intTypePromotion=1
ADSENSE

Từ vựng kinh tế

Xem 1-20 trên 5129 kết quả Từ vựng kinh tế
 • Giáo án Địa lý 12 bài 37 "Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên" giúp các em học sinh hiểu những khó khăn, thuận lợi và triển vong khai thác thế mạnh nhiều mặt của Tây Nguyên, đặc biệt là vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và thủy năng. Biết được các tiến bộ về KT-XH của Tây Nguyên gắn liền với khai thác thế mạnh của vùng, cũng như vấn đề KT-XH và môi trường gắn với việc khai thác các thế mạnh này. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf4p ngphuong321 30-09-2022 3 0   Download

 • Phật giáo sớm truyền vào Đà Nẵng, trong suốt chiều dài của lịch sử luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội vùng đất này. Việc nghiên cứu những ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bài viết Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống người dân thành phố Đà Nẵng góp phần bổ sung tư liệu cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở những mảng đề tài có liên quan.

  pdf6p vilexus 29-09-2022 5 0   Download

 • Cuốn "Kỷ yếu lịch sử hình thành vùng đất An Giang" tổng hợp 20 bài tham luận về các vấn đề như mốc lịch sử hình thành vùng đất An Giang, vấn đề khẩn hoang lập làng thời nhà Nguyễn, vấn đề dân tộc và tôn giáo ở An Giang.

  pdf46p runordie8 05-09-2022 10 0   Download

 • Bài viế Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng trình bày một số kết quả bước đầu áp dụng chỉ số EHI để đánh giá sức khỏe HST tại các khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng, dựa trên nguồn dữ liệu từ chương trình quan trắc môi trường quốc gia tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam làm rõ về cơ sở lý luận của “cải cách tài khóa xanh” và khái quát về những thay đổi trong cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước theo hướng “xanh hóa” ở Việt Nam những năm gần đây với mục tiêu tăng cường nguồn tài chính đầu tư cho bảo vệ môi trường.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng" là hệ thống hóa lại bản chất, vai trò, đặc điểm nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các DNSX nói chung và trong ngành Dược nói riêng; khảo sát, tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí tại công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác KTQT chi phí tại công ty, tạo ra một công cụ quản lý hoạt động có hiệu quả cho nhà quản lý giúp công ty phát triển vững mạnh.

  pdf132p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển doanh nghiệp tư nhân vùng duyên hải phía đông Đồng bằng Sông Cửu Long, nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bến Tre" có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển doanh nghiệp tư nhân. Chương 2: cơ sở khoa học về doanh nghiệp tư nhân và phát triển doanh nghiệp tư nhân. Chương 3: thực trạng phát triển doanh nghiệp tư nhân vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu trường hợp tại tỉnh tỉnh Bến Tre. Chương 4: định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân vùng duyên hải phía Đông.

  pdf232p ngphuong321 28-09-2022 12 1   Download

 • Bài viết Tổng quan về nghiên cứu kinh tế tuần hoàn xem xét ba khía cạnh chính về những hiểu biết phát sinh từ các cuộc tranh luận về CE. Cụ thể, nghiên cứu sẽ xem xét các khái niệm của các trường phái tư tưởng khác nhau về CE từ đó đề xuất một số xu hướng, mô tả quy trình chuyển đổi hệ thống của CE vào hệ thống công nghiệp, nhấn mạnh vai trò của hiệu quả sinh thái để thúc đẩy các phương pháp tiếp cận “lấy doanh nghiệp làm trung tâm” đối với tính bền vững.

  pdf13p vikoenigsegg 26-09-2022 12 2   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đánh giá tác động của mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố đến tăng trưởng kinh tế. Từ đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp phù hợp với bối cảnh thực tiễn nhằm cải thiện các vấn đề về tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố thuộc VKTTĐ Phía Nam trong thời gian tới.

