intTypePromotion=1
ADSENSE

Viện trợ quốc tế

Xem 1-20 trên 988 kết quả Viện trợ quốc tế
 • Đổi mới phương pháp dạy học là một xu hướng và là yêu cầu tất yếu hiện nay, nhằm tạo ra những con người năng động, sáng tạo tiếp thu được những tri thức khoa học kĩ thuật hiện đại. Do vậy, đối với Việt Nam - một nước đang phát triển, việc phát triển GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ cấp thiết. Trong quá trình dạy học, việc sử dụng phiếu học tập (PHT) sẽ hỗ trợ cho quá trình giảng dạy của giảng viên, đồng thời giúp sinh viên tiếp thu kiến thức được dễ dàng hơn.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 4 0   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Quá trình hội nhập quốc tế và sự biến đổi của đời sống xã hội đã tạo ra những thay đổi to lớn và môi trường giáo dục, mục tiêu - yêu cầu đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như vai trò của GV nhằm đạt được hiệu quả giáo dục nhất định.

  pdf4p viindranooyi 04-05-2022 15 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả lập luận rằng việc không quan tâm đúng mức đến các vấn đề tương tác như vậy có thể cản trở giá trị gia tăng mà các dự án hợp tác giáo dực quốc tế có thể mang lại và cần phải chú ý nhiều hơn đến bản thân quá trình hợp tác để tối đa hóa lợi ích giữa các cơ sở giáo dục. Bài viết trình bày một số giải pháp và khuyến nghị cho nhân sự, giảng viên tham gia nghiên cứu, lập kế hoạch hoặc tham gia vào các chương trình hợp tác giáo dục quốc tế.

  pdf14p vithales 20-04-2022 10 2   Download

 • Tiếng Anh hiện nay được xem là ngôn ngữ toàn cầu (Global language hay Lingua franca), do đó công tác dạy và học tiếng Anh là bộ phận không thể tách rời với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Thứ nhất, tiến trình hội nhập ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội trên thế giới và tiếng Anh trở thành phương tiện giao tiếp trong mọi lĩnh vực, do đó việc dạy và học tiếng Anh luôn gắn liền với mục tiêu và chức năng, phục vụ cho tiến trình đó;...

  pdf13p vithales 20-04-2022 50 0   Download

 • Trong tiến trình phát triển của lịch sử, nước Anh có một vị thế nhất định trên trường quốc tế. Một trong những thành tựu quan trọng mà cư dân Anh quốc cống hiến cho nền chính trị nhân loại là cơ quan Nghị viện. Bài viết được thực hiện với phương pháp nghiên cứu lịch sử và logic nhằm khái quát được sự ra đời, phát triển và vai trò của Nghị viện với lịch sử Anh giai đoạn thế kỉ XIII - XVII.

  pdf7p viedison 13-04-2022 8 0   Download

 • Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như giảm chi phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Bài viết trình bày đánh giá thực trạng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021 nhằm nhân rộng triển khai toàn bệnh viện.

  pdf9p viedison 13-04-2022 7 1   Download

 • Bài viết phân tích hai căn cứ áp dụng tập quán và thói quen giữa các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 CISG. Thực tiễn áp dụng các quy định này thông qua việc nghiên cứu thực tiễn xét xử trong đó tòa án, trọng tài đưa ra quan điểm của mình về căn cứ áp dụng tập quán, cũng như cách thức xác định thói quen của các bên để trở nên có giá trị ràng buộc.

  pdf8p viottohahn 30-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết phân tích “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” trong định nghĩa điều ước quốc tế của Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế và trong phán quyết của một số cơ quan tài phán quốc tế, nhấn mạnh vai trò của “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” trong việc nhận diện bản chất điều ước của các văn kiện quốc tế, đặc biệt là các văn kiện có tên gọi gây tranh cãi; chỉ ra những vướng mắc về mặt pháp lí trong các quy định hiện hành của Việt Nam.

  pdf17p vinikolatesla 28-03-2022 3 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề lý luận về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa sơ thẩm dân sự; vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa sơ thẩm dân sự theo pháp luật Việt Nam hiện hành; hoàn thiện vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa sơ thẩm dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp.

