intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tương quan hồi quy

Xem 1-20 trên 2787 kết quả Tương quan hồi quy
 • Nghiên cứu "Xác định thực trạng đầu tư quá mức của các doanh nghiệp điện niêm yết tại Việt Nam qua mô hình định lượng" nhằm đánh giá thực trạng về đầu tư quá mức tại các công ty điện lực Việt Nam. Bằng phương pháp hồi quy SGMM và dữ liệu bảng không cân bằng thu thập từ 41 doanh nghiệp điện lực niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), sàn UPCoM trong giai đoạn 2013 - 2022, tương ứng với bộ dữ liệu toàn diện gồm 410 quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp điện lực Việt Nam chủ yếu có dấu hiệu đầu tư quá mức.

  pdf18p tukhauquantuong1011 22-04-2024 1 1   Download

 • Bài viết tập trung mô tả kết quả xét nghiệm PCR lồng đa tác nhân và nuôi cấy thường quy trong xác định căn nguyên gây bệnh ở bệnh nhân viêm phổi tại trung tâm Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi theo CDC Hoa Kỳ 2019 và được đặt nội khí quản hoặc mở khí quản.

  pdf6p vioraclene 16-04-2024 1 0   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng theo số liệu thu thập bằng phiếu khảo sát. Những thông tin thu thập từ phiếu khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS thông qua việc phân tích thống kê mô tả, kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), kiểm định mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố, kiểm định mối quan hệ giữa sự hài lòng của người nộp thuế thông qua phân tích hồi quy (OLS).

  pdf12p viohoyo 02-04-2024 1 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Lý thuyết thống kê" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như hồi quy - tương quan; dãy số thời gian và dự đoán; phương pháp tính chỉ số; hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p khanhchi090625 08-04-2024 5 1   Download

 • Tài liệu học tập "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như ước lượng tham số; kiểm định giả thiết thống kê; tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p khanhchi090625 08-04-2024 3 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quy định về xây dựng nếp sống văn minh" tiếp tục trình bày các nội dung về: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06-11-2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p gaupanda022 09-04-2024 3 2   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập đồ án quy hoạch số 1: Quy hoạch đơn vị ở" lựa chọn những đồ án tiêu biểu, không hẳn là những đồ án hoàn chỉnh về mọi mặt nhưng là những đồ án có sự tìm tòi sáng tạo, thiết lập được một Đơn vị ở trong sự quan tâm đến các bối cảnh đặc thù kinh tế xã hội và văn hóa của đô thị Việt Nam Các đồ án đã đạt được các yêu cầu cơ bản về qui hoạch cấu trúc của một Đơn vị ở, bố trí nhà ở, công trình công cộng và khu cây xanh, thiết lập được mạng lưới đường giao thông tương đối rõ ràng, hợp lý.

  pdf46p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 4 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng Microsoft Excel trong phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế" trình bày về việc ứng dụng phần mềm bảng tính điện tử Microsoft Excel vào phân tích và dự báo kinh tế trong các hệ thống thông tin quản lý giúp các nhà quản lý tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả cao, chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Quán triệt nguyên tắc toàn diện trong giảng dạy Triết học" tập trung vào làm rõ việc quán triệt và vận dụng quan điểm toàn diện trong giảng dạy Triết học Mác - Lênin. Trong giảng dạy Triết học Mác - Lênin, một trong những nguyên tắc (quan điểm) cần truyền đạt cho người học là phải thực hiện nguyên tắc toàn diện (quan điểm) trong nhận thức và thực tiễn.

  pdf5p cotieubac1004 14-03-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học kỳ trải nghiệm doanh nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội" nhằm làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học kỳ trải nghiệm doanh nghiệp đối với sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (HIEC), thông qua khảo sát 250 sinh viên năm thứ hai, thứ ba. Dữ liệu được xử lý trên SPSS 26.0 bao gồm các bước: Kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, tương quan Pearson và mô hình hồi quy.

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế lượng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, phân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian, một số mô hình động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf361p muasambanhan09 04-03-2024 6 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế lượng" Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, phân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian, một số mô hình động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf355p muasambanhan09 04-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu marketing 2: Chương 6 - Tương quan và hồi quy tuyến tính" trình bày các nội dung chính sau đây: Tương quan tuyến tính; Hồi quy tuyến tính; Hồi quy đơn biến (hồi quy tuyến tính đơn); Hồi quy đa biến (hồi quy tuyến tính bội). Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p gaupanda020 21-03-2024 5 2   Download

 • Giáo trình Xác suất và thống kê phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thiết thống kê; tương quan và hồi quy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf159p boghoado05 19-03-2024 6 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế thí nghiệm Phần 2 do Đỗ Đức Lực và Hà Xuân Bộ biên soạn, với các nội dung chính như sau: Tương quan và hồi quy; kiểm định và so sánh tỷ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p boghoado029 18-03-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 Hồi quy tuyến tính đơn, cung cấp cho người học những kiến thức như giới thiệu; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; phân tích tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p boghoado028 13-03-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất: Chương 4 Thiết kế sản phẩm và dịch vụ, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích tầm quan trọng chiến lược của thiết kế sản phẩm và dịch vụ; mô tả các công việc của thiết kế sản phẩm và dịch vụ; nhận biết một số câu hỏi quan trọng trong thiết kế sản phẩm và dịch vụ; xác định các lý do chính của thiết kế hoặc tái thiết kế; nhận biết một số nguồn ý tưởng thiết kế quan trọng;...

  pdf16p boghoado028 13-03-2024 5 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Xác suất thống kê B: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lý thuyết mẫu; bài toán ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p boghoado026 11-03-2024 3 0   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Kinh tế lượng cung cấp bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến; Chương 2 - Mô hình hồi quy bội; Chương 3 - Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy; Chương 4 - Phân tích hồi quy với biến định tính; Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình; Chương 6 - Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian; Chương 7 - Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf405p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 3 2   Download

 • Bài viết trình bày mô tả sự tự chủ của trẻ vị thành niên có bố mẹ ly thân/ly hôn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự tự chủ ở trẻ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 309 trẻ vị thành niên trong gia đình có bố mẹ ly thân/ly hôn trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf8p vilarry 12-03-2024 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2