intTypePromotion=3

Xấp xỉ xác suất

Xem 1-20 trên 34 kết quả Xấp xỉ xác suất
 • Cho X1, X2... là tập hợp các biến ngẫu nhiên được định nghĩa trên cùng một không gian xác suất, có cùng phân phối D và độc lập lẫn nhau. Giả sử giá trị kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ của phân phối D là tồn tại và hữu hạn ( ). Xét tổng Sn = X1 + ... + Xn. Ta có Sn có kỳ vọng là nμ và độ lệch chuẩn σ n½. Khi đó, phân phối của Sn hội tụ về phân phối chuẩn N(nμ,σ2n) khi n tiến về vô cùng....

  pdf30p bluesky_12 26-12-2012 260 62   Download

 • Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một số hàm số sơ cấp. Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của phân phối. Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một hàm số sơ cấp. • Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm thì gần như chắc chắn rằng X sẽ nhận...

  doc32p vodanh2011 22-06-2011 265 63   Download

 • Chương 3: Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm trình bày các dạng hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm, xấp xỉ quy luật nhị thức. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf45p lalala09 23-01-2016 166 42   Download

 • Hàm mật độ xác suất Tính chất Mô tả Đồ thị Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên để tính xác suất với phân phối chuẩn bất kì Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Nhị thức Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Poisson

  ppt7p trinh02 28-01-2013 104 29   Download

 • Sau khi học xong chương 5 Định lý giới hạn trong xác suất thuộc bài giảng xác suất và thống kê đại học sinh viên có kiến thức về một số loại hội tụ trong xác suất và các định lý và các loại xấp xỉ phân phối xác suất...bài giảng trình bày chi tiết và logic giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf28p slow_12 25-06-2014 140 21   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối POISSON. b) Khi nào có thể xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối POISSON. X ~ P( ?1 ) c) Ta có: X, Y độc lập thì X + Y ~ P ( ? 1 + ? 2 ) Y ~ P( ? 2 ) Cho : Tính Câu 2: Một thiết bị điện tử có 20 ngàn linh kiện, trong đó có : 10 ngàn linh kiện loại A, xác suất một linh kiện loại A bị hỏng là: 0,01% . 6 ngàn linh kiện loại B, xác suất một...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 82 7   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối siêu bội. b) Khi nào có thể xấp xỉ phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức. Cho một ví dụ. Câu 2: X( năm ) là tuổi thọ của một sản phẩm điện tử có phân phối chuẩn với trung bình là 8 năm, độ lệch chuẩn là 2 năm. Sản phẩm được bảo hành 2 năm. a) Tính tỷ lệ sản phẩm cần bảo hành. b) Năm 2008, một trung tâm điện máy bán được 2 ngàn sản phẩm. Tính xác suất có ít nhất 3 sản phẩm cần được bảo...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 50 5   Download

 • Câu 1: a) Khi nào có thể tính xấp xỉ phân phối chuẩn bởi phân phối nhị thức. Trình bày công thức tính gần đúng. b) Cho X, Y, Z là ba đại lượng ngẫu nhiên độc lập: X~B( 20; 0,4) Y~H( 30; 20; 10) Z~N(2;9) S=3X-4Y-5Z+25 Tính E(S) và Var(X) Câu 2: X(mm) là độ dài của một trục xe đạp có phân phối chuẩn, với độ lệch chuẩn là 0,2mm. Sản phẩm được xem là đạt tiêu chuẩn: nếu độ dài sản phẩm sai lệch so với độ dài trung bình không quá 0,3mm. a) Tính xác suất...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 91 5   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối siêu bội b) Khi nào có thể tính xấp xỉ phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức. Cho một ví dụ. Câu 2: Một phân xưởng sản xuất một loại sản phẩm A. Phân xưởng có hai dây chuyền sản xuất. Trong một giờ dây chuyền một sản xuất được 5 sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng là 95%. Dây chuyền hai trong một giờ sản xuất được 5 sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng là 98%. Hai dây chuyền này độc lập với nhau....

