intTypePromotion=4
ADSENSE

Xã hội hóa nguồn tài chính

Xem 1-20 trên 293 kết quả Xã hội hóa nguồn tài chính
 • Trên cơ sở phân tích thực trạng xã hội hóa nguồn tài chính cho công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, luận án sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp để Việt Nam có thể vận dụng nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa tài chính cho công tác phòng cháy chữa cháy của mình. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p sutihana 06-12-2016 59 12   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về công tác xã hội hóa pháp luật đối với học viên nguồn đào tạo chính trị viên tại Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị và hiểu biết pháp luật cho học viên nhà trường.

  pdf4p vidoraemi2711 17-06-2019 20 2   Download

 • xã hội học phát sinh đầu tiên ở Pháp trong một hoàn cảnh xã hội có rất nhiều xáo trộn, biến đổi do các cuộc cách mạng tư sản tạo ra. Bên cạnh các cuộc cách mạng chính trị này còn có cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh cũng là tiền đề cho sự ra đời của xã hội học. Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc sự ra đời và phát triển của xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc32p bnpro6 02-10-2009 2742 464   Download

 • Hòa nhập với xu hướng chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương xã hội hóa dịch vụ công, các đơn vị sự nghiệp ở Việt nam không còn đơn thuần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao mà còn tự tổ chức cung ứng dịch vụ cho xã hội. Nguồn tài chính của các đơn vị này không chỉ do ngân sách nhà nước cấp mà từng đơn vị đều khai thác thêm các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cho xã hội. Trong những năm gần...

  pdf95p inspiron1212 04-12-2012 230 59   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Hòa nhập với xu hướng chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương xã hội hóa dịch vụ công, các đơn vị sự nghiệp ở Việt nam không còn đơn thuần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao mà còn tự tổ chức cung ứng dịch vụ cho xã hội. Nguồn tài chính của các đơn vị này không chỉ do ngân sách nhà nước cấp mà từng đơn vị đều khai thác thêm các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cho...

  pdf96p vaio1111 04-09-2012 123 43   Download

 • Chính sách xã hội hóa quản lý rác thải đo thị của Thành phố Hà Nội khởi xướng năm 2000 đã tạo ra tiền đề cho sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng trong quản lý chất thải rắn đô thị. Bên cạnh cách doanh nghiệp nhà nước, các mô hình doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, cộng đồng thu gom và vận chuyển rác đã ra đời và hoạt động, từng bước đạt được các kết quả khả quan, giảm bớt gành nặng nguôn lực cho Nhà nước trong quản lý đô thị. Nghiên...

  pdf11p dem_thanh 21-12-2012 95 22   Download

 • Để thúc đẩy sự phát triển của khu công nghệ cao Hòa lạc cần phải thực hiện những vấn đề sau : Phát triển công nghiệp công nghệ cao kịp thời để Việt Nam có thể theo kịp các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Định hướng công nghệ cao và các nguồn tài chính tập trung vào các vùng quan trọng để nhằm thúc đẩy sự phát triển cũng như tạo sự hấp dẫn đầu tư cho các ngành công nghiệp khác, tập trung vào nghiên cứu phát triển và công nghệ sản xuất.

  pdf49p tamthuy204 25-09-2018 34 1   Download

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn ở Mỹ đã lan tràn sang các quốc gia ở khu vực và phủ khắp toàn cầu. Cuộc khủng hoảng này đã để lại hậu quả vô cùng to lớn về mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…

  doc26p thusinh262 06-04-2011 312 152   Download

 • Chức năng cơ bản của hệ thống kinh tế: Phân bổ các nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ mà xã hội cần. Thị trường yếu tố sản xuất: Phân bổ các yếu tố sản xuất và phân phối thu nhập. Thị trường sản phẩm: Phân bổ hàng hóa, dịch vụ và thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ.

  ppt33p vinhtruyen92 06-04-2012 123 42   Download

 • Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường thì để thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh” chúng ta không chỉ coi trọng việc gia tăng các nguồn lực kinh tế bao gồm: nguồn lực lao động, nguồn lực tài chính, nguồn lực tự nhiên...

