intTypePromotion=3

Van der waals

Xem 1-20 trên 31 kết quả Van der waals
 • Johannes Diderik van der Waals được sinh ra vào ngày 23 tháng 11 1837 tại Leyden, Hà Lan, con trai của Jacobus van der Waals và Elisabeth van den Burg.

  pdf5p heavenmaster1996 19-08-2011 77 5   Download

 • Nghiên cứu này trình bày sự ảnh hưởng của chất phụ gia polyacrylamit và khoáng sét bentonit đến độ bền và động thái nhả dinh dưỡng của phân bón kali dạng viên. Polyacrylamit là polyme ưa nước, có khả năng kết dính tốt đã tương tác với bentonit và K2SO4 thông qua tương tác ion lưỡng cực, tương tác Van der Waals để tạo thành một mạng lưới vững chắc, tăng cường cấu trúc mạng tinh thể của nó.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 17 0   Download

 • Thảo luận hóa vô cơ "Các loại lực lên kết" gồm các nội dung chính như: Tổng quan về liên kết hóa học: bản chất, đặc trưng và phân loại liên kết hóa học, các loại lực liên kết hóa học: phân tích chi tiết các loại liên kết hóa học, bao gồm: liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết hydro, kiên kết Val der Waals và liên kết kim loại.

  doc32p intailieu13 13-10-2017 110 19   Download

 • Hấp phụ là quá trình hút các chất trên bề mặt các vật liệu xốp nhờ các lực bề mặt. Vật liệu xốp được gọi là chất hấp phụ. Chất bị hút gọi là chất bị hấp phụ. Hấp phụ hóa học: do lực hóa trị gây nên tạo thành các hợp chất khá bền trên bề mặt nên khó nhả hoặc chuyển phân tử thành các nguyên tử. Hấp phụ vật lý: do lực hút phân tử Van der Waals tác dụng trong khoảng không gian gần sát bề mặt...

  ppt13p dvcthth 20-06-2010 146 278   Download

 • “Công nghệ nano là một ngành khoa học - kỹ thuật ở quy mô nguyên tử và phân tử - kích thước nanômét Ý tưởng về công nghệ nano được đề xuất vào 29/12/1959 do nhà vật lý Richard Feynman: tất cả mọi thứ đều được cấu tạo nên từ các phần tử có kích thước rất nhỏ là các nguyên tử và phân tử.

  ppt32p 0541050239 24-09-2012 140 52   Download

 • Cơ chế: + ion hóa hạt trung hòa thanh ion + Tăng tôc ion trong từ trường bắn phá bia, bức các nguyên tử trên bia lắng đọng trên đế DC SPUTTERING + Dùng hiệu điện thế 1 chiều + Khí thường dùng là Ar, He + Áp suất khoảng 10-7 torr + Bia phải dẫn điện + Bia chỉ bị bắn phá ở một của chu kỳ âm của HĐT

  ppt13p 0541050239 24-09-2012 182 52   Download

 • Cơ sở quá trình hấp thụ lên bề mặt chất hấp thụ, làm giảm sức căng bề mặt của chất hấp phụ, làm giảm sức căng bề mặt của chất hấp thụ. Nhả hấp phụ: qt đi ra của chất bị hấp thụ khỏi bề mặt chất hấp thụ.Nhờ các lực liên kết vật lý.Hấp thụ đơn lớp, đa lớp, thuận nghịch .Cấu trúc chất hấp thụ không thay đổi.ít có tính chất chọn lọc, nhiệt độ thấp

  pdf25p thuongmobile99999 17-09-2012 134 41   Download

 • BÀI TẬP CHƯƠNG 4 Dạng 1: Lực Van der Waals 1. Dưới đây là ba chất, cho biết lực tương tác nào xảy ra giữa các tiểu phân trong mỗi chất. a/ LiF b/ CH4 c/ SO2( µ CH4 = 0 ; µ SO2 ≠ O) 2. Cho biết lực tương

  doc2p giangduongykhoa 13-10-2011 129 27   Download

 • Do đóng góp của hiệu ứng bề mặt: các số nguyên tử nằm trên bề mặt sẽ chiếm tỉ lệ đáng kể so với tổng số nguyên tử Tỉ phần bề mặt/thể tích: S/V ~ 1/r lớn Năng lượng bề mặt chiếm ưu thế do liên kết bên trong lõi nhỏ VD: 1g CNT có tổng diện tích bề mặt 1.000 m2 1 g TiO2 có các lỗ nanô tổng diện tích bề mặt 200-500 m2 (sân tennis)

  ppt33p 0541050239 24-09-2012 80 26   Download

 • Nguyên tố Phốtpho 15 silíc ← phốtpho → lưu huỳnh N ↑ P ↓ As Bảng đầy đủ Tổng quát Tên, Ký hiệu, Số phốtpho, P, 15 Phân loại phi kim Nhóm, Chu kỳ, Khối 15, 3, p Khối lượng riêng, Độ cứng trắng: 1.823 đỏ: 2.340 đen: 2.690 kg/m³, ? Bề ngoài sáp màu trắng/đỏ/đen không màu Tính chất nguyên tử Khối lượng nguyên tử 30,973762(2) đ.v.C Bán kính nguyên tử (calc.

