intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vai trò nguồn vốn

Xem 1-20 trên 600 kết quả Vai trò nguồn vốn
 • Bài viết này giới thiệu một nghiên cứu định lượng về thái độ của các Kitô hữu đi lễ nhà thờ đối với biến đổi khí hậu và các hành động được thực hiện để giảm sử dụng năng lượng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ những chuyển đổi tích cực về mặt thái độ cũng như hành động bởi vì họ đại diện cho các nguồn thông tin đáng tin cậy về biến đổi khí hậu.

  pdf24p visystrom 22-11-2023 6 3   Download

 • Bài viết Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa trình bày đóng góp của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa. Bằng phương pháp thống kê mô tả và dựa trên các tài liệu thứ cấp, bài viết tập trung làm rõ vai trò của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 9 3   Download

 • Cuốn sách "Biển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản (Tập 3) Khai thác sử dụng biển đảo Việt Nam" trình bày dưới dạng hỏi - đáp, làm rõ một số khái niệm về tài sản tự nhiên biển; bản chất của tài nguyên biển; lịch sử khai lấn biển ở Việt Nam và tình hình khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên biển theo hướng bền vững, gìn giữ chất lượng môi trường biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; phục hồi, bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng...

  pdf24p hoahogxanh06 09-11-2023 8 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Lê Hoàng" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa lại những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm các khái niệm, lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, vai trò và các loại hình cạnh tranh; phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Lê Hoàng từ đó chỉ rõ được những thành công, hạn chế mà Công ty đã đạt được cũng như đang gặp phải.

  pdf68p caongulam 08-11-2023 8 6   Download

 • Bài viết Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam trình bày khái quát vai trò của nhân lực chất lượng cao với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam; Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p vischultz 17-10-2023 5 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kinh tế phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển, tổng quan các lý thuyết phát triển, nguồn gốc tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển, vốn nhân lực và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf202p oursky04 05-09-2023 5 2   Download

 • Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của nền kinh tế. Để đánh giá tác động của FDI đối với năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của công nghiệp hỗ trợ nội địa, bài báo nghiên cứu hai kênh tác động: nội ngành và hạ nguồn. Biến tương tác giữa FDI và hai yếu tố: chất lượng nhân lực và cường độ vốn cũng được xem xét để đánh giá khả năng hấp thụ tác động lan tỏa từ FDI.

  pdf11p viengels 25-08-2023 7 5   Download

 • Bài viết Vai trò của vốn xã hội trong phát triển du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An tập trung vào việc trình bày vai trò của vốn xã hội như một nguồn lực đóng vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An ở các khía cạnh như: sự gắn kết, mạng lưới xã hội, sự hợp tác và sự tin cậy.

  pdf9p viberkshire 09-08-2023 12 11   Download

 • Bài viết "Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới hiệu quả kinh tế Việt Nam" nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần huy động một lượng lớn các nguồn lực. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nên nguồn lực của đất nước còn hạn chế. Chính vì thế, huy động nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò và tác động tương đối mạnh mẽ tới nền kinh tế Việt Nam.

  pdf6p tethientran 27-07-2023 6 5   Download

 • Giáo trình Kinh tế nông nghiệp: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệp; kinh tế các nguồn lực chủ yếu trong nông nghiệp; tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p trankora06 12-07-2023 3 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Vốn con người và kết quả hoạt động thông qua vai trò trung gian của sự tiếp cận nguồn lực - Nghiên cứu trường hợp của các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn quận Gò Vấp" là kiểm định mối quan hệ giữa vốn con người, tầm quan trọng của sự tiếp cận nguồn lực và đưa đến hoạt động. Dựa trên kết quả kiểm định, nghiên cứu đề xuất hàm ý quản trị nhằm gia tăng kết quả hoạt động thông qua việc cải thiện vốn con người của nhà khởi nghiệp.

  pdf101p besfriend06 02-06-2023 7 3   Download

 • Với vai trò là mạch máu của nền kinh tế, trong tình hình hiện nay ngành ngân hàng có nhiệm vụ kép: vừa phải nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả kinh doanh của chính mình,vừa phải tăng cường huy động, đáp ứng nguồn vốn giá rẻ cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch. Vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu đối với hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.

  pdf6p mitmit01 18-05-2023 4 3   Download

 • Hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005-2014 gồm có 3 phần chính như sau: Đánh giá tổng quan hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam giai đoạn 2005-2014; Số liệu tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước 10 năm, giai đoạn 2005-2014; Những khái niệm và giải thích chung.

  pdf256p baphap09 24-02-2023 4 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội tới khả năng phục hồi chuỗi cung ứng cung cấp sự hiểu biết đầy đủ về vốn xã hội bằng cách đi sâu vào vai trò của vốn cấu trúc, vốn quan hệ và vốn nhận thức trong việc xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng; Nghiên cứu nhấn mạnh rằng các công ty trong chuỗi cung ứng cần xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng để duy trì và nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng nguồn vốn xã hội của họ.

  pdf4p visirius 19-01-2023 36 5   Download

 • Bài viết Vai trò của di cư lao động vùng ven biển Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trình bày vai trò của di cư lao động đối với việc tạo ra các cơ hội và nguồn vốn mới; Vai trò của di cư lao động trong định hướng xây dựng các chiến lược sinh kế của hộ gia đình.

  pdf7p viwmotors 13-12-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò; Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại; Chức năng của Ngân hàng thương mại; Vai trò của Ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại; Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p matroicon2510 02-12-2022 19 4   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính và các phương thức quản trị cho các nhà điều hành doanh nghiệp; Sinh viên có thể nắm vững các kiến thức như khái niệm,bản chất, chức năng, vai trò, mục tiêu của tài chính trong doanh nghiệp; hiểu được giá trị của dòng tiền, mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận, định giá chứng khoán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p trangvang0906 25-11-2022 21 6   Download

 • Bài giảng "Sản xuất cà phê bền vững bài 9: Lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho nông hộ" nhằm giúp bạn đọc hiểu và nhận thức được vai trò của việc phân tích tình hình tài chính và các biện pháp quản lý tài chính. Hiểu và nhận thức được vai trò của việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho gia đình. Hiểu và nhận thức được vai trò của việc phâ ncông lao động hợp lý trong gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p phuongduy205 02-11-2022 13 2   Download

 • Trong những năm qua, thị trường vốn Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Bài viết Thị trường vốn Việt Nam - 16 năm phát triển trình bày những thành tựu đạt được của thị trường vốn Việt Nam; Một số hạn chế trên thị trường vốn Việt Nam thời gian qua.

  pdf12p visaleen 03-11-2022 12 3   Download

 • Bài viết Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của một số doanh nghiệp xanh ở Việt Nam trình bày vai trò của doanh nghiệp xanh hiện nay; Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của một số doanh nghiệp xanh niêm yết.

  pdf8p vilexus 05-10-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2