Vai trò của Kế toán

Xem 1-20 trên 1179 kết quả Vai trò của Kế toán
 • Bài giảng Kỹ năng học tập - Chương 5: Vai trò của kế toán giới thiệu tới các bạn về câu chuyện kế toán, nghề kế toán, vai trò kế toán. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf16p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 10 1   Download

 • Bài viết Vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp trình bày kế toán quản trị là bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p dangthitrangtrang 07-05-2018 1 0   Download

 • Chương 1 trình bày tổng quan về kế toán chi phí. Mục tiêu học tập của chương này gồm: Giải thích được khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp, trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp, giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí, phân loại được chi phí và giá thành theo các tiêu thức khác nhau.

  pdf31p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 29 5   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp kiến thức giúp sinh viên có thể: Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán, bao gồm vai trò của kế toán, các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

  pdf11p thangnamvoiva25 18-10-2016 18 1   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p bautroibinhyen12 07-01-2017 6 1   Download

 • Khu vực kinh tế phi chính thức có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Hoạt động trong khu vực này đa dạng về thành phần, lĩnh vực cũng như thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, tuy nhiên, công tác kế toán còn nhiều hạn chế, vai trò của kế toán rất mờ nhạt, việc đóng góp cho Nhà nước ở mức thấp. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán chi phí Chương 1 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Giải thích khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp, trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp, giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí,...

  pdf21p cobematxanh 05-12-2017 3 1   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kế toán giới thiệu với các bạn Khái niệm và vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế, nguyên tắc và các yêu cầu cơ bản của kế toán, chức năng, nhiệm vụ của kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 22 1   Download

 • Nội dung tổ chức công tác kế toán: Tổ chức thực hiện chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản KT, Tổ chức thực hiện chế độ sổ KT, Thực hiện chế độ báo cáo, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài sản, Tổ chức thực hiện chế độ bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán, Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp khác....

  ppt16p anhhung_1989 06-01-2011 1489 532   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Tổng quan về kế toán tài chính", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...để biết được vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán , các nguyên tắc cơ bản của kế toán và các yếu tố của báo cáo kế toán trong kinh doanh.

  ppt31p maidao1987 19-12-2009 772 516   Download

 • Giải thích được sự cần thiết về thông tin kế toán quản trị đối với các nhà quản trị DN Biết được nguồn gốc hình thành kế toán quản trị Nắm được vai trò của KTQT trong 1 DN Nhận thức sự khác biệt giữa KTQT và KTTC Nhận thức được đạo đức nghề nghiệp của Kế toán viên quản trị

  ppt20p thanhhai94 04-03-2011 567 176   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra,kiểm soát các doanh nghiệp việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p cactaceae 20-04-2011 136 37   Download

 • Thuyết trình: Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến chức năng xử lý thông tin của hệ thống thông tin kế toán và vai trò của người kế toán nêu hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán, chức năng và vai trò của kế toán, ảnh hưởng của CNTT đến chức năng xử lý thông tin của HTTTKT, ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán.

  pdf15p thin_12 25-07-2014 112 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán nhà nước trong nền kinh tế hiện nay', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p hocbong1122 19-02-2013 66 21   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của kế toán; môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p doinhugiobay_10 12-01-2016 45 8   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán.

  ppt54p bautroibinhyen15 22-01-2017 19 6   Download

 • Bài giảng chương 1 trình bày các nội dung tổng quan về kế toán quản trị (KTQT). Mục tiêu của chương này là định nghĩa KTQT, tìm hiểu vai trò của KTQT, mô tả 5 mục tiêu của KTQT, so sánh KTQT và kế toán tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt36p namthangtinhlang_01 31-10-2015 11 5   Download

 • Bài giảng "Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập - Chương 5: Vai trò của kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Câu chuyện kế toán, nghề kế toán, vai trò của kế toán. Mời các bạn bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p bautroibinhyen12 07-01-2017 19 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp kiến thức giúp người học có thể trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định; giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p bautroibinhyen12 07-01-2017 8 2   Download

 • Chương 1 trình bày những nội dung tổng quan về kế toán. Mục tiêu của chương gồm có: Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt; mô tả môi trường của kế toán, bao gồm vai trò của kế toán, các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

  pdf6p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 14 1   Download

Đồng bộ tài khoản