  pdf15p vihennessey 26-09-2022 7 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của đầu tư tư nhân tới việc làm có năng suất tại các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về tác động của đầu tư tư nhân đến việc làm có năng suất; Tác động của đầu tư tư nhân đến việc làm có năng suất tại vùng trung du và miền núi phía Bắc; Giải pháp tăng cường đầu tư tư nhân nhằm thúc đẩy tạo việc làm có năng suất tại các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

  pdf176p vibentley 08-09-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được phương thức khai thác tự nhiên theo hướng bền vững ở Bắc Mỹ như khai thác tài nguyên đất, khai thác tài nguyên nước, khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác các tài nguyên khác; xác định được trên bản đồ mội số trung tầm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 21 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị của vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI; trình bày được những nét chính về kinh tế, văn hóa của vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phân tích được một trong những vấn đề về dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hóa ở Bắc Mỹ; phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ; xác định được các luồng nhập cư vào Bắc Mỹ trên lược đồ; xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ;...

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Sinh học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được đối tượng, các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học; trình bày được mục tiêu môn Sinh học; phân tích được vai trò của sinh học đối với đời sống hàng ngày, với sự phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề toàn cầu; trình bày được định nghĩa về phát triển bền vững, vai trò của sinh học với sự phát triển bền vững môi trường sống;...

  doc44p manhitieulinh 29-08-2022 53 2   Download

 • Bài viết Báo cáo trường hợp lâm sàng: Phối hợp gây tê vùng để vô cảm phẫu thuật kết xương liên mấu chuyển xương đùi trên bệnh nhân 105 tuổi báo cáo trường hợp lâm sàng: Phối hợp gây tê vùng để vô cảm phẫu thuật kết liên mấu chuyển xương đùi trên bệnh nhân 105 tuổi: Gây tê thần kinh đùi bì ngoài (LFCN- lateral femoral cutaneous nerve) giảm đau để chuẩn bị tư thế gây tê tủy sống, gây tê tủy sống kết hợp đặt catheter ngoài màng cứng (NMC) để giảm đau trong và sau phẫu thuật.

  pdf5p vibugatti 29-08-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam: một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị" phân tích thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam, cùng những vấn đề đặt ra hiện nay, từ đó, đưa ra khuyến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng mô hình sản xuất này, qua đó phát triển bền vững nền nông nghiệp trong thời gian tới.

  pdf6p kimphuong0020 27-08-2022 14 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan trong hoạt động khai thác khoáng sản cụm mỏ Châu Pha địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày một số phương án phục hồi môi trường đề xuất cho cụm mỏ Châu Pha dựa trên các nguyên tắc: Phù hợp với đặc điểm tự nhiên của khu vực có mỏ; Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội vùng; Đảm bảo an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế cao nhất cho cộng đồng, chủ đầu tư và địa phương.

  pdf8p viaudi 04-08-2022 15 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đánh giá hiệu quả của một số mô hình rừng trồng kinh tế tại lâm trường Phúc Tân tỉnh Thái Nguyên" là đề xuất được một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh để trồng rừng kinh tế có hiệu quả cao tại tỉnh Thái Nguyên và các vùng có điều kiện tương tự.

  pdf135p bakerboys09 01-08-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kinh tế - Xã hội, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông - lâm nghiệp sau khi giao tại xã Tư nghĩa - huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng" là đề xuất được các giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm sử dụng hiệu quả đất lâm nông nghiệp sau khi giai tại xã nhằm góp phần vào sự phát triển và cải thiện đời sống người dân đồng thời đảm bảo được môi trường sinh thái, bền vững.

  pdf102p bakerboys09 01-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Mối tương quan giữa cân nặng và sự tích luỹ thuỷ ngân ở trong cơ cá dìa nâu (Siganus guttatus Bloch, 1787) tại vùng ven biển Quảng Bình trình bày xác định nồng độ Hg trong cơ của cá Dìa nâu (Siganus guttatus) (đây là loài cá có giá trị kinh tế cao, giàu hàm lượng dinh dưỡng, được người dân ưu chuộng và tiêu thụ nhiều) ở vùng ven biển Quảng Bình, từ đó xác định mối quan hệ giữa trọng lượng với nồng độ Hg.

  pdf7p vimaryamnawaz 04-08-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Từ vựng kinh tế
p_strCode=tuvungkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2