Vua Việt Nam

Xem 1-20 trên 5094 kết quả Vua Việt Nam
 • Vua Việt Nam là danh sách các vị vua nước Việt Nam từ khi bắt đầu hình thành nhà nước tới hết thời phong kiến. Do hoàn cảnh lịch sử, vua Việt Nam có thể có những danh hiệu khác nhau, cao nhất là hoàng đế, thấp hơn là "vương", thấp nữa là "công" hoặc "Tiết độ sứ".

  doc19p trangdinh1001 12-08-2010 174 85   Download

 • Các Triều Đại Vua Việt Nam Họ Hồng Bàng( 2879 - 257 Trước công nguyên ) Nhà Thục( 257 - 207 Trước công nguyên ) Nhà Triệu( 207 - 111 Trước công nguyên ) Giao Chỉ và Nhà Tây Hán( 111 TCN - 39 SCN ) Hai Bà

  doc4p quachthiloan 12-03-2011 237 54   Download

 • "Sách trắng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 2014" giới thiệu môi trường tổng thể phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, triển vọng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p tramnamcodon_07 27-04-2016 40 16   Download

 • Luận án phát triển các thang đo CSR của DNNVV trong bối cảnh ngành may Việt Nam. Căn cứ trên việc đánh giá CSR theo quan điểm chiến lược của Burke và Logsdon, tác giả đã phát triển các thang đo chiến lược CSR của DNNVV. Thang đo này bao gồm 5 tiêu chí: trung tâm, cụ thể, chủ động, tự nguyện và công bố,...

  pdf1p cvbn123 25-06-2015 34 10   Download

 • Cuốn "Sách trắng Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 2009" gồm có 4 phần. Phần 1 giới thiệu về môi trường tổng thể phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần 2 trình bày thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, phần 3 là các vấn đề về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần 4 trình bày về triển vọng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p nganga_07 13-10-2015 23 3   Download

 • Ebook Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày về hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động tới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và thực trạng môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf197p nhatro75 07-07-2012 379 192   Download

 • Đề tài Tác động của việc gia nhập WTO tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm trình bày một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa và quá trình gia nhập WTO của Việt Nam. Đưa ra các tác động của việc gia nhập WTO tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

  pdf94p acc_12 03-04-2014 47 14   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Vấn đề tồn tại và giải pháp sau đây để biết được thực trạng quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, chính sách quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, một số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nhân lực.

  pdf10p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 48 14   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập nhằm trình bày cơ sở lý luận thực tiễn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế. Đánh giá thực trạng xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ hội nhập. Kiến nghị các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

  pdf81p violet_12 23-05-2014 50 9   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN-AEC, thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày tổng quan về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những thách thức và cơ hội khi doanh nghiệp VN gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 13 6   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề cập đến một số điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và nguy cơ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam một cách tổng quát nhất về hành trang của mình để giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thực thi tốt các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới trên bước đường phát triển của mình.

  pdf3p lalala06 30-11-2015 28 5   Download

 • Bài viết Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Bài học từ một số nước ASEAN tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia ASEAN đã thành công trong quá trình thực hiện chính sách này giúp hệ thống DNNVV phát triển, qua đó, rút những bài học cho phát triển hệ thống DNNVV ở VN.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 6 3   Download

 • Bài viết của Đỗ Tiến Long trình bày bản chất của văn hóa doanh nghiệp và kết quả áp dụng phương pháp đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Từ kết quả đánh giá, nghiên cứu đề xuất một số bài học về phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam, là tiền đề cho các đánh giá sâu rộng trên nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

  pdf9p roongkloi10 11-08-2017 7 3   Download

 • Bài viết bước đầu xác định và đánh giá các yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Các yếu tố này bao gồm: Thái độ và mong muốn nhận chuyển giao; Năng lực và trình độ quản trị; Phương pháp chuyển giao và Môi trường hỗ trợ chuyển giao. Từ kết quả phân tích, bài báo đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf10p truongtien_08 06-04-2018 1 0   Download

 • Bài viết Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày những nội dung: Khó khăn về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quy mô vốn chủ sở hữu thấp, khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM, vốn vay từ cho thuê tài chính thấp, tín dụng thương mại chưa phát triển, hạn chế trong việc có được tài trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, một số giải pháp tháo gỡ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 2 0   Download

 • Thời các vua Hùng (2879 – 258 TCN) nước ta gọi là Văn Lang . Thời Thục An Dương Vương (257 – 207)gọi là Âu Lạc .Sau khi Lí Bí đánh đuổi nhà Lương thì lập nên nước Vạn Xuân (544 - 602). Thời nhà Đinh, dẹp xong loạn 12 sứ quân, lập nên một nước độc lập lấy tên là Đại Cồ Việt. Sang thời Lý đổi là Đại Việt( 1054). Đến thời Nguyễn , sau khi đánh bại nhà Tây Sơn(1802), đổi tên nước là Việt Nam. Năm 1838 Minh Mạng đổi tên nước thành Đại Nam. Từ tháng 9 năm 1945...

  doc4p phuc_anh95 18-07-2011 1386 108   Download

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề đổi mới quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, những tồn tại thông qua thực tiễn của các doanh nghiệp trong ngành chế biến nông sản thực phẩm ở Việt Nam.

  pdf132p one_12 03-01-2014 149 52   Download

 • Ebook "Vua trẻ trong lịch sử Việt Nam" được biên soạn nhằm giới thiệu chân dung các ông vua khi lên ngôi ở trong độ tuổi thanh thiếu niên cho đến dưới 50 tuổi. Ebook giúp các bạn hiểu rõ cuộc đời và sự nghiệp của các vị vua trẻ trong lịch sử Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf359p maiyeutoni 26-11-2014 85 51   Download

 • Việt Nam Qua Các Thời Đại 1 I- TỪ HỌ HỔNG BÀNG ĐẾN CUỐI NHÀ TRIỆU * - Họ Hồng Bàng Việt Nam tổ chức thành xã hội từ khoảng gần 3000 năm trước Công Nguyên (Thiên Chúa giáng sinh) và họ Hồng Bàng làm vua 18 đời kéo dài 2621 năm (2879-258 trước công nguyên). Đây chỉ là một truyền thuyết và chúng ta có thể tạm chấp nhận được, để giải thích về nguồn gốc dân tộc khi mà chưa có một giải thích khoa học chính xác hơn. Việt Nam bấy giờ có tên là Văn Lang, kinh...

  pdf5p caott1 16-05-2011 93 33   Download

 • Lược sử Việt Nam vắn tắt 2 * Thời An Dương Vương Nước Âu Lạc của An Dương Vương tồn tại 30 năm, từ năm 208 trước công nguyên dến năm 179 trước Công nguyên. Lãnh thổ của Âu Lạc cũng chính là lãnh thổ của Văn Lang, kinh đô của Âu Lạc là Cổ Loa, dấu tích của kinh đô này đến nay vẫn còn. Nước Âu Lạc chỉ có một đời vua, đó là An Dương Vương, ông mất vào năm 179 trước công nguyên. An Dương Vương mất vì thất bại trong cuộc chiến chống quân Nam Việt...

  pdf5p ctnhukieu10 13-05-2011 108 28   Download

Đồng bộ tài khoản