intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyền thống chống ngoại xâm

Xem 1-20 trên 93 kết quả Truyền thống chống ngoại xâm
 • Bài viết "Châu Vị Long (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) dưới thời nhà Lý (Thế kỷ XI – XII)" giới thiệu Châu Vị Long là vùng có trung tâm là đất Chiêm Hóa, Tuyên Quang ngày nay. vùng đất rộng người thưa, núi non hiểm trở, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Đồng bào các dân tộc nơi đây có truyền thống đoàn kết, yêu nước, giàu lòng nhân ái, dũng cảm trong đấu tranh chống cường quyền, áp bức, đánh giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động và có đời sống văn hóa tinh thần khá phong phú, độc đáo.

  pdf6p nhanchienthien 25-07-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bản Ngoại (1946-2010): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xã Bản Ngoại-vùng đất, con người và truyền thống văn hóa lịch sử; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Bản Ngoại tham gia đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng tam năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p chankora07 06-07-2023 3 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Nam (1988-2018)" tập trung tái hiện lại quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của Đảng bộ xã; vai trò lãnh đạo đối với nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ cho công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong thời gian tiếp theo.

  pdf137p dangnhuy08 15-05-2023 3 2   Download

 • Cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Sủng Thài (1945-2018)" ra đời nhằm tuyên truyền, giáo dục các thế hệ người dân Sủng Thài luôn phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, ra sức học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc ông cha đi trước. Việc xuất bản cuốn sách cũng nhằm giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài xã hiểu hơn về mảnh đất, con người và truyền thống yêu nước, cách mạng trên quê hương Sủng Thài.

  pdf196p dangnhuy08 15-05-2023 4 2   Download

 • Nội dung "Tân Thắng-Truyền thống cách mạng (1945-2010)" đã thể hiện được nét đặc trưng của vùng đất, con người, những sự kiện lịch sử hào hùng trong quá trình cán bộ, đảng viên và nhân dân Tân Thắng vược qua bao gian khổ, hi sinh, một lòng tham gia vào cuộc sống chống giặc ngoại xâm, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng dân tộc.

  pdf103p dangnhuy08 15-05-2023 2 2   Download

 • Ebook Phan Sơn-Truyền thống kháng chiến (1945-1975) gồm các nội dung chính sau: vùng đất và con người Phan Sơn; Phan Sơn 30 năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1945-1975). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p dangnhuy08 15-05-2023 3 2   Download

 • Ebook Lịch sử miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ kháng chiến (1945-1975) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Miền Đông Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm trong lịch sử; miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (9/1945-12/1945); xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, phát triển chiến tranh du kích, góp phần đánh bại chính sách bình định của địch (1947-1950); đẩy mạnh kháng chiến toàn diện, phối hợp chiến trường cả nước giành thắng lợi quyết định (1951-1954).

  pdf321p hoangnhanduc09 04-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết Hoạt động đối ngoại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) trình bày các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền quốc tế làm sáng tỏ tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; Vận động nhân dân thế giới thông qua các hoạt động vận động cá nhân, gặp mặt, dự hội thảo, hội nghị quốc tế; Chủ động tố cáo những tội ác của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với nhân dân Việt Nam; Thông qua các diễn đàn nhân dân quốc tế ở một số nước, quan hệ giữa các tổ chức quần chúng nhân dân các nước phục vụ cho công tác ngoại giao nhân ...

  pdf3p vicaptainmarvel 21-04-2023 3 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Hà (1945-2010): Phần 1 trình bày các nội dung chính như sau: điều kiện tự nhiên và truyền thống đấu tranh của nhân dân Sơn Hà trước cách mạng tháng Tám năm 1945; chi bộ và nhân dân xã Sơn Hà trong tổng khởi nghĩa tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p dangnhuy25 21-04-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách Căn cứ Khu Lê Hồng Phong trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1950-1975) được biên soạn nhằm nhớ và biết ơn công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đã từng sống, chiến đấu và phục vụ chiến đấu quân mình vì sự sống còn của khu căn cứ.

  pdf242p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học Lê Trung Đình và phong trào Cần Vương ở Quảng Ngãi gồm các bài viết về báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học về Lê Trung Đình và phong trào Cần Vương ở Quảng Ngãi; vài ý kiến ban đầu về mối quan hệ giữa nghĩa hội Quảng Nam và cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Quảng Ngãi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf402p hoangnhanduc06 14-04-2023 2 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Hà (1945-1990): Phần 1 trình bày về Đức nước, con người Sơn Hà và truyền thống đấu tranh chống áp bức bóc lột, chống ngoại xâm trước năm 1945 của nhân dân Sơn Hà; cách mạng Tháng Tám năm 1945 và quá trình thành lập Đảng bộ Cộng sản Việt Nam huyện Sơn Hà; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Sơn Hà trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p hoangnhanduc06 14-04-2023 2 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tát Ngà (1963-2015)" đã tập trung làm sáng tỏ điều kiện lịch sử, quá trình ra đời, trưởng thành, phát triển và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Chi, Đảng bộ xã qua các thời kỳ.

  pdf162p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nàn Ma (1963-2020)" giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài xã hiểu hơn về mảnh đất, con người và truyền thống yêu nước, cách mạng trên quê hương Nàn Ma. Đồng thời thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến lớn lao của các thế hệ người dân Nàm Ma - những người đã anh dũng chiến đấu, hi sinh qua các thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

  pdf236p hoangnhanduc 03-04-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Giang (1947-2017)" ghi lại những công lao to lớn của quân và dân Hà Giang tham gia vào các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ người dân sống nơi địa đầu Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf257p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Xã Cán Chu Phìn cách trung tâm huyện Mèo Vạc 6,5 km về phía Đông, đồng bào sinh sống tại đây chủ yếu là dân tộc Mông, luôn có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống. Trải qua những thăng trầm, biến động của lịch sử, thời kỳ đất nước còn nằm dưới ách thống trị của chế độ phong kiến, nhân dân xã Cán Chu Phìn luôn hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột của giặc ngoại xâm, địa chủ phong kiến, nhằm giành lại cuộc sống tự do, hạnh phúc và bảo vệ quê hương.

  pdf57p anhnangmattroi09 28-03-2023 2 2   Download

 • Thượng Phùng là xã vùng cao, núi đá, biên giới của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ngày 05/7/1961, xã Thượng Phùng chính thức được thành lập trên cơ sở tách từ xã Sơn Vĩ. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, nhân dân Thượng Phùng đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, đức tính cần cù lao động, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, gìn giữ biên cương của đất nước.

  pdf62p anhnangmattroi09 28-03-2023 2 2   Download

 • Ebook Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tập 1-Kháng chiến chống thực dân Pháp): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quảng Nam-sơ lược về địa lý, hành chính, văn hoá và truyền thống chống ngoại xâm; lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam ra đời trong quá trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc; lực lượng vũ trang Quảng Nam trong hai năm đầu kháng chiến góp phần đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

  pdf118p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ngoài ra nội dung sách còn tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của cấp bộ Đảng, chính quyền trong huyện. Cuốn sách xuất bản góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn huyện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf220p bapxao06 17-03-2023 3 1   Download

 • Cuốn sách "Một số tập tục người Chăm An Giang" gồm 10 chương nêu lên được nguồn gốc, dân số và phân bố dân cư, đặc điểm, tập tục, sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng, truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của người Chăm ở An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p damtuyetha 09-01-2023 10 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Truyền thống chống ngoại xâm
p_strCode=truyenthongchongngoaixam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2