intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyện thôn thiên

Xem 1-20 trên 102 kết quả Truyện thôn thiên
 • Nếu các bạn đã xem qua Phàm Nhân Tu Tiên truyện và Bách Luyện Thành Tiên, và yêu thích hai tác phẩm trên, thì các bạn không thể bỏ qua tác phẩm hay không kém: Thôn Thiên, một người cô nhi vượt lên tất cả những khó khăn, giành vé vào tu tiên môn, để rồi từng bước đi trên con đường tu tiên, đầy cam go thử thách.

  doc141p sadboy309 24-03-2014 51 9   Download

 • Khu vực nông thôn Việt Nam chiếm gần 80% dân số cả nước, trong xu thế hội nhập kinh tế, khu vực nông thôn đã đạt được những kết quả tương đối khả quan như: đã giải quyết được cơ bản nhu cầu lương thực, thực phẩm, thu nhập của dân cư ở khu vực nông thôn tăng lên, đời sống văn hoá xã hội được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là đối với các địa phương đã hình thành và phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với các làng nghề, làng nghề...

  pdf99p dell1122 04-09-2012 534 171   Download

 • Trong tiến trình lịch sử phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ khi nhà Nguyễn chọn đất Huế làm đất định đô, hệ thống làng xã nông thôn của Thuận Hóa - Phú Xuân lúc bấy giờ đã có những chuyển động cùng với sự ra đời của những phố chợ, bến cảng … đặc biệt nhu cầu trao đổi hàng hóa đã tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề thủ công nghiệp; sau đó quá trình hình thành và phát triển của làng nghề thủ công nghiệp cũng đồng thời là quá trình...

  pdf105p dellvietnam 23-08-2012 326 142   Download

 • Những năm vừa qua, đời sống nông dân ở nhiều vùng nông thôn đã được cải thiện khá rõ rệt, một mặt là do sản xuất nông nghiệp phát triển mặt khác là việc khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống. Ở vùng đồng quê có một mật độ dân số thấp, và họ thường dùng nhiều đất dành cho nông nghiệp.

  doc6p haejun2040 24-03-2011 332 126   Download

 • Tần Thủy Hoàng là con của Trang Tương Vương nước Tần (1).Trang Tương Vương làm con tin của Tần ở nước Triệu,thấy người thiếp của Lữ Bất Vi,thích ,nên lấy,sinh Thủy Hoàng,vào tháng giêng năm thứ 48 đời Tần Chiêu Vương, ở Hàm Đan, đặt tên là Chính,họ Triệu.Khi lên 13 tuổi,Trang Tương Vương chết,Chính thay, được lập làm Tần Vương (-247 trước công nguyên ). Lúc bấy giờ Tần đã thôn tính các đất Ba,Thục,Hán Trung,Việt ,Uyển,lại có đất Sinh, ở đấy đặt Nam Quận.Miền bắc lấy Thượng Quận trở về phía đông,gồm có các quận Hà Đông,Thái...

  pdf25p hoahuongduong1209 11-01-2011 239 63   Download

 • Với địa hình khá đa dạng có cả nông thôn, trung du, miền biển và miền núi, mạng viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vì thế mà rất đa dạng và phức tạp.

  doc56p xathuhoanggia 05-03-2014 310 59   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p mrlongqb 10-04-2010 202 56   Download

 • Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho Thái Lan có thể chia xẻ kinh nghiệm và thành quả với các nước Đông Nam Á khác có cùng điều kiện sản xuất và mắc phải những khó khăn tương tự với mục đích chia sẻ thông tin và giải pháp cũng như thúc đẩy hợp tác về giống và chăn nuôi bò thịt ở khu vực Đông Nam Á. Trọng tâm trước tiên của dự án ACIAR là cải thiện di truyền cho đàn bò thịt và trâu đầm lầy của Thái Lan thông qua chương trình giống...

