Văn hóa quản lý

Xem 1-20 trên 16648 kết quả Văn hóa quản lý
 • Các mô hình văn hóa quản lý

  doc7p waysun 22-09-2009 542 157   Download

 • “Du lịch văn hoá” được hiểu là một loại hình du lịch có mức độ phổ biến vào loại rộng rãi nhất. Dễ thấy, “du lịch văn hoá đang trở thành xu thế chủ đạo trong chiến lược phát triển của ngành du lịch thế giới” và xu hướng đó cũng được thể hiện rõ ở Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII.

  pdf14p bevi123 17-11-2015 39 15   Download

 • Thuyết trao đổi của Peter Blau không chỉ miêu tả các quan hệ xã hội ở cấp vi mô mà còn cả ở cấp vĩ mô. Trong quá trình trao đổi xã hội các chủ thể có thể dựa vào quyền lực do địa vị xã hội của mình đồng thời tạo ra quyền lực như là kết quả của các tương tác xã hội và liên kết xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo lý thuyết này qua bài viết "Thuyết trao đổi xã hội và quyền lực của Peter Blau và văn hóa quản lý".

  pdf12p vuhaoquang 01-05-2016 99 13   Download

 • Bài viết "Văn hóa quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô hiện nay" giới thiệu tới người đọc thế nào là văn hóa quản lý, một số vấn đề đặt ra với văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doibatcong123 10-05-2016 45 11   Download

 • Nội dung bài viết "Quan hệ hữu cơ giữa xây dựng văn hoá doanh nghiệp với xây dựng văn hoá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp" trình bày về những thuận lợi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, những khó khăn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, những tác động tích cực trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 21 2   Download

 • Cùng với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước, xây dựng văn hóa đô thị và văn hóa quản lý ở các đô thị nước ta trở thành một trong những nội dung cơ bản của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

  pdf16p minhphung2105 16-07-2010 437 236   Download

 • Phân tích sự thể hiện văn hoá trong các xã hội phương Đông phong kiến và các xã hội phương Tây hiện đại, tác giả cho rằng, sự gia tăng hàm lượng văn hoá là xu thế chung của sự phát triển của quản lý nhà nước. Chính sự gia tăng hàm lượng văn hoá là nhân tố tạo nên hiệu quả của quản lý nhà nước. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, những bất cập trong quản lý nhà nước thể hiện ở cả bình diện phương thức quản lý lẫn bình diện nhân cách con người...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 207 95   Download

 • Chuyên đề này cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Nội dung chính trong chuyên đề này gồm có: Quản lý nhà nước về văn hóa, quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, quản lý nhà nước về y tế.

  pdf22p nomoney3 10-02-2017 36 26   Download

 • Nội dung luận văn trình bày cơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống và tổng quan về hội giá xã Yên Sở, thực trạng quản lý lễ hội truyền thống Quán Giá và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lễ hội quản lý Quán Giá.

  pdf119p roongkloi 01-09-2017 41 24   Download

 • Bối cảnh thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ sau sự kiện 11-9 ở Mỹ và gần đây là những tiết lộ mới của Wikileak về những phần chìm của hệ thống thế giới, điều này đã dấy lên nhu cầu thiết lập một trật tự thế giới đa cực, khi mà không một lực lượng hay giá trị tối cao nào có thể chi phối những nền văn hóa khác vì những mục đích kinh tế và chính trị của mình. Trong lĩnh vực quản trị nhân sự, hiện có những tranh cãi sôi nổi...

  pdf11p butmaudo 19-08-2013 58 15   Download

 • Xác định vai trò rất quan trọng của văn hóa là mục tiêu, đồng thời là nền tảng và động lực của phát triển. Văn hóa góp phần phát triển tiềm năng “con người” và tiềm năng trí tuệ của con người; là nội lực trong giao lưu, đối ngoại, tự vệ; nguồn lực của sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

  pdf109p nokia_12 09-05-2013 47 13   Download

 • Khóa luận được kết cấu 3 chương: chương 1 lý luận chung về quản lý di tích và khái quát về tình hình kinh tế - xã hội ở xã Hùng Lô; chương 2 công tác quản lý quần thể di tích đình miếu Hùng Lô chương 3 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý tại đình miếu Hùng Lô.

