

  pdf56p sagisty988 17-05-2017 73 17   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững được khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương Biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương. Các hình thức trả lương của doanh nghiệp Tiến trình định giá công việc của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p vixuka2711 13-06-2019 51 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Xây dựng khái niệm phương pháp trả công lao động và phương pháp trả công lao động theo cơ chế thị trường. Nghiên cứu thực trạng phương pháp trả công lao động theo cơ chế thị trường trong các doanh nghiệp ở Hà Nội hiện nay. Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới phương pháp trả công lao động theo cơ chế thị trường hiện đang áp dụng trong các doanh nghiệp ở Hà Nội. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp trả công lao động theo cơ chế thị trường.

  pdf24p fennik 14-11-2019 36 3   Download

 • Trả công lao động là một chức năng quàn trị nguồn nhân lực giải quyết mọi hình thức lương thưởng mà các cá nhân nhận được do thục hiện các mục tiêu của tổ chúc. Trả công lao động nhằm hướng đến thu hút nhân viên, duy trì những nhân viên giỏi, kích thích động viên nhân viên, bảo đàm hiệu quả về chi phí và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

  pdf129p sonhalenh06 03-05-2021 11 2   Download

 • Mục tiêu của hệ thống trả công lao động Thu hút và duy trì nhân viên (đặc biệt là nhân tài) Tạo động lực, tăng hiệu quả công việc Phục vụ cho chiến lược kinh doanh Phát triển năng lực cá nhân

  ppt14p home_12 12-08-2013 91 19   Download

 • Tiền lương: Là giá cả sức la động, được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và lao động, phù hợp với quan hệ cung cầu lao động trên thị trường.Tiền lương tối thiểu: Là mức lương thấp nhất nhà nước quy định người sử dụng lao động phải trả cho lao động trong điều kiện bình thường cảu xã hội.

  ppt16p can_loc 29-07-2012 531 89   Download

 • Thu nhập luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Ở một mức độ nhất định, thu nhập có thể được xem là bằng chứng thể hiện địa vị, uy tín….của người lao động đối với xã hội.

  doc11p le_ut_huong 28-07-2011 231 72   Download

 • Tiền thưởng: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

  ppt0p ktouch_12 25-06-2013 82 25   Download

 • "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 6: Thù lao lao động" với các nội dung khái niệm và mục tiêu hệ thống thù lao lao động; các yếu tố ảnh hưởng tới thù lao lao động; các hình thức trả công lao động; các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động...

  pdf32p nguathienthan9 10-12-2020 186 5   Download

 • Tiểu luận: Giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm năng tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty cổ phần Acecook Việt Nam trình bày vai trò của tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống trả công lao động, giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm năng tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty cổ phần Acecook Việt Nam.

  pdf31p orange_12 04-06-2014 352 72   Download

 • Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến việc trả công cho người lao động. Phân tích thực trạng việc trả công lao động tại công ty cổ phần Constrexim Bình Định.

  pdf26p eight_12 07-03-2014 71 13   Download

 • Với mục tiêu tập trung làm rõ phân công lao động theo giới trong các hộ gia đình ngư dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa hiện nay, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: “Phân công lao động trong các hộ gia đình ngư dân ven biển Thanh Hóa - nghiên cứu trường hợp tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ” năm 2016.

  pdf8p vidakota2711 02-03-2021 27 1   Download

 • Quy chế là những chế độ được quy định dưới dạng văn bản thể hiện thông qua các điều khoản để điều tiết hành vi của con người khi thực hiện những hoạt động nhất định nào đó trong tổ chức. Quy chế trả lương là tất cả các chế độ quy định về việc trả công lao động trong một công ty, một doanh nghiệp hay một tổ chức. Quy chế trả lương được xây dưng trên cơ sở những quy định của nhà nước.

  pdf17p lanjingyi 17-04-2020 48 2   Download

 • "Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2" tiếp nối phần 1 trình bày đào tạo và phát triển; định hướng và phát triển nghề nghiệp; đào tạo và phát triển; duy trì nguồn nhân lực; đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; trả công lao động; quan hệ lao động; quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại...

  pdf316p gaocaolon11 29-04-2021 10 1   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực của PGS. TS. Phạm Thúy Hương giúp sinh viên hiểu rõ bản chất quản lý NNL trong doanh nghiệp và vai trò của chiến lược phát triển NNL trong thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm vững các phương pháp, kỹ năng phân tích, công việc và ứng dụng hiểu quả của công cụ này trong quản lý NNL, biết cách thu hút và tuyển chọn nhân lực, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, lựa chọn chương trình đào tạo và phát triển NNL phù hợp, nắm vững cơ sở và hình thức trả lương, trình tự xây dụng hệ thống trả công lao động, phát triển kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên.

  ppt98p coloithoat 10-03-2010 3214 2079   Download

 • Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp, các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp, sự cần thiết đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên, giải thích những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viên, xác định mục tiêu và tiến trình, các phương pháp đánh giá nhân viên, trả công lao động và các hình thức trả công lao động. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc50p mi_coi 14-09-2010 1724 1164   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tră công lao động
p_strCode=traconglaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2