intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng cơ sở dữ liệu số

Xem 1-20 trên 2631 kết quả Xây dựng cơ sở dữ liệu số
 • Đề cương luận văn thạc sĩ "Ứng dụng Webgis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội" góp phần vào việc phát triển và mở rộng các ứng dụng của GIS vào các vấn đề trong thực tế, phát triển công nghệ Web hiện nay theo hướng Webgis mã nguồn mở, tích hợp thông tin không gian và thông tin thuộc tính thành một hệ thống thông tin hoàn chỉnh trên nền Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc17p nguyentaitho 25-12-2015 519 137   Download

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lí đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc19p donnhasoledad 05-10-2016 172 30   Download

 • Chương 1: Kiểm kê dữ liệu các chuyên ngành xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu (meta data). Chương 2: Truy nhập dữ liệu xây dựng cơ sở liệu thực (real data). Chương 3: Cải tiến nâng cấp công cụ kỹ thuật quản lý dữ liệu. Chương 4: Tạo các sản phẩm dữ liệu(Data product). Chương 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu VNOD-04.Chương 6: Đánh giá chung và kiến nghị.

  pdf234p nokia_12 09-05-2013 85 15   Download

 • Bài viết trình bày các chi tiết của hệ thống quản lý và trao đổi dữ liệu biển, như phần cứng và phần mềm, bộ lưu trữ số liệu, định dạng và cấu trúc dữ liệu, quản lý và tích hợp dữ liệu, cũng như các nội dung khác như giao diện, bảo mật và các dạng dữ liệu tiêu chuẩn. Cơ sở dữ liệu WEBGIS với các số liệu chuyên đề về hải dương học được thành lập và quản lý phù hợp với việc trao đổi số liệu trong nước và với các nước ASEAN.

  pdf13p trinhthamhodang1214 06-08-2020 37 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu giúp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin có thể, chỉ ra nguyên lý của hệ cơ sở dữ liệu, thiết kế và xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf65p dauvanthang 27-04-2014 495 77   Download

 • Đề cương môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, xây dựng các chương trình ứng dụng của cơ sở dữ liệu phân tán. Biến đổi truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán. Quản trị các giao dịch và giải quyết các tương tranh trong dữ liệu phân tán.

  pdf8p anh0510 17-03-2016 145 6   Download

 • Giáo Trình về Cơ Sở Dữ Liệu - Phan Tấn Quốc có kết cấu gồm 5 chương trình bày tổng quan về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn dự liệu, ràng buộc toàn vẹn,...

  pdf114p tuyettinh_ca 17-03-2010 1811 967   Download

 • Microsoft cung cấp một số các sản phẩm cho việc cấu hình website và portal, quản lý nội dung, cá nhân hóa và thương mại điện tử. Các sản phẩm này gồm có: - SharePoint Server (tên gọi trước đây là SharePoint Portal Server) cho cấu hình portal công ty, quản lý nội dung web và tìm kiến doanh nghiệp. - Content Management Server (CMS) cho cấu hình website và quản lý nội dung - Commerce Server cho việc phát triển và quản lý website thương mại điện tử. - SharePoint Server xây dựng trên Windows SharePoint Services (WSS), ...

  doc6p soncunglin 22-05-2009 669 273   Download

 • Các hệ cơ sở dữ liệu (hệ CSDL) đầu tiên được xây dựng theo các mô hình phân cấp và mô hình mạng, đã xuất hiện vào những năm 1960, được xem là thế hệ thứ nhất của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hệ QTCSDL). Tiếp theo là thế hệ thứ hai, các hệ QTCSDL quan hệ, được xây dựng theo mô hình dữ liệu quan hệ do E.F. Codd đề xuất vào năm 1970. Các hệ QTCSDL có mục tiêu tổ chức dữ liệu, truy cập và cập nhật những khối lượng lớn dữ liệu một cách thuận...

  doc121p heaven1810 15-10-2011 361 88   Download

 • (NB) Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liêu Foxpro và Visual Foxpro cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình trên Window. Thông qua bài giảng này, người học sẽ khái quát được một hệ cơ sơ dữ liệu từ đó đưa ra được các giải pháp sử lý các trường hợp có thể xảy ra với hệ cơ sở dữ liệu đó, đồng thời nắm vựng được các bước thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu để áp dụng các kiến thức vể hệ thống và cơ sở dữ liệu vào lập trình Visual Foxpro.

  pdf46p nganga_09 14-10-2015 131 21   Download

 • Báo cáo Thực tập chuyên môn Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng Website studio trình bày và phân tích hệ thống Website studio; thiết kế cơ sở dữ liệu cho Website studio.

  doc26p vnngocngoc 13-07-2020 120 13   Download

 • Chương 5 Cơ sở dữ liệu tài nguyên đất đai thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: giới thiệu hệ thống, phân tích hệ thống, xây dựng mô hình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (famis, cadd, vilis, cilis).

  pdf58p khongxinhkhngodep 03-07-2014 97 9   Download

 • Bài tập tình huống Thiết kế cơ sở dữ liệu gồm 5 bài tập xây dựng các cơ sở dữ liệu sau: Phần mềm quản lý mượn trả sách, phần mềm quản lý lao động, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý lịch dạy học, phần mềm quản lý học viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nomoney7 04-03-2017 115 10   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở dữ liệu (database), bảng (table), lược đồ diagram, bảng ảo (view), truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf142p thangnamvoiva20 17-09-2016 51 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 Mô hình thực thể liên kết do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn với các nội dung chính như: Giới thiệu mô hình ER, thực thể (Entity), thuộc tính (Attribute), khóa, liên kết (Relationship), xây dựng mô hình ER,...

  pdf23p dat611996 06-09-2017 67 4   Download

 • "Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình liên kết thực thể" trình bày quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu; mô hình thực thể liên kết, xây dựng ER. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf49p kethamoi9 02-12-2020 27 4   Download

 • Bài viết trình bày các nguyên tắc cơ bản và phương pháp phát triển một từ điển dữ liệu liên kết mở tạo ra sự liên thông về ngữ nghĩa cho một cơ sở hạ tầng dữ liệu mở được áp dụng vào quá trình chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam.

  pdf7p kethamoi10 21-01-2021 24 7   Download

 • Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Quản trị cơ sở dữ liệu môn thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH41 giúp cho các em học sinh củng cố kiến thức về Thực hiện cài đặt phần mềm SQL SERVER, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý học tập,...

  pdf8p canyoulove 20-09-2017 40 2   Download

 • Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Quản trị cơ sở dữ liệu môn thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH49 giúp cho các em học sinh củng cố kiến thức về Thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, sử dụng Query Analyzer để thực hiện các yêu cầu,thực hiện quản trị hệ thống với các yêu cầu.

  pdf7p canyoulove 20-09-2017 91 2   Download

 • "Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu SQL - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội" được biên soạn nhằm giới thiệu về SQL Server 2005; Structured Query Language; ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – DDL; thủ tục lưu trữ, hàm và trigger; sao lưu và phục hồi dữ liệu; các hàm quan trọng trong T-SQL; kết nối vào SQL Server 2005 từ các ngôn ngữ lập trình để xây dựng các ứng dụng liên quan đến CSDL...

  pdf108p kequaidan11 08-04-2021 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng cơ sở dữ liệu số
p_strCode=xaydungcosodulieuso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2