  pdf29p hocbong1122 24-02-2013 112 35   Download

 • Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội, là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa. Vì vậy việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương và giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng tích lũy và đồng thời cải thiện đời sống người lao động....

  pdf97p sang_som 25-04-2013 75 34   Download

 • Hòa nhập xã hội: bao gồm một quá trình mà đảm bảo rằng những người có nguy cơ đói nghèo và những người “tách biệt xã hội” được những cơ hội và nguồn lực cần thiết để tham gia đầy đủ kinh tế, xã hội và đời sống văn hóa và tận hưởng một tiêu chuẩn sống và hạnh phúc đó là coi là bình thường trong xã hội mà họ đang sống. Và đảm bảo rằng họ có cơ hội lớn hơn tham gia vào quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền cơ...

  doc7p doantuananh1989 25-03-2013 105 30   Download

 • Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang “nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước”(12,21) thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”(12,45), hiệu quả kinh tế đã trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm. Sự ra đời của kiểm toán là nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, phát huy mọi nguồn lực phục vụ cho công cuộc...

  pdf85p inspiron1212 31-10-2012 108 22   Download

 • Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm gián tiếp hoặc trực tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phương, của ngành, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các cơ quan quản lý Nhà nước và xã hội nói riêng. Vì thế đầu tư luôn luôn là động lực của mọi quá trình phát triển....

  pdf58p hotmoingay6 21-01-2013 75 18   Download

 • Qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đặc biệt là trong 5 năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò trung tâm trên nhiều mặt đối với khu vực và cả nước, đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế. Kinh tế thành phố luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước; bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng theo hướng văn minh, hiện đại; chất lượng cuộc sống người...

  pdf4p manutd1907 17-09-2012 67 14   Download

 • Đề tài "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và con đường quá độ lên xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới" gồm có 4 nội dung chính được trình bày như sau: Giữ vững mục tiêu, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, trước hết là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức,...Mời các bạn cùng tham khảo tiếp.

  ppt41p khoaixinhbj 20-08-2017 96 15   Download

 • Tài liệu "Cộng đồng xã hội văn hóa ba chìa khóa để hiểu về các bản sắc xung đột hôm nay" đưa ra dẫn chứng về tộc người Baruya để chứng minh luận điểm rằng chỉ riêng các quan hệ thân tộc hay quan hệ kinh tế không đủ để tạo nên một xã hội mới được mà đó chính là mối quan hệ về chính trị và tôn giáo. Chính mối quan hệ đố tạo điều kiện cho họ hình thành một hình thái chủ quyền đối với lãnh thổ, dân cư và nguồn lực.

  pdf14p thuytrangseven 27-08-2014 76 8   Download

 • Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phổ Yên trước hết cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn tạo ra nguồn vốn để có chính sách đầu tư cho vay hợp lý, mở rộng đầu tư cho vay tới các ngành, thành phần kinh tế trong đó với việc duy trì và phát triển khách hàng truyền thống còn tập trung tiếp cận cho vay kinh tế tập thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất trang trại, cho vay phục vụ đời sống.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 51 7   Download

 • Bài giảng Quản trị các nguồn tài nguyên của chính quyền trình bày nguồn lực của chính phủ, các khía cạnh công khai hóa chu trình ngân sách, ngân sách địa phương và trung ương, từ đó giúp học viên hiểu về quản lý chi tiêu của chính phủ, đưa ra các định hướng cải thiện chu trình ngân sách nhằm đảm bảo công bằng xã hội và thắt chặt kỷ luật trong chi tiêu công cộng.

  pdf7p hoa_lan91 17-06-2014 45 3   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội nhân văn, nghiên cứu các đề tài, các chương trình ở cấp vĩ mô, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước để hoạch định đường lối và chính sách phát triển, chính xác hóa những quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người.

  pdf4p kloiroong10 21-08-2017 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội hóa nguồn tài chính
p_strCode=xahoihoanguontaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2