  pdf13p nuockhoangthiennhien 20-01-2011 338 22   Download

 • Bám dính (con thạch thùng) Không dính ướt (hiệu ứng lá sen) Dính ướt (hiệu ứng lá hoa hồng) .Hiệu ứng bề mặtDo đóng góp của hiệu ứng bề mặt: các số nguyên tử nằm trên bề mặt sẽ chiếm tỉ lệ đáng kể so với tổng số nguyên tử Tỉ phần bề mặt/thể tích: S/V ~ 1/r lớn Năng lượng bề mặt chiếm ưu thế do liên kết bên trong lõi nhỏ VD: 1g CNT có tổng diện tích bề mặt 1.000 m2 1 g TiO2 có các lỗ nanô tổng diện tích bề mặt 200-500 m2 (sân tennis)...

  ppt23p 0541050239 24-09-2012 96 21   Download

 • Mạng đảo. Các vec tơ cơ sở của mạng đảo. Các tính chất của mạng đảo. Ô cơ sở của mạng đảo. Tương tác Van der Waals – London. Tinh thể khí trơ. Liên kết ion và tinh thể ion. Liên kết đồng hóa trị và tinh thể đồng hóa trị.

  pdf4p butmauden 05-11-2013 172 20   Download

 • Bán kính nguyên tử (calc.) 140 (156) pm Bán kính cộng hoá trị Bán kính van der Waals Cấu hình electron e- trên mức năng lượng Trạng thái ôxi hóa (Ôxít) Cấu trúc tinh thể 125 pm không có thông tin pm [Ar]3d64s2 2, 8, 14, 2 2, 3, 4, 6 (lưỡng tính) hình lập phương Tính chất vật lý Trạng thái vật chất Điểm nóng chảy .

  pdf10p heoxinhkute11 13-01-2011 113 17   Download

 • Tài liệu Đại cương cơ sở hóa học của sinh học phân tử có nội dung giới thiệu đến bạn đọc một số kiến thức hữu ích như: Liên kết cộng hóa trị và tương tác không cộng hóa trị, tương tác ion là lực hút giữa các ion chứa điện tích trái dấu, liên kết hydrogen xác định độ hòa tan trong nƣớc của phân tủ không tích điện, tương tác van der Waals do các lưỡng cực điện tạm thời gây ra, hiệu ứng kị nước làm các phân tử không phân cực kết tụ,...

  pdf41p tieppham3 11-06-2015 53 13   Download

 • “Hấp phụ” dùng để mô tả hiện tượng một chất (phân tử, nguyên tử hay ion) có khuynh hướng tập trung trên bề mặt phân chia pha nào đó. Các chất hấp phụ thường có tổng diện tích bề mặt 10 – 1000 m2/g điển hình như; than hoạt tính, silicagel (SiO2), alumin (Al2O3), zeolite,… Nguyên nhân chủ yếu của sự hấp phụ (đối với chất hấp phụ rắn) lá do năng lượng dư trên ranh giới bề mặt phân chia pha rắn – khí hay rắn – lỏng.

  doc4p krac24 18-04-2013 139 12   Download

 • Drug-Receptor Interaction partial charges. When a hydrogen atom bearing a partial positive charge bridges two atoms bearing a partial negative charge, a hydrogen bond is created. A van der Waals’ bond (B) is formed between apolar molecular groups that have come into close proximity. Spontaneous transient distortion of electron clouds (momentary faint dipole, !!) may induce an opposite dipole in the neighboring molecule. The van der Waals’ bond, therefore, is a form of electrostatic attraction, albeit of very low strength (inversely proportional to the seventh power of the distance).

  pdf12p bigbaby87 04-09-2010 88 11   Download

 • In his prologue to ‘The Go-Between’ L.P. Hartley wrote: ‘The past is a foreign country: they do things differently there.’ He might have been describing quantum mechanics, which goes some way to explaining why it is normally only the denizens of that strange land, the theoreticians, who dare to enter into print about it. So what is a self-confessed experimentalist doing there?

  pdf0p cronus75 14-01-2013 34 8   Download

 • Chương 17 Khí thực và chuyển pha thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương trình trạng thái của khí thực, đường đẳng nhiệt lý thuyết van-der-waals và đường đẳng nhiệt thực nghiệm Andrews, nội năng của khí thực-hiệu ứng Joule Thompson, sự chuyển pha.

  pdf19p minhmuimui 22-09-2014 67 8   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phân biệt khí lý tưởng và khí thực, cách thiết lập phương trình Van der Waals đối với khí thực trên cơ sở khái niệm nội tích, nội áp, trạng thái tới hạn và nội năng khí thực

  pdf15p thanhnamdo1005 07-01-2018 23 7   Download

 • Israelachvil, J. N. et al.“Surface Forces and Microrheology of ...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Forces and Microrheology of Molecularly Thin Liquid Films Jacob N. Israelachvili and Alan D. Berman 9.1 9.2 Introduction Methods for Measuring Static and Dynamic Surface Forces Adhesion Forces • Force Laws • The Surface Force Apparatus and the Atomic Force Microscope 9 9.3 9.

  pdf63p medinova 26-10-2010 48 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Van der waals
p_strCode=vanderwaals

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản