intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội hóa đất nước

Xem 1-20 trên 2385 kết quả Xã hội hóa đất nước
 • Mục tiêu cần đạt được của các trường phổ thông, hiện nay là xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, để có điều kiện giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Năm tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia của trường Tiểu học giai đoạn 1996 - 2000, được quy định rõ trong “ Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia...

  pdf6p sonyt707 29-09-2010 423 183   Download

 • Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xã hội hoá giáo dục mầm non là một trong những nhân tố hàng đầu để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu huy động tối đa trẻ em đến trường, phục vụ mục tiêu hình thành nhân cách trẻ em, tạo tiền đề để thực hiện phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục. Mời thầy cô tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non Tuổi Hoa.

  pdf8p thuthao75 14-04-2014 533 83   Download

 • Ngành giáo dục Việt Nam trong thời mở cửa đã liên tục phát triển để theo kịp trình độ giáo dục một số nước trong khu vực và thế giới, ngành học Mầm Non cũng vậy. Vì thế là một cán bộ quản lí trong trường mầm non, để thế hệ tương lai của đất nước phát triển kịp với xu thế thời đại hàng năm nên xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh các mạnh thường quân các ban ngành đoàn thể trong việc xã hội hóa giáo dục giúp nhà trường tăng cường cơ sở vật chất.

  pdf10p huonglotos 22-04-2014 203 52   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ở trường THPT Thớ Lai. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục, đem lại nguồn sức mạnh tổng hợp giúp cho nhà trường đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao động,... góp phần hiện đại hoá giáo dục, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  doc26p huudinhct 23-10-2016 119 29   Download

 • Bài tiểu luận với đề tài “Xã hội hóa dịch vụ y tế – thực trạng và giải pháp” được tác giả thực hiện nhằm tìm hiểu và đưa ra những nhận xét đúng đắn hơn, một cách nhìn sâu rộng hơn. Nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, chính sách phát triển y tế nói riêng và cụ thể hơn nữa là chính sách xã hội hóa dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  doc37p hrm2014 28-11-2017 122 27   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xã hội học và những biến đổi xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước: Biến đổi xã hội, xã hội học và quản lý xã hội" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức như: Biến đổi xã hội, hiểu đúng hơn về nền kinh tế thị trường, khu biệt hóa xã hội và liên kết xã hội,...

  pdf0p thuytct36 01-03-2016 108 19   Download

 • Luận án nhắm tới mục đích hệ thống hóa và làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận về xã hội hóa hoạt động văn hóa, trong đó có xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch Kịch công lập, từ đó tìm ra các giải pháp để tiến hành xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch Kịch công lập trong tiến trình đất nước đổi mới và hội nhập.

  pdf27p quangdaithuan78 15-01-2017 43 14   Download

 • Xây dựng nông thôn mới là gì, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới cần làm gì, một số khó khăn, thách thức mới trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 70 10   Download

 • Tài liệu "Đổi mới nhận thức về việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước" trình bày về sự biến đổi chức năng xã hội của nhà nước, sự đổi mới trong việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một số vấn đề đặt ra trong đổi mới nhận thức về thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ta hiện nay.

  pdf7p thuytrangseven 27-08-2014 71 9   Download

 • Trong lịch sử dân tộc, giai cấp nông dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành chính quyền và giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc. Họ là những người đầu tiên khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam hôm nay. Từ xa xưa, các triều đại phong kiến đã nhìn thấy vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân. Vì thế, các triều...

  pdf108p vascaravietnam 16-08-2012 38 6   Download

 • Bài viết Mấy vấn đề xã hội hóa giáo dục từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung về xã hội hóa giáo dục - chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; TP Hồ Chí Minh thực hiện XHH giáo dục; mấy vấn đề đặt ra cho công tác XHH giáo dục.

  pdf5p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 50 6   Download

 • Bài viết "Chiều cạnh giới của di dân lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" giới thiệu đến các bạn quy mô di dân, hướng di chuyển lao động, động lực di cư, quyết định chuyển cư, khó khăn và trở ngại khi di chuyển lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 44 5   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Biến đổi dân số trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" để nắm bắt được quy mô và cơ cấu dân số, biến đổi mức sinh, di dân và quản lý dân cư, chất lượng dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 42 4   Download

 • Bài viết Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030 dự báo bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, giải pháp thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

  pdf16p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 62 4   Download

 • Luận án nhắm tới mục đích hệ thống hóa và làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận về XHHHĐVH, trong đó có xã hội hóa hoạt động sân khấu Kịch công lập, từ đó tìm ra các giải pháp để tiến hành XHHHĐSK Kịch công lập trong tiến trình đất nước đổi mới và hội nhập.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 12 2   Download

 • Cùng với sự tiến bộ của khoa học – kỹ thuật, của kinh tế- xã hội, công cuộc đổi mới của đất nước đã đặt ra trách nhiệm cho ngành phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ,đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Để hoàn thành được sứ mạng của mình ngành giáo dục chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục. Chuyên đề này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xã hội hoá giáo dục trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p kexauxi3 10-09-2019 19 2   Download

 • Bài viết phân tích một số thành tựu và hạn chế về công tác xã hội hóa giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986-2012 để làm cơ sở thực tiễn đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ nhằm phát huy tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

  pdf5p nguathienthan1 20-11-2019 17 2   Download

 • Xã hội hoá là xu hướng vận động và phát triển khách quan của thời đại và là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trên thế giới, xã hội hoá đã và đang là quá trình hiện thực hoá, cuốn hút mạnh mẽ các tầng lớp và lực lượng xã hội tham gia.

  pdf12p sieunhansoibac2 07-04-2018 14 1   Download

 • Hệ đào tạo vừa làm vừa học trong các trường cao đẳng và đại học nước ta trong nhiều năm qua đã có những đóng góp tích cực trong tiến trình thực hiện xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn lao động cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, hệ đào tạo này vẫn cần được phát triển để có nhiều đóng góp hơn nữa. Muốn vậy, việc nghiên cứu đưa ra những giải pháp là rất cần thiết nhằm góp phần tích cực cho việc cải thiện công tác tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hệ đào tạo này, đáp ứng nhu cầu xã hội.

  pdf6p kequaidan3 11-03-2020 8 0   Download

 • Một số biện pháp quản lí công tác XHHGD&ĐT nghề đã được nhà trường đề ra và thực hiện đạt được một số kết quả, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài báo đã trình bày thực trạng đó, phân tích những nguyên nhân và đưa ra một số bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo nghề ở trường trong thời gian tới.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội hóa đất nước
p_strCode=xahoihoadatnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2