intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác nhận bản quyền

Xem 1-20 trên 782 kết quả Xác nhận bản quyền
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục hành chính về xác định, kê khai, nộp tiền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf41p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách tập trung trình bày các kỹ năng cơ bản đối với đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở như: Kỹ năng xác định vấn đề và ra quyết định quản lý; kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã; kỹ năng chất vấn và trả lời chất vấn; kỹ năng tham vấn cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf149p bakerboys01 07-04-2022 8 0   Download

 • Trên cơ sở những luận cứ thực tiễn, bài viết phản ánh những nghịch lý, bất cập đang là rào cản kìm hãm sự phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở Việt Nam. Nhóm tác giả bài viết đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phân tích, so sánh và suy luận để chứng minh làm rõ những luận cứ, đồng thời xác định nguyên nhân của những nghịch lý, bất cập và các vấn đề liên quan.

  pdf9p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Bài viết là một trường hợp điển hình của hành vi đã được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm giải quyết. Các vấn đề pháp lý sau đây đã được bài viết giải quyết là (i) Nhận diện hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu; (ii) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền của Tòa án; (iii) Cơ chế giải quyết tranh chấp.

  pdf11p viottohahn 30-03-2022 7 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về trách nhiệm giải trình, về hình thức, vai trò và hiệu quả của trách nhiệm giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý trong quá trình xây dựng VBQPPL của chính quyền địa phương cấp tỉnh; chỉ ra các hạn chế tồn tại, xác định các nguyên nhân để từ đó kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành VBQPPL.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 11 2   Download

 • Bài viết xác định có 7 yếu tố cấu thành chủ nghĩa hiến pháp là: Chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân; chế độ pháp quyền; phân quyền và kiềm chế đối trọng; tư pháp độc lập; bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; kiểm soát, giám sát quyền lực; thiết chế bảo hiến.

  pdf13p viottohahn 28-03-2022 11 0   Download

 • Trên cơ sở quy định về chuyển đổi giới tính tại Điều 37 Bộ luật dân sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong Dự thảo Luật chuyển đổi giới tính, bài viết nghiên cứu, đánh giá các quan điểm khác nhau về khái niệm “chuyển đổi giới tính”, đưa ra hướng hoàn thiện khái niệm này, đồng thời chỉ ra một số đặc điểm, xác định bản chất của chuyển đổi giới tính, khẳng định chuyển đổi giới tính là nhu cầu khách quan của con người và là một trong các quyền nhân thân của cá nhân được ghi nhận trong Bộ luật dân sự năm 2015.

  pdf15p vinikolatesla 28-03-2022 3 0   Download

 • Bài viết phân tích “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” trong định nghĩa điều ước quốc tế của Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế và trong phán quyết của một số cơ quan tài phán quốc tế, nhấn mạnh vai trò của “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” trong việc nhận diện bản chất điều ước của các văn kiện quốc tế, đặc biệt là các văn kiện có tên gọi gây tranh cãi; chỉ ra những vướng mắc về mặt pháp lí trong các quy định hiện hành của Việt Nam.

  pdf17p vinikolatesla 28-03-2022 4 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản các quy định về hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn theo quy định của pháp luật hiện hành mà chủ yếu là Luật HN&GĐ năm 2000. Bên cạnh đó xác định những bất cập trong thực tiễn và đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả việc thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng về quan hệ tài sản khi ly hôn ở nước ta hiện nay.

  pdf103p badbuddy08 16-03-2022 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản của sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng trong quy định pháp luật hiện hành mà chủ yếu là Luật HN&GĐ năm 2000. Bên cạnh đó xác định những bất cập trong thực tiễn và đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả việc thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu chung nói chung, sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng nói riêng ở nước ta hiện nay.

  pdf115p badbuddy08 16-03-2022 6 1   Download

 • Xác định đối tượng khởi kiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án trong việc giải quyết vụ án hành chính. Các quyết định hành chính được chấp nhận là đối tượng khởi kiện vụ án hành phải là quyết định hành chính cá biệt và đáp ứng các yêu cầu về thể thức văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản và nội dung văn bản.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 3 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu chức năng để làm rõ vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện chức năng công tố cả về mặt lý luận và thực tiễn. Từ đó làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về chức năng công tố, đồng thời xác định thực trạng thực hiện chức năng, tìm nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tố đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

  pdf99p badbuddy06 04-03-2022 0 0   Download

 • Đối với những người đã có khái niệm về kế toán, quyển sách "Tự học tiếng Anh dành cho kế toán và nhân viên ngân hàng" sẽ giúp cho kỹ năng tiếng Anh và chuyên môn của bạn thêm vượt trội; các bạn học sinh - sinh viên chưa hiểu về tài chính hoặc có khái niệm sơ cấp về tài chính có thể học tiếng Anh, tiếp thu khái niệm về tài chính. Với những bài đàm thoại Anh văn linh hoạt lại có khái niệm về kế toán chính xác sẽ giúp bạn có sức cạnh tranh hơn người khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển công việc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf138p cucngoainhan7 22-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 17/2021/QĐ-BNV ban hành kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 838/2021/QĐ-BNV ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là nhận diện nội dung cơ bản và xác định những giá trị kế thừa của CĐQL thời Hậu Lê ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận chứng về nhu cầu, khả năng và giải pháp tiếp thu, kế thừa các giá trị của quan chế thời Hậu Lê trong sự nghiệp xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay.

  pdf109p badbuddy03 22-02-2022 3 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai và cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai; nghiên cứu những vấn đề lý luận về cơ sở xác lập thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của TAND; đặc điểm của việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua tòa án so với các phương thức giải quyết tranh chấp đất đai khác;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p badbuddy05 16-02-2022 3 1   Download

 • Bạo lực gia đình (BLGĐ) luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội từ trước đến nay, đặc biệt là đối với phụ nữ. Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc của tổ quốc, nữ giới chiếm khoảng 49,63% tổng dân số toàn tỉnh và đây cũng là đối tượng chủ yếu của vấn đề BLGĐ ở tỉnh Sơn La. các vụ BLGĐ ở tỉnh Sơn La xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chủ yếu thể hiện dưới hình thức bạo lực về thể chất và để lại hậu quả nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần cho cá nhân người bị bạo lực, cho gia đình và xã hội.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 11 2   Download

 • Bài viết cho rằng mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi khi sắp xếp “tiền ảo” vào các phân loại tài sản sẵn có, các quốc gia này hầu hết đều công nhận “tiền ảo” mang bản chất pháp lý của tài sản. Tuy nhiên, “tiền ảo” nên được xem là loại tài sản “phi truyền thống” - tài sản mã hoá được tạo nên bởi sự kết hợp công nghệ chuỗi khối và kỹ thuật mã hoá nhằm hướng tới đảm bảo tính xác thực trong xác nhận quyền, lợi ích nhất định của một chủ thể.

  pdf13p vialexanderfleming 09-02-2022 10 1   Download

 • Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý giữa bên giao thầu và bên nhận thầu nhằm xác lập sự thỏa thuận giữa 2 bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng. Bài viết sẽ trình bày về các loại hợp đồng xây dựng áp dụng hiện nay và quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng ở Việt Nam để các đơn vị liên quan quản lý hợp đồng có hiệu quả hơn.

  pdf8p viaristotle 26-01-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xác nhận bản quyền
p_strCode=xacnhanbanquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2