intTypePromotion=1
ADSENSE

Vùng đất Nam Bộ

Xem 1-20 trên 1650 kết quả Vùng đất Nam Bộ
 • Đề án Khoa học xã hội cấp Nhà nước “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ” đã được chuẩn bị từ những năm đầu thế kỷ XXI, xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu một cách toàn diện tiến trình lịch sử vùng đất Nam Bộ. Nội dung chính của đề án ngoài phần mở đầu thì gồm có 10 chương. Sau đây xin giới thiệu đến bạn đọc phần 1 của đề án với 5 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf452p nganga_06 29-09-2015 259 71   Download

 • Phần 2 của đề án "Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ" gồm có 5 chương với những nội dung chính như: Nam Bộ từ năm 1859 đến năm 1945, Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 2010, đặc trưng tín ngưỡng tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân Nam Bộ, các thiết chế quản lý xã hội ở Nam Bộ, tộc người và quan hệ tộc người ở Nam Bộ, Nam Bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf697p nganga_06 29-09-2015 163 65   Download

 • Bài giảng này giúp người học có thêm những hiểu biết về lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam, sự hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt31p estupendo1 06-08-2016 179 36   Download

 • Công cuộc khẩn hoang Nam Bộ trong suốt 2 thế kỷ (XVII–XVIII) có sự đóng góp tích cực từ tầng lớp địa chủ. Với chính sách phù hợp của nhà Nguyễn, tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ tích cực mở cõi, khai phá vùng đất mới, phát triển kinh tế vùng đất mới, làm thành chỗ dựa vững chắc cho các chúa Nguyễn củng cố quyền lực, đồng thời cùng với chính quyền từng bước xác lập và bảo vệ chủ quyền trên vùng đất mới. Địa chủ đã đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình khẩn hoang, mở mang bờ cõi, tạo dựng nên bộ mặt văn hóa xã hội, thiết chế hành chính, chính trị xã hội của vùng đất Nam Bộ.

  pdf11p nguathienthan1 27-11-2019 27 2   Download

 • Trong hai thế kỷ XVII và XVIII, công cuộc khẩn hoang vùng đất Nam Bộ của chính quyền Đàng Trong và các tầng lớp nhân dân Việt, Hoa, Khmer, Chăm… đã đưa đến việc xác lập chủ quyền trên vùng đất này.

  pdf11p caothientrangnguyen 01-04-2020 44 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày vùng đất Nam Bộ cho tới thế kỷ 17; Nguyễn Cư Trinh và vùng đất Nam Bộ ở thế kỷ 18. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf15p caygaolon 01-11-2019 9 0   Download

 • Bài viết nhắc lại một vài tư liệu và sự kiện lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Kỳ vào những thập niên giữa của thế kỷ 19, góp phần bác bỏ chủ quyền của Campuchia trên lãnh thổ Nam Kỳ.

  pdf9p cothumenhmong 01-11-2019 10 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Lịch sử kênh đào Nam bộ thời nhà Nguyễn từ thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX trình bày tổng quan về điều kiện tự nhiên và quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ thời nhà Nguyễn, lịch sử kênh đào Nam Bộ thời nhà Nguyễn từ thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, vai trò của kênh đào trong quá trình khai phá và phát triển vùng đất Nam Bộ thời nhà Nguyễn.

  pdf69p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 96 36   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để cùng khám phá những món ăn đặc sắc của vùng đất Nam Bộ như: Ba khía, chuột đồng úp trách, nhộng ong kẹp gắp nướng lá nhàu, cháo đậu xanh nấu với rắn hổ, dơi quạ hấp chao.

  pdf3p huongdanhoctot_4 21-10-2011 133 24   Download

 • Quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ gắn liền với quá trình xác lập đường biên giới, đồng thời cũng là quá trình bảo vệ an ninh vùng đất mới. Ngay từ thế kỷ XVII – XVIII, vấn đề thiết lập, bảo vệ vùng biên giới ở vùng đất Nam Bộ đã được các chúa Nguyễn hết sức quan tâm. Sang thế kỷ XIX, để bảo vệ vững chắc hơn nữa lãnh thổ, cùng với việc xây dựng nước Đại Nam hùng mạnh, các vua triều Nguyễn đã thực hiện nhiều cách thức để bảo vệ vững chắc hơn nữa vùng đất này.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 62 7   Download

