Xã hội hóa cá nhân

Xem 1-20 trên 1343 kết quả Xã hội hóa cá nhân
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: xã hội hóa cá nhân', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p tulip_12 15-01-2013 547 112   Download

 • Bài giảng Xã hội hóa cá nhân trình bày khái niệm, những nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội hóa cá nhân, một số vấn đề xã hội hóa ở Việt Nam. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf33p lalala7 16-12-2015 124 31   Download

 • Bản chất của quá trình xã hội hóa, các đặc trưng của quá trình xã hội hóa, môi trường xã hội hóa,... là những nội dung chính trong bài viết "Tư duy của Hồ Chí Minh về quá trình xã hội hoá cá nhân". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf7p thuytct36 25-02-2016 39 8   Download

 • Quá trình trong đó cá nhân với tư cách là một sinh vật vốn có những đặc tính sinh học nhất định, tương tác với xã hội, thông qua sự giao tiếp, học tập, hoạt động mà tập nhiễm những phẩm chất cần có để sống trong xã hội. XHHCN là quá trình hình thành nhân cách: chiếm lĩnh ngôn ngữ và thế giới văn hoá, hình thành những tình cảm xã hội ...

  pdf10p tulip_12 15-01-2013 216 46   Download

 • Tư duy của Hồ Chí Minh về quá trình xã hội hoá cá nhân Trong tư duy Hồ Chủ Tịch, môi trường xã hội hoá là khá đa dạng, song có thể nói về ba môi trường chủ yếu: gia đình, nhà trường và xã hội. Các yếu tố môi trường này đều có vai trò không thể thiếu trong quá trình giáo dục xã hội hoá thế hệ tương lai. Do đó phải biết kết hợp chặt chẽ giữa ba môi trường trên cần xem đó là công việc chung của cả gia đình nhà trường, xã hội. ...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 54 16   Download

 • Xã hội hóa cá nhân trong tất cả các lĩnh vực điều rất quan trọng. Đó là một quá trình mà trong đó cá nhân học hỏi cách thức hành động tương ứng với vai trò của mình,là một quá trình mà cá nhân học hỏi để biến đổi từ 1 con người sinh học trở thành một con người xã hội.

  doc10p 72111766 06-05-2011 470 175   Download

 • Giáo trình Xã hội học giáo dục gồm 4 chương: khái lược về xã hội học, khái quát về xã hội học giáo dục, xã hội hóa cá nhân và môi trường xã hội hóa, nêu lên một số vấn đề về xã hội về giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Giáo trình nhằm trang bị cho học viên cao học từ những kiến thức cơ bản về Xã hội học, làm nền tảng để tiếp thu tốt các kiến thức xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục.

  pdf129p 326159487 17-05-2012 402 188   Download

 • NGUYỄN ĐÌNH HOÀ – Nâng cao trách nhiệm xã hội của cá nhân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. - To Enhance Individual Social Responsibility under the Condition of Market Economy in Vietnam Today. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

  pdf8p bengoan258 11-12-2011 75 13   Download

 • Phần 2 của cuốn giáo trình Xã hội học đại cương sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số lĩnh vực nghiên cứu của Xã hội học; cá nhân và xã hội quá trình xã hội hóa; một số phương pháp nghiên cứu Xã hội học thực tiễn. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Xã hội học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf116p thuytrang_7 24-08-2015 112 45   Download

 • (NB) Bài giảng Xã hội học đại cương có cấu trúc gồm 9 chương với các nội dung chính sau: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học; sự ra đời và phát triển của xã hội học; cơ cấu của xã hội học; một số khái niệm của xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu xã hội học; một số phương pháp nghiên cứu xã hội học; cá nhân và xã hội, quá trình xã hội hoá; cơ cấu xã hội; sự biến đổi của xã hội và tính hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p nganga_09 14-10-2015 68 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu số 10: tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp lao động - thương binh và xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p duahau0hat 06-02-2012 225 11   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động tham gia xã hội hoá giáo dục của trường Trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Hồng được nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao nhận thức, quan niệm của các nhà QLGD, cán bộ, GV trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về hoạt động và quản lý hoạt động tham gia XHHGD; nhằm huy động tất cả các lực lượng cùng tham gia XHHGD của trường THPT.