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 49 4   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê "Các phân phối xác suất thông dụng" trình bày những nội dung cơ bản sau: Định nghĩa (normal distribution, binomial distribution, poisson, moivre-laplace), phân phối nhị thức, phân phối poisson, xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối poisson. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p hihihaha2 03-12-2016 51 4   Download

 • Đề tài "Xấp xỉ phân bố chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên unordered martan-gale bằng phương pháp Stein" trình bày vắn tắt các kết quả cơ bản nhất của xác suất cổ điển, giới thiệu phương pháp Stein;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p dien_vi09 04-11-2018 12 3   Download

 • Dưới đây là Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 & 4, mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về phân phối xác suất thông dụng, định lý giới hạn trong xác suất (một số loại hội tụ trong xác suất và định lý, các loại xấp xỉ phân phối xác suất).

  pdf54p maiyeumaiyeu23 12-12-2016 81 3   Download

 • Bài giảng "Xác xuất thống kê (Phần 1: Lý thuyết xác suất) - Chương 5: Định lý giới hạn trong xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số loại hội tụ trong xác suất và các định lý, các loại xấp xỉ phân phối xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p bautroibinhyen14 16-01-2017 28 2   Download

 • Bài viết Phương pháp hàm đặc trưng cho một số định lí giới hạn trong xác suất trình bày nội dung chính của bài viết này là sử dụng công cụ hàm đặc trưng để giải quyết một số bài toán xấp xỉ trong,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p thienthandoremon 30-05-2018 15 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm trình bày vắn tắt các kết quả cơ bản nhất của xác suất cổ điển; giới thiệu phương pháp Stein; thiết lập một số kết quả của bất đẳng thức Berry Essence đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập; thiết lập một số kết quả về xấp xỉ phân bố chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên unordered martingale.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 24 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là thành lập được một nhóm nghiên cứu xác suất nói chung và định lý giới hạn nói riêng, làm việc hiệu quả và chất lượng, đưa ra một số kết quả mới về bài toán xấp xỉ phân phối chuẩn bằng dãy và trường Martingale và các kết quả này phải được đăng trên các tạp chí có uy tín và chất lượng trong nước và quốc tế.

  pdf16p bautroibinhyen24 20-04-2017 28 2   Download

 • Trong bài báo này, đầu tiên, các tác giả nhắc lại một số khái niệm cơ bản của lý thuyết tập thô, các độ đo lỗi g1, g2, g3 của phụ thuộc hàm. Sau đó, các tác giả đề xuất độ đo lỗi g4 dựa trên phân hoạch và kỳ vọng trong lý thuyết xác suất.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p dieutringuyen 07-06-2017 16 1   Download

 • Nhu cầu của con ng−ời về việc giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên nhiều mô hình ngμy cμng phức tạp đã gia tăng dẫn đến sự cần thiết phải thu thập các dữ liệu phức tạp. Phân tích kỹ l−ỡng quá trình thực tế thu thập thông tin, chúng ta nhận thấy rằng rất nhiều thông tin đ−ợc thu thập không phải lμ những số liệu chính xác vμ rõ rμng.

  pdf87p bluesky_12 26-12-2012 61 23   Download

 • Bài báo này phân tích và so sánh độ tin cậy của các dạng tải ngang khác nhau khi áp dụng phương pháp tĩnh trong việc định lượng cường độ sụp đổ và hiệu suất sụp đổ của các khung phẳng bê tông cốt thép chịu địa chấn.

  pdf6p cathydoll5 26-02-2019 2 0   Download

 • Toán học ứng dụng là một ngành toán học áp dụng các kiến thức toán học cho các lĩnh vực khác. Các ứng dụng có thể bao gồm giải tích số, toán học tính toán, mô hình toán học, tối ưu hoá, toán sinh học, tin sinh học, lý thuyết thông tin, lý thuyết trò chơi, xác suất và thống kê, toán tài chính, mật mã, hình học hữu hạn, khoa học máy tính, ...Phương pháp toán chủ yếu để giải các bài toán cụ thể trong từng lĩnh vực là việc thiết lập một mô hình toán học cho...

  ppt65p kidhamchoi 26-05-2011 417 137   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Xấp xỉ xác suất
p_strCode=xapxixacsuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản