intTypePromotion=1
ADSENSE

Tranh chấp đất đai

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tranh chấp đất đai
 • Trên cơ sở những quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định đất đang tranh chấp, đề tài "Pháp luật về xác định đất đang tranh chấp" trình bày các quy định của pháp luật về vấn đề trên từ đó tìm ra các điểm còn hạn chế và bất cập để đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề xác định đất đang tranh chấp đất ở Việt Nam.

  pdf55p bakerboys08 15-07-2022 8 3   Download

 • Mẫu Giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất là mẫu biên bản nhằm cam kết về việc mảnh đất đó không có tranh chấp. Cụ thể trong phần nội dung sẽ nêu rõ chủ sở hữu của mảnh đất là ai, địa chỉ ở đâu, vị trí của mảnh đất, diện tích sử dụng, thời điểm sử dụng và hiện tại cho đến thời điểm làm đơn thì không có tranh chấp với bất kì cá nhân nào.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Mẫu Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai" dưới đây.

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 17 1   Download

 • Bài viết chỉ ra rằng toà án còn nhầm lẫn khi áp dụng các chế định này và chưa đánh giá đầy đủ tính không lường trước được của sự kiện bất ngờ. Từ đó, đề xuất cách thức đánh giá tính không lường trước được và viện dẫn hai chế định nêu trên cho phù hợp với quy định pháp luật.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 14 1   Download

 • Mẫu Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất là mẫu được lập ra nhằm chứng minh đất đai được mua bán, chuyển nhượng không bị tranh chấp hay vi phạm kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi có lô đất. Mẫu cần lập đầy đủ các thông tin như: Họ và tên, địa chỉ, nguồn gốc sử dụng nhà đất, lý do xin cam kết...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 13 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung khái quát các vấn đề lý luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, phân tích làm rõ một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quy định cũng như thực thi áp dụng pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai và từ đó đưa ra một số đề xuất kiện nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này trong giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 21 3   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giải trình bày một số quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã. Nêu một số khó khăn, bất cập trong thực tiễn và kiến nghị giải pháp cụ thể.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 14 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai; Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất; Những quy định bồi thường đối với đất ở;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf154p viginnirometty 04-05-2022 15 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Làm gì khi bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay; Nhờ người khác đứng tên chuyển nhượng đất; Hàng xóm lần chiếm đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf74p viginnirometty 04-05-2022 11 3   Download

 • Bài nghiên cứu hướng đến kiểm định mối quan hệ giữa dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân cấp tài khóa và tình hình xung đột đất đai tại 19 địa phương miền nam Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017, dựa trên dữ liệu bảng và phương pháp GLS. Kết quả nghiên cứu hàm ý, FDI và phân cấp tài khóa làm trầm trọng hóa xung đột đất đai. Trong khi thể chế chưa có tác động rõ ràng, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tác động tích cực đến xung đột đất đai.

  pdf21p atarumoroboshi 05-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết phân tích quy định pháp luật về điều kiện kê biên đối với quyền sử dụng đất tại Điều 110 Luật THADS năm 2008 và thực tiễn áp dụng quy định này. Kết quả nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật về điều kiện kê biên quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 16 0   Download

 • Bài viết cung cấp một góc nhìn về luật tục các dân tộc Tây Nguyên điều chỉnh mối quan hệ liên quan tới đất đai cũng như các cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai truyền thống và rút ra những giá trị đáng tham khảo phục vụ cho việc giải quyết một cách hiệu quả các tranh chấp đất đai có liên quan tới dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 7 0   Download

 • Bài viết phân tích các yếu tố với những đặc điểm mang tính đặc thù của Tây Nguyên có tác động lớn tới việc giải quyết tranh chấp đất đai để qua đó góp phần xây dựng cơ sở đề xuất biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững ở khu vực Tây Nguyên.

  pdf17p vinikolatesla 28-03-2022 14 0   Download

 • Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng. Có thể thấy, Đảng và Nhà nước ta nhận thấy được sức mạnh của thời đại kỷ nguyên số trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf4p vinikolatesla 28-03-2022 9 0   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu đề tài, luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật tại Toà án nhân dân tối cao qua đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện cơ chế áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai tại Toà án nhân dân nói chung và Toà án nhân dân tối cao nói riêng.

  pdf103p badbuddy08 16-03-2022 19 9   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân trong giải quyết các tranh chấp, chỉ rõ đặc thù của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân.

  pdf106p badbuddy08 16-03-2022 22 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn là hướng tới việc nhìn nhận đánh giá một cách khách quan và toàn diện hiệu quả của việc hòa giải tranh chấp đất đai trên thực tế. Qua đó hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, đưa ra ý kiến và đề xuất để nâng cao hiệu quả của hòa giải tranh chấp đất đai, giúp giảm tải cho các cơ quan tố tụng trong quy trình tố tụng tranh chấp về đất đai.

  pdf98p badbuddy08 16-03-2022 20 8   Download

 • Tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp đất đai nói riêng trên thực tế được giải quyết bằng nhiều hình thức khác nhau. Bài viết bàn về các hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật đất đai; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Luật hoà giải, đối thoại tại Toà án năm 2020.

  pdf3p vilouispasteur 11-03-2022 14 2   Download

 • Trong quá trình các hộ gia đình được giao ruộng đất để sản xuất nông nghiệp, nhiều trường hợp đã tự nguyện đổi ruộng cho nhau thông qua nhiều hình thức như: Thỏa thuận miệng, lập văn bản viết tay, văn bản có công chứng, chứng thực… Trong thực tế, nhiều trường hợp đã phát sinh tranh chấp và đã khởi kiện nhờ Tòa án giải quyết. Trong bài viết này, từ một vụ án đã được xét xử, xin nêu bình luận pháp lý về việc áp dụng pháp luật và quan điểm giải quyết của Tòa án.

  pdf7p vilouispasteur 11-03-2022 11 1   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm đạt được các mục đích cơ bản sau đây: Hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện; làm tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của huyện Thanh Trì và là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên đại học và học viên sau đại học của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống pháp luật đất đai nói chung và các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng.

  pdf106p badbuddy07 11-03-2022 30 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tranh chấp đất đai
p_strCode=tranhchapdatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2