  pdf249p nhokbuongbinh91 24-11-2016 29 10   Download

 • Văn hóa, từ góc nhìn của xã hội học được xem trên một số khía cạnh: Văn hóa là hệ thống gồm những giá trị, chuẩn mực, biểu trưng và ý nghĩa, văn hóa là cơ sở, nội dung của xã hội hóa cá nhân,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Văn hóa, từ góc nhìn của xã hội học" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 36 4   Download

 • Có thể nói công tác xã hội là một quá trình tác động tới người dân làm họ thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề nghèo đói đang trở thành một vấn đề nóng bỏng, phân hoá giàu nghèo hết sức rõ rệt. Chính vì vậy cần phải có sự tác động từ bàn tay mầu nhiệm của nhân viên công tác xã hội. Triển khai công tác xã hội ở một xã nghèo khác với công tác xã hội với cá nhân....

  doc7p vietbac1986 19-06-2010 849 291   Download

 • Phân tích về giáo dục và thực hành Công tác Xã hội ở Việt Nam và Canada xem xét lại sự phát triển của Công tác xã hội trong lịch sử và hiện tại ở cả hai nước Canada và Việt Nam theo mô hình thực hành tổng hợp. Mô  hình này bao gồm 5 lĩnh vực thực hành: Thực hành với cá nhân, với gia đình và nhóm; phát  triển cộng đồng; chính sách xã hội; nghiên cứu xã hội; và hành chính và quản lý.

  pdf31p thuytrang_7 24-08-2015 56 14   Download

 • Hôn nhân quốc tế đã nhận được sự quan tâm nhiều trong những năm gần đây, cả nghiên cứu lý thuyết lẫn thực tiễn bởi vì những vấn đề chính sách quan trọng xuất phát từ khuynh hướng phát triển loại hình này. Nghiên cứu này nhằm phân tích tình hình hiện tại và các nhân tố ảnh hưởng đến hôn nhân Việt Nam – Đài Loan và Hàn Quốc qua việc đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của hôn nhân quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  pdf9p sunshine_4 18-07-2013 90 10   Download

 • Các đặc điểm cá nhân và ý nghĩa của chúng trong quá trình xã hội hoá của trẻ em Bài này viết về các đặc điểm cá nhân và ý nghĩa của chúng trong quá trình xã hội hoá của trẻ em. Đặc điểm cá nhân chính là những đặc điểm tâm sinh lý mang tính chất bẩm sinh, gắn liền với hoạt động của hệ thần kinh, quy định sự khác biệt giữa cá nhân này và cá nhân khác.

  pdf3p butmauvang 30-08-2013 41 4   Download

 • Gia đình là tế bào của xã hội. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, gia đình có một vị trí và vai trò đặc biệt. Từ gia đình, con người được sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Với hai chức năng cơ bản: tái sinh con người để duy trì nòi giống và xã hội hoá cá nhân để hình thành nhân cách, gia đình sẽ tồn tại mãi trong đời sống của nhân loại. Sức mạnh trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc, xã hội - phụ thuộc rất...

  pdf104p dellvietnam 24-08-2012 538 191   Download

 • Xuất phát từ những nhu cầu thực tế của các trẻ và sự cho phép của Nhà nƣớc mở các lớp tình thƣơng giúp đỡ các trẻ em nghèo, Quý Souer thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đã thành lậpTrƣờng tình thƣơng Vinh Sơn Vĩnh Hội vào năm 2000. Khi mới thành lập trƣờng thì trƣờng chỉ có 3 lớp là lớp khai tâm, lớp một và lớp hai.

  pdf26p tuanbe 11-04-2013 529 116   Download

 • Với tư cách là một viễn tượng xã hội học riêng biệt, thuyết tương tác biểu trưng nổi lên từ truyền thống triết học dụng hành Mỹ. Cách tiếp cận này được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trong các bài viết của Charles S. Pierce, William James và John Dewey (1859-1925). Các nhà tư tưởng này đã thách thức thế giới quan cơ học và những giả định nhị nguyên của thuyết duy lý cổ điển, vốn là triết học đã ngự trị tư tưởng Tây phương từ thế kỷ 17....

  pdf12p tulip_12 15-01-2013 122 30   Download

Đồng bộ tài khoản