 • Chúng tôi nghiên cứu một số truyện ngắn Anh Đức viết trong khoảng thời gian 1963 – 1973 để làm rõ vấn đề vùng đất và con người Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ. Về vùng đất Nam Bộ, Anh Đức đã làm nổi bật cảnh trí đặc thù vùng sông nước và sức sống mãnh liệt của nó trong chiến tranh. Về con người, Anh Đức chú ý đến tập thể nhân dân, miêu tả họ như là những con người thầm lặng nhưng góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến. Những cụ già, những người phụ nữ, những cậu thiếu niên,…...

  pdf8p sunshine_9 23-07-2013 90 6   Download

 • Bài viết Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê với nghiên cứu lịch sử Nam bộ trình bày kiến tạo chương trình nghiên cứu Nam bộ một cách hệ thống và thực thi chương trình theo một quy trình hợp lý, có nhiều đóng góp mới quan trọng về nhận thức lịch sử vùng đất Nam bộ và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 54 6   Download

 • Với chính sách phù hợp của nhà Nguyễn, tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ tích cực mở cõi, khai phá vùng đất mới, phát triển kinh tế vùng đất mới, làm thành chỗ dựa vững chắc cho các chúa Nguyễn củng cố quyền lực, đồng thời cùng với chính quyền từng bước xác lập và bảo vệ chủ quyền trên vùng đất mới.

  pdf11p vihinata2711 15-05-2019 26 2   Download

 • Nam Bộ là vùng đồng bằng nhưng lại là vùng khá đặc biệt không phải chỉ ở Việt Nam,mà xét cả trên bình diện thế giới, nơi có nhiều tộc người sinh sống,dẫn đến đa tôn giáo,đa văn hóa. Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất này gắn liền với quá trình khai hoang lập làng, mở rộng lãnh thổ xác lập chủ quyền, thực thi chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của các cộng đồng người, mà vai trò chủ đạo là người Việt.

  pdf7p thorthor1234 24-05-2018 29 1   Download

 • Những ấn phẩm khoa học liên tục được xuất bản nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu đến với đông đảo bạn đọc. Những hoạt động khoa học trong 40 năm qua của nhiều thế hệ nghiên cứu đã đặt nền móng vững chắc cho khảo cổ học Nam Bộ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng đất phương Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p nguyenhong1235 03-12-2018 22 1   Download

 • Người Khmer tại Việt Nam có những hoạt động văn hóa mang đậm sắc thái tộc người. Các hoạt động văn hóa nổi bật như nghệ thuật sân khấu Dù Kê, lễ cúng Phước Biển được hình thành từ sự vận dụng không gian sống, vật liệu tự nhiên, điều kiện địa lý của người Khmer trong quá trình cải tạo vùng đất Nam Bộ. Bài viết làm rõ những ảnh hưởng của môi trường tự nhiên trong hoạt động văn hóa của tộc người Khmer ở Nam Bộ thông qua hai hoạt động lễ hội trên này.

  pdf6p viamman2711 07-08-2020 28 1   Download

 • Những kết quả từ các công trình nghiên cứu cơ bản, toàn diện về Nam Bộ trong 40 năm qua như Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, Khảo cổ học Nam Bộ, Vấn đề dân tộc ở Nam Bộ, Các vấn đề xã hội học Nam Bộ, Phương ngữ Nam Bộ, sách địa chí của các địa phương Nam Bộ,...

  pdf2p nguyenhong1235 29-11-2018 26 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đánh giá thực trạng và tác động của tích tụ ruộng đất đến hiệu quả sản xuất và đời sống kinh tế xã hội nông thôn Tây Nam Bộ, đồng thời chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến tích tụ ruộng đất nhằm đề xuất các giải pháp thúc đẩy tích tụ ruộng đất vùng Tây Nam Bộ và giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh từ quá trình này.

  pdf186p change05 10-06-2016 90 38   Download

 • Tuyển chọn các giáo án được thiết kế và biên soạn chi tiết trong bộ sưu tập Vùng Đông Nam Bộ dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu được vùng ĐNB là vùng phát triển KT rất năng động. Đó là kết quả của việc khai thác tổng hợp lợi thế vị trí địa lí, các điều kiện TN và TNTN trên đất liền, trên biển, cũng như những đặc điểm dân cư và XH. Rèn kĩ năng khai thác bản đồ. GD ý thức học tập bộ môn.

  doc6p nguyentinh_74 25-02-2014 574 17   Download

 • Bài viết tổng quan về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam và vùng Đông Nam Bộ. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích số liệu để đưa ra những kết quả mà FDI đã đạt được trong hơn 20 năm qua. Bên cạnh đó phân tích những lợi thế để Đông Nam Bộ thu hút các dự án cũng như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và những kết quả đạt được từ sự đóng góp của FDI.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 89 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vùng đất Nam Bộ
p_strCode=vungdatnambo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2