Trao đổi hàng hoá và dịch vụ

Xem 1-20 trên 270 kết quả Trao đổi hàng hoá và dịch vụ
 • Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuachia

  doc16p giangdien 18-08-2009 145 17   Download

 • Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc

  doc20p sontinh 18-08-2009 111 9   Download

 • Về mặt lịch sử, kinh tế loài người đã trải qua hai quá trình là Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa. Xã hội loài người bắt đầu bằng kinh tế tự nhiên. Trong nền kinh tế tự nhiên con người sản xuất ra các sản phẩm với mục đích phục vụ cho nhu cầu của bản thân họ,vì thế chưa có trao đổi hàng hóa và dịch vụ....

  doc61p boytm90 23-01-2013 115 28   Download

 • Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem thêm Con đường Tơ lụa và Con đường Hổ phách), tầm quan trọng kinh tế, xã hội và chính trị của nó mới được để...

  doc36p ntdong92 21-10-2012 90 15   Download

 • Chu trình bán hàng - thu tiền trong các doanh nghiệp thương mại hay dịch vụ đều mang những bản chất của quá trình trao đổi hàng hóa dịch vụ hoàn thành; hàng hóa hay dịch vụ đều là những tài sản chứa đựng giá trị và có thể bán được theo nhiều hình thức khác nhau.

  pdf13p sunshine_6 07-07-2013 100 33   Download

 • Theo Begg D., Fisher S., Dornbusch R. (1991), thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận thông qua đó, người bán và người mua tiếp xúc với nhau đễ trao đổi hàng hóa và dịch vụ.Trong thị trường, các đơn vị kinh tế có thể được chia thành hai nhóm theo chức năng: người mua và người bán.Quán café CĐ có dịch vụ cơm trưa văn phòng. Trong tháng 10/2009, với giá một phần ăn là 20,000 đ, có lượng khách là 30/ngày (Toàn bộ SV trong lớp)....

  ppt48p hoangphonglhu 02-03-2013 65 16   Download

 • Phát triển kinh tế hàng hoá đ-ợc xem là một quá trình tất yếu trong quá trình phát triển của một n-ớc. Kinh nghiệm thế giới qua lịch sử phát triển cho thấy thành thị, đặc biệt là các thành phố, thủ đô th-ờng đi tiên phong trong quá trình phát triển thị tr-ờng, trao đổi hàng hoá và dịch vụ.

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 35 7   Download

 • Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay đối với cả hai quốc gia. Cơ sở của hoạt động xuất khẩu hàng hóa là hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa giữa các nước.

  pdf90p antigone89 11-02-2012 37 7   Download

 • Thương mại quốc tế .Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP.

  pdf10p banhbeonhantom 26-07-2013 48 5   Download

 • Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Dưới đây là tài liệu rất hay về Nghiệp vụ ngoại thương.

  ppt9p mrbinhson89 14-11-2010 541 211   Download

 • Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Tiền tệ có giá trị không phải vì nó có giá trị tự thân mà vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được. Giá trị của tiền tệ là số lượng hàng hóa và dịch vụ mua được bằng một đơn vị của tiền tệ,Giá cả của tiền tệ chính là lãi suất, nói một cách khác,...

  pdf68p tiamohd 27-05-2011 195 86   Download

 • Thương mại quốc tế là hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia và các nền kinh tế trên thế giới. Trong đó có cá hình thức như sau: xuất nhập khẩu hàng hóa hữu hình, xuất nhập khẩu hàng hóa vô hình, gia công quốc tế, tái xuất khẩu và chuyển khẩu và xuất khẩu tại chỗ....Phạm vi và phương thức cạnh tranh ngày càng được mở rộng với nhiều công cụ khác nhau....

  ppt31p khongten123a 05-12-2011 325 65   Download

 • Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP.

  pdf25p ntdong92 21-10-2012 163 56   Download

 • Sự hợp tác và tham gia phân công lao động quốc tế tăng lên không ngừng không những làm cho trao đổi hàng hoá trong nước gia tăng mà còn làm cho sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa các nước phát triển. Các mối liên hệ kinh tế giữa các nước ngày càng phát triển và dần dần tạo thành một thị trường thế giới thống nhất. Trên cơ sở các mối quan hệ kinh tế giữa các nước dẫn đến vấn đề xuất nhập khẩu và hệ thống liên ngân hàng giữa các quốc gia...

  pdf63p notonline1122 21-02-2013 68 33   Download

 • Phần 1: Các khái niệm cơ bản. Khái niệm thương mại điện tử. Nếu một trong những công đoạn của giao dịch thương mại như tìm kiếm đối tác, thoả thuận hợp đồng, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, thanh toán, được thực hiện bằng công cụ điện tử thì giao dịch thương mại đó có thể được coi là thương mại điện tử. Bạn gửi fax cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng, bạn thoả thuận chi tiết hợp đồng qua e-mail...

  pdf4p bibocumi39 11-04-2013 77 20   Download

 • Khái niệm chung về doanh nghiệp: DN là đơn vị tổ chức kinh doanh có t cách pháp nhân nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên thị trờng để tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp của chủ sở hữu tài sản.

  pdf29p kimku11 04-10-2011 70 16   Download

 • Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem thêm Con đường Tơ lụa và Con đường Hổ phách), tầm quan trọng kinh tế, xã hội và chính trị của nó mới được để...

  pdf41p dove_12 12-06-2013 74 13   Download

 • Xúc tiến thương mại được hiểu là hoạt động trao đổi và hỗ trợ trao đổi thông tin giữa người bán và người mua, hoặc qua khâu trung gian nhằm tác động tới thái độ và hành vi mua bán qua đó thúc đẩy việc mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường.

  pdf14p cauvongkhongsac 24-06-2013 37 9   Download

 • Một hệ thống trao đổi hàng hoá là một hệ thống thị trường trong đó hàng hoá và dịch vụ được trực tiếp đổi lấy những hàng hoá hoặc dịch khác. Nếu bạn đồng ý sửa chiếc máy tính của người láng giềng đổi lại anh ta hoặc cô ta giúp bạn quét vôi ngôi nhà, bạn đã tham gia vào một giao dịch trao đổi hàng hoá.

  doc29p phamthuy1801 06-03-2011 43 3   Download

 • Đề tài Hoạt động thanh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại nêu tổng quan về thương mại quốc tế và ngân hàng thương mại. Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, thông qua mua bán, lấy tiền tệ làm môi giới tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên.

  pdf44p xuanlan_12 28-04-2014 36 1   Download

Đồng bộ tài khoản