  pdf11p thithi300610 06-03-2018 10 6   Download

 • Qua khảo sát thực trạng quản lý văn hóa tại một số di tích - lễ hội và địa phương mang tính phổ biến/đại diện, bài viết bước đầu nhận diện khái quát về một số vấn đề (cả lý luận và thực tiễn) liên quan đến công tác quản lý văn hóa và “văn hóa quản lý” đã và đang đặt ra ở nước ta, đồng thời đề xuất một số giải pháp đối với công tác tổ chức quản lý, duy trì lễ hội cổ truyền trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

  pdf7p cumeo4000 05-08-2018 1 0   Download

 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1. 1. Đối tượng nghiên cứu Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, văn bản là một phương tiện quan trọng để ghi lại và chuyển đạt các quyết định quản lý, là hình thức để cụ thể hoá pháp luật, là phương tiện để điều chỉnh những quan hệ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. Đó là công cụ điều hành không thể thiếu và sản phẩm tất yếu của hoạt động quản lý nhà nước.

  pdf172p nuber_12 27-08-2013 165 69   Download

 • Bạn hãy nói cho tôi nghe về “truyền thống và hiện đại” khi đứng ở một ngã tư nào đó ở TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, Nha Trang hay Huế hoặc Ðà Nẵng, trước một cảnh tượng muôn màu hỗn loạn: một dòng thác người vô tận, - rất trẻ, ít thấy bộ dạng già nua - tiếng xe ầm ĩ khuấy động màng nhĩ không ngớt. Đường phố đông nghịt xe, khí thải mù mịt, hầu hết những người đi đường bịt mặt. Áo quần họ đang mặc, nhất là các phụ nữ, theo mốt Âu châu,...

  pdf124p nokia_12 09-05-2013 92 21   Download

 • Đất đai hàng hóa và vấn đề quản lý thị trường đất đai giúp người đọc nắm bắt được các khái niệm chung, các lý thuyết về kinh tế chính trị đã định nghĩa hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người được đem trao đổi hoặc đem bán.

  pdf8p lg123456 07-03-2014 66 19   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Giới thiệu một số nét văn hóa pháp lý của các dân tộc Việt Nam" do Trần Ngọc Bình biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về văn hóa pháp lý đại gia đình các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhóm văn hóa ngôn ngữ Nam Á, nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p doinhugiobay_07 16-12-2015 40 16   Download

 • Quan hệ tương tác giữa văn hoá pháp luật và văn hoá quản lí. Văn hóa được coi là tất cả những gì liên qian và thể hiện sức mạnh bản chất xã hội của con người, đó alf phương thức và kết quả hoạt động sáng tạo ra toàn bộ giá trị vật chất, giá trị tinh thần hướng tới chân thiện mĩ ...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 44 9   Download

 • Sông Ba là một sông tương đối lớn ở miền Trung và Tây nguyên của nước ta rất giàu tiềm năng thủy điện. Các công trình thủy điện lớn và nhỏ trên sông Ba đã phát triển rất nhanh và ồ ạt nên mặc dù đã sản xuất được một lượng điện đáng kể cho đất nước nhưng cũng bộc lộ một số tồn tại và bất cập về môi trường đòi hỏi phải xem xét và tháo gỡ.

  pdf6p tinhluong123 22-11-2015 45 2   Download

 • Bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Tiến Mạnh giới thiệu những vấn đề cơ bản của tiêu dùng văn hoá đặt trong mối quan hệ với những vấn đề cơ bản của kinh tế văn hoá, vấn đề phát triển, các xu hướng chính của tiêu dùng văn hoá hiện nay. Từ đó đề xuất những nhiệm vụ tất yếu có tính xuyên suốt trong hoạt động nghiên cứu tiêu dùng văn hoá và quản lý văn hoá Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hoá.

  pdf12p roongkloi10 11-08-2017 9 2   Download

Đồng bộ tài khoản