  pdf210p dinhlan05011 25-04-2011 195 56   Download

 • Khôi phục và phát triển các LN là nội dung quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người nông dân, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp tích cực vào quá trình lành mạnh hóa các quan hệ xã hội ở nông thôn, khơi dậy các nguồn lực để phát triển kinh tế ở các địa phương cũng như trong phạm vi cả nước, đồng thời phát huy...

  pdf149p intel1212 05-12-2012 134 52   Download

 • Bài thuyết trình công nghiệp nông thôn Trong sự phát triển của làng nghề Việt Nam. Công nghệp nông thôn được hiểu là hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ,các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp tại các xã,thị trấn,huyện. Công nghiệp hóa nông thôn được thực hiện dựa trên thế mạnh của từng vùng:nguồn nhân lực,tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là các làng nghề có tại mỗi địa phương....

  ppt28p thuhoai_tt264 25-04-2010 200 51   Download

 • “Vệ sinh va phòng bệnh ở nông thôn” được biên soạn với mục đích giáo dục và hướng dẫn vệ sinh môi trường và phòng bênh cho bà con nông dân nông thôn và miền núi. Phổ biến rộng rãi để hình thành 1 phương thức sinh hoạt lành mạnh, khoa học, cải thiện sức khỏe và phòng bệnh cho mọi người Môi trường và sức khỏe. Nước và tạo nguồn nước mạch. Phân rác và việc xử lý. Diệt côn trùng. Vệ sinh ở nông thôn. Công nghệ sinh học trong xử lý nước và rác thải. Sử dụng...

  pdf139p 951864273 10-05-2012 109 40   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước đối với phát triển làng nghề của địa phương. Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước về phát triển làng nghề huyện Phú Xuyên.

  pdf114p sansan3 27-05-2018 112 36   Download

 • Y học cổ truyền LINH KHU Part 6 THIÊN 17: MẠCH ĐỘ Hoàng Đế nói: “Ta mong được nghe về vấn đề mạch độ”[1]. Kỳ Bá đáp : “Lục dương kinh của Thủ đi từ tay đến đầu, dài 5 xích, 5 lần 6 là 3 trượng[2]. Lục âm kinh của Thủ đi từ tay đến giữa ngực dài 3 xích 5 thốn. 3 lần 6 là 1 trượng 8 xích, 5 lần 6 là 3 xích, hợp lại là 2 trượng 1 xích[3]. Lục dương kinh của Túc đi từ chân lên trên đến đầu dài 8 xích, 6 lần...

  pdf21p hzero2 06-05-2011 123 34   Download

 • Y học cổ truyền KIM QUÝ Part2 THIÊN THỨ NĂM MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH TRÚNG PHONG, LỊCH TIẾT ĐIỀU 1 Phong làm nên bệnh, thành bán thân bất toại (nửa mình không tùy ý vận động đƣợc), hoặc chỉ cánh tay bất toại. Đó là Tý, mạch Vi mà Sác, do trúng phong sinh ra vậy. ĐIỀU 2 Thốn khẩu, mạch Phù mà Khẩn, Khẩn thì là hàn, Phù thì là hƣ. Hàn, hƣ chọi nhau, tà ở bì phu. Phù là huyết hƣ, lạc mạch trống không, tặc tả không tiết ra, hoặc tả, hoặc hữu, tà khí...

  pdf14p hzero2 06-05-2011 74 17   Download

 • TRUYỆN KỂ DANH NHÂN LỊCH SỬ TRUNG QUỐC Triệu Quát chỉ thượng đàm binh Năm 270 trước công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương phong Phạm Tuy làm Thượng khanh giúp mình trị vì nhà nước, Phạm Tuy nêu ra chủ trương liên lạc với các nước xa, tiến đánh nước gần, rồi dần dần thôn tính 6 nước, tiến tới thống nhất thiên hạ, Tần Chiêu Tương Vương rất tán đồng chiến lược này rồi bàn cách thực thi. Năm 262 trước công nguyên, vua Tần cử đại tướng Bạch Khởi tấn công nước Hàn, chỉ trong một trận đã đánh...

