intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội học Việt Nam

Xem 1-20 trên 9382 kết quả Xã hội học Việt Nam
 • Nếu so với nhiều ngành khoa học gạo cội, thâm niên như Sử học, Văn học, thì Xã hội học là ngành khoa học ra đời muộn, đang độ xuân xanh, trẻ trung, sung mãn. Có thể tự hào mà khẳng định rằng sự sinh thành và phát triển của ngành Xã hội học Việt Nam trong mấy thập niên qua gắn liền với tên tuổi giáo sư Vũ Khiêu và các cộng sự của ông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Giáo sư Vũ Khiêu và chặng đường phát triển xã hội học Việt Nam" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf3p thuytct36 01-03-2016 59 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "30 năm hợp tác khoa học và hữu nghị giữa Viện Xã hội học Việt Nam và CETRI Bỉ 1979-2009" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về quá trình, hoạt động của Viện Xã hội học Việt Nam và CETRI Bỉ 1979-2009,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 36 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "vận dụng quan điểm triết học mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của việt nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p kungfu_gautruc 20-07-2010 287 78   Download

 • Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phương châm, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt25p 3008140018 09-01-2016 498 78   Download

 • Tiểu luận Chủ nghĩa xã hội khoa học: Liên minh công - nông - trí thức trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu tầm quan trọng của việc liên minh công - nông - trí thức ở Việt Nam để tìm ra những thuận lợi, khó khăn đồng thời tìm hiểu thực trạng của khối liên minh trong giai đoạn hiện nay; thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từ đó có những kiến nghị tăng cường đoàn kết khối liên minh công - nông - trí thức, tạo động lực phát triển đất nước.

  doc23p jason240197 02-11-2016 354 73   Download

 • Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 1 gồm 3 chương đầu của Tài liệu. Ở chương một, hai tác giả Stefan Borrmann và Christian Spatscheck giới thiệu những điều kiện lý thuyết khoa học CTXH. Trong chương hai, ông Lê Chí An trình bày lịch sử phát triển CTXH ở Việt Nam đặc biệt từ những năm 1940 đến nay. Trong phần đầu chương ba, tác giả Tôn-Nữ Ái-Phương giới thiệu các lý thuyết tập trung vào cá nhân và môi trường của họ.

  pdf60p hoa_hong91 24-05-2014 244 65   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay nhằm làm rõ quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, luận án tập trung phê phán, bác bỏ những quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc phê phán này.

  pdf155p nguyenthiminh32 12-07-2014 203 58   Download

 •  Bài giảng "Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội  một sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng dân; về mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng; phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt27p doinhugiobay_05 01-12-2015 335 42   Download

 • Cùng với nhân dân tòan thể giới, nhân dân ta đang sống những ngày tháng cuối cùng của thế kỷ 20 và chuẩn bị hành trang để bước vào thế kỷ 21. Trong lịch sử lâu đời của dân tộc, chưa bao giờ có một thế kỷ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc như thể kỷ 20. Những thập niên đầu thế kỷ, đất nước Việt Nam chìm trong cảnh nô lệ lầm than dưới sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp...

  pdf7p mientrung102 30-01-2013 154 31   Download

 • Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội, những yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế pháp luật, những yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên cơ sở hạ tầng có tác động đến phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo là những nội dung chính trong bài viết "Các yếu tố tác động đến Phân tầng xã hội ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 226 28   Download

 • Thời kỳ quá độ ở nước ta có thể chia thành mấy chặng đường, cơ sở để phân định các chặng đường như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" dưới đây để giải đáp những thắc mắc trên. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 134 25   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay nhằm làm rõ quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, luận án tập trung phê phán, bác bỏ những quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc phê phán này.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 130 20   Download

 • Trên cơ sở phân tích những biểu hiện và đặc điểm của lợi ích nhóm và những ảnh hưởng của nó đến định hướng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, luận án đề xuất những quan điểm cơ bản và những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những mặt tính tích cực và phòng, chống ảnh hưởng tiêu cực của lợi ích nhóm đến chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p quangdaithuan78 18-01-2017 76 20   Download

 • Hai xu thế trong quan hệ tôn giáo và xã hội hiện nay, từ tục hóa đến thể chế thế tục ở Âu Mỹ, mô hình thế tục ở Việt Nam, vấn đề đa dạng tôn giáo ở Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 61 12   Download

 • Bài viết "Phản biện xã hội trong quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày về khái niệm phản biện xã hội, phản biện xã hội một hoạt động hỗ trợ quản lý phát triển xã hội, nội dung quản lý phát triển xã hội,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 73 11   Download

 • Khái niệm phúc lợi xã hội, đổi mới và phúc lợi xã hội, nghiên cứu phúc lợi xã hội, ba mô hình phúc lợi xã hội, hiện trạng phúc lợi xã hội, truyền thống công tác xã hội đa dạng,... là những nội dung chính trong bài viết "Phúc lợi xã hội và công tác xã hội ở Việt Nam trong những năm 90". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 85 10   Download

 • Bài viết Những mâu thuẫn trong đào tạo ngành Công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay giới thiệu tới các bạn những nội dung về công tác xã hội vừa là một khoa học vừa là một nghề chuyên môn của thế giới hiện đại; mâu thuẫn giữa nhu cầu của xã hội và khả năng đáp ứng của các trường đại học và cao đẳng và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 68 8   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp (1897-1914) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương II - Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt17p cuonghuyen0628 10-11-2015 126 6   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Các tổ chức xã hội ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được khái niệm tổ chức xã hội, tình hình nghiên cứu tổ chức xã hội ở Việt Nam, kiểu xã hội và tổ chức xã hội,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 79 5   Download

 • Chuyên đề bồi dưỡng ôn thi đại học "Những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất" trình bày về chính sách về kinh tế, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục, những chuyển biến mới về kinh tế và giải cấp xã hội Việt Nam,...

  pdf5p ngominhtuanvp 25-01-2016 61 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội học Việt Nam
p_strCode=xahoihocvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2