  pdf108p badbuddy08 16-03-2022 1 0   Download

 • Công chứng là một nghề trong những nghề cung cấp dịch vụ công thiết thực, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và ổn định trật tự xã hội. Đến nay, những kết quả đạt được của hoạt động công chứng đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa rủi ro, hạn chế các vi phạm pháp luật trong các quan hệ giao dịch dân sự, các thể chế về công chứng được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian vừa qua, đáp ứng công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế của đất nước.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 5 1   Download

 • Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa quốc tế đã đưa ra đồng thuận trong chẩn đoán và mô tả cụ thể các đặc điểm hình thái của khuyết sẹo mổ lấy thai vào năm 2019. Khuyết sẹo mổ lấy thai cũng được ghi nhận là một nguyên nhân của hiếm muộn thứ phát. Chưa có nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ và đặc điểm thái của khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai với tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng. Bài viết trình bày xác định tỉ lệ, đặc điểm hình thái của khuyết sẹo mổ lấy thai và các yếu tố liên quan đến khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai.

  pdf7p vilouispasteur 10-03-2022 18 2   Download

 • Bài viết nhằm phân tích thực trạng cạnh tranh thuế và vai trò của thuế đối với tăng trưởng của các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Các phương pháp kiểm định với dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bảng cũng được thực thi. Phân tích thực trạng cho thấy dường như các quốc gia thành viên đang sử dụng chính sách thuế như một công cụ nhằm cạnh tranh thu hút đầu tư.

  pdf10p vikissinger 03-03-2022 5 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả hình ảnh và nhận xét vai trò của siêu âm trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng từ ngày 01 tháng 09 năm 2018 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020.

  pdf5p vigalileogalilei 28-02-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu tổng quan của đề tài "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội" góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam là đảm bảo tính tương thích, từng bước hội nhập với pháp luật quốc tế, tạo những thuận lợi cơ bản, giảm thiểu những rào cản về pháp lý trong quá trình Việt Nam tham gia và trở thành quốc gia thành viên của các tổ chức quốc tế chủ yếu và quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

  pdf83p badbuddy03 22-02-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ sự hình thành và vị trí, vai trò của vận động hành lang đối với hoạt động lập pháp của Nghị viện, phương thức và nguyên tắc vận động hàng lang tại Nghị viện, nhà vận động hành lang; phân tích pháp luật về hoạt động vận động hành lang trong hoạt động lập pháp của Quốc hội (Nghị viện) một số nước trên thế giới, nêu ra được một số kiến nghị đối với Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay...

  pdf107p badbuddy03 22-02-2022 5 0   Download

 • Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của chính phủ Ai-Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 0 0   Download

 • Nhân loại đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế với các cuộc cách mạng công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ Nano. Những cuộc cách mạng đó đã và đang dẫn thế giới vào nền kinh tế tri thức trong chiến lược phát triển bền vững.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 11 1   Download

 • Cùng với việc trở thành thành viên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Việt Nam luôn nỗ lực trong việc xây dựng các cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nghiêm cấm các hành vi tra tấn, đối xử tàn bạo, hạ thấp nhân phẩm của con người. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những bất cập trong quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội dùng nhục hình và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 4 2   Download

 • Quyết định số 2115/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 1 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu hệ thống hỗ trợ dự báo lũ DELFT FEWS, hệ thống này cho phép thích ứng linh hoạt với các yêu cầu đa dạng về các loại dữ liệu và mô hình. Đồng thời, cung cấp cho dự báo viên một giao diện hiển thị kết quả trực quan, dễ theo dõi. Hệ thống này đã được ứng dụng tại nhiều trung tâm dự báo quốc tế và bước đầu áp dụng tại Việt Nam. Nghiên cứu này trình bày một ví dụ minh họa ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Mã và một số điểm người dùng cần lưu ý.

  pdf10p viaristotle 26-01-2022 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Viện trợ quốc tế
p_strCode=vientroquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2