  pdf4p meoheo4 28-04-2011 105 16   Download

 • Y học cổ truyền KIM QUÝ Part6 THIÊN THỨ MƯỜI BA MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH TIÊU KHÁT, TIỂU TIỆN KHÔNG... ĐIỀU 1 Âm quyết làm nên bệnh, tiêu khát, khí xung lên Tâm, trong Tâm nhức nhối, nóng, đói mà không muốn ăn, ăn liền thổ Vƣu (giun), hạ đi không chịu dừng. ĐIỀU 2 Thốn khẩu mạch Phù mà Trì, Phù tức là hƣ, Trì tức là lao. Hƣ thời vệ khí không đủ, lao thời vệ khí kiệt. Mạch Trật dƣơng Phù mà Sác, Phù tức là khí, Sác tức là tiêu cốc mà đại tiện rắn....

  pdf12p hzero2 06-05-2011 59 16   Download

 • Y học cổ truyền KIM QUÝ Part7 THIÊN THỨ MƯỜI LĂM MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH HOÀNG ĐẢN ĐIỀU 1 Thốn khẩu mạch Phù mà hoãn, Phù thời là phong, hoãn thời là Tý, Tý không phải là Trúng phong, tứ chi khổ phiền, (tay chân bứt rứt khó chịu) Tỳ hẳn sắc vàng, vì ứ nhiệt hành (ở biểu phần). ĐIỀU 2 Phu dƣơng mạch Khẩn mà Sác, Sác thời là nhiệt, nhiệt thời tiêu cốc (thƣờng ăn, hay đói), Khẩn thời là hàn ăn vào sinh đầy. Mạch Xích Phù là thƣơng Thận. Phu dƣơng mạch Khẩn là...

  pdf9p hzero2 06-05-2011 61 14   Download

 • Y học cổ truyền KIM QUÝ Part4 THIÊN THỨ BẢY MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH PHẾ NUY, PHẾ UNG, KHÁI THẤU,... ĐIỀU 1 Hỏi : Nhiệt ở thƣợng tiêu, nhân ho, thành Phế nuy. Bệnh Phế nuy, do đâu mà có ? Thầy nói : Hoặc do hãn ra, hoặc do ói mửa, hoặc do tiêu khát, tiểu tiện lợi, đi luôn, hoặc do đại tiện khó, lại bị hạ lợi quá nhiều trùng vong tân dịch (tân dịch mất nhiều lần), cho nên mắc phải. Hỏi : Thốn khẩu mạch Sác, ngƣời bệnh ho, trong miệng lại có nƣớc...

  pdf18p hzero2 06-05-2011 66 12   Download

 • Trâu thiến - Một thiên truyện về những điều bình dị như hoa lá cỏ cây, như sương đêm, như mưa nhỏ... hàng ngày ở nông thôn. Thế nhưng trong sự chất phác lại ẩn tàng những điều kỳ diệu, trong những tiếng cười luôn lấp lánh những thanh đao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1 Tài liệu để cùng tìm hiểu thâm về câu truyện mà nhà văn muốn nhắc tới.

  pdf59p nhasinhaoanh_07 21-09-2015 70 12   Download

 • Nhất Nan viết: “Thập nhị kinh giai hữu động mạch. Độc thủ thốn khẩu dĩ quyết ngũ tạng lục phủ tử sinh cát hung chi pháp hà vị dã ?” - Nhiên: “ Thốn khẩu giả, mạch chi đại hội, thủ Thái âm chi mạch động dã. Nhân nhất hô, mạch hành tam thốn, nhất hấp mạch hành tam thốn, hô hấp định tức, mạch hành lục thốn. Nhân nhất nhật nhất dạ, phàm nhất vạn tam thiên ngũ bạch tưc, mạch hành ngũ thập độ, chu ư thân , lậu thủy há bách khắc Vinh Vệ hành Dương nhị...

  pdf11p myxaodon08 06-06-2011 76 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Truyện thôn thiên
p_strCode=truyenthonthien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2