intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng Thư viện số

Xem 1-20 trên 981 kết quả Xây dựng Thư viện số
 • Luận văn Cao học: Nghiên cứu sử dụng Greenstone trong việc xây dựng thư viện số được thực hiện nhằm khai thác mã nguồn mở Greenstone ứng dụng trong công tác chuẩn hóa tài liệu và xây dựng các bộ sưu tập số. Đồng thời, xây dựng hệ thống thư viện số cho trường Đại học Phú Yên.

  pdf25p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 48 7   Download

 • Khái quát việc áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong xử lý tài liệu dạng truyền thống như AACR2, MARC21, DDC của các thư viện đại học. Bước đầu khảo sát về áp dụng các tiêu chuẩn trong xử lý tài liệu số tại thư viện đại học, trong mối liên hệ giữa các tiêu chuẩn, đề xuất giải pháp chuẩn hóa công tác xử lý tài liệu số trong xây dựng thư viện số.

  pdf7p thicrom3006 31-03-2018 33 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là: Nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng thư viện số tại các trường đại học Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf10p quaymax1 16-08-2018 24 1   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng xây dựng thư viện số tại TV TQB trường ĐHBK HN và đề xuất giải pháp hoàn thiện xây dựng thư viện số.

  pdf13p quaymax1 16-08-2018 22 1   Download

 • Bài viết hệ thống những vấn đề cần quan tâm đối với một thư viện khi tiến hành xây dựng thư viện số, thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội, những kinh nghiệm trao đổi từ thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội.

  pdf8p tranhanh9196 09-10-2018 13 1   Download

 • Bài viết với nội dung để tiến đến một bước hiện đại hóa nhằm bắt kịp nhịp phát triển với cộng đồng thế giới. Thư viện Đại học Khoa học Tự Nhiên một lần nữa sẽ tiên phong trong việc xây dựng thư viện số - nơi sử dụng công nghệ để chuyển câu hỏi thành câu trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.

  pdf6p luu1212 05-07-2019 6 1   Download

 • Bài viết trình bày sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Thư viện số ở các trường Đại học và Cao đẳng; hiện trạng công tác quản lý thư viện; sự cần thiết phải đầu tư và xây dựng thư viện số; mục tiêu đầu tư xây dựng và phát triển thư viện; kết quả, định hướng phát triển Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

  pdf8p anthachluu 20-07-2019 3 0   Download

 • Thư viện số là gì? Các định nghĩa về thư viện số; Thư viện số, Thư viện ảo,.Thư viện điện tử,.. đều là thư viện số? Những thách thức trong việc lưu trữ và bảo quản kho tài liệu số của các thư viện. Bài viết " Xây dựng thư viện số và một số thách  thức trong lưu trữ - bảo quản tài liệu số" để giải đáp các vấn đề nêu trên. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p tranhanh9196 09-10-2018 21 3   Download

 • Thư viện số là thư viện mà ở đó các bộ sưu tập được lưu trữ dưới dạng số (tương phản với các định dạng in, vi dạng, hoặc các phương tiện khác) và có thể truy cập bằng máy tính. Nội dung số có thể được lưu trữ cục bộ hoặc truy cập từ xa qua mạng máy tính. Thư viện số là một loại hệ thống tìm kiếm thông tin- Information Retrieval System.

  pdf6p cumeo5000 06-08-2018 21 1   Download

 • Bài viết với nội dung: mục đích tập hợp các nguồn tài nguyên được số hoá từ những CSDL trong thư viện và các khoa vào một kho tài nguyên học tập tập trung. Thư viện số cung cấp kho chứa cho sự bảo tồn và duy trì các công trình khoa học, bài giảng trực tuyến và các sưu tập điện tử; cung cấp công cụ phân loại theo giản đồ cho việc truy cập và sử dụng tài nguyên theo công nghệ cổng thông tin tích hợp.

  pdf9p luu1212 05-07-2019 10 1   Download

 • Sáng kiến “Phương pháp xây dựng thư viện học liệu trên Internet” nhằm mục đích chia sẻ với đồng nghiệp phương pháp tạo thư viện sách điện tử, phương pháp số hóa các tài liệu có giá trị nhằm mục đích dễ dàng quản lý và ứng dụng một cách có hiệu quả trong công tác giảng dạy của mình. Có thể ứng dụng giải pháp này cho cá nhân giáo viên hay thư viện của một trường học một cách hết sức đơn giản, không tốn kém và đem lại hiệu quả cao.

  pdf13p hoangchieuduong 12-05-2014 294 64   Download

 • Đề tài nghiên cứu luận giải và xác định cơ sở lý thuyết của mô hình thư viện điện tử làm cơ sở định hướng xây dựng thư viện điện tử của KTNN; tổng hợp, đánh giá, phân tích hiện trạng thư viện và hiện trạng xây dựng HTTTĐT của KTNN; đồng thời khái quát kinh nghiệm của một số cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc xây dựng thư viện điện tử; xác lập mô hình và đề xuất các giải pháp về quản lý và công nghệ xây dựng thư viện điện tử trong...

  pdf114p la_lan23 15-04-2013 172 63   Download

 • Để phục vụ cho công tác đào tạo theo tín chỉ và ứng dụng CNTT xây dựng thư viện hồ sơ môn học của khoa là có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh thời sự hiện nay. Dự án thư viện hồ sơ môn học điện tử trên mạng tạo ra cầu nối CNTT – thư viện số hóa mở có tính tương tác cao giữa học viên / sinh viên và giảng viên trong lộ trình thực hiện đào tạo theo tín chỉ của khoa SP-ĐHQGHN. Dự án thực hiện thành công là một phần đóng góp trí tuệ, công sức của...

  pdf0p docdaovn 14-04-2011 181 35   Download

 • Trình bày tiếp cận xây dựng thư viện điện tử (TVĐT). Xem xét khía cạnh cấu trúc, hạ tầng cơ sở kỹ thuật và phát triển kho tư liệu số hoá của TVĐT. Đề cập việc tổ chức số hoá tài liệu trong phạm vi Mạng lưới các tổ chức thông tin KHCN ở Việt Nam.

  pdf6p butmaulam 21-09-2013 109 36   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Giáo dục mầm non: Xây dựng thư viện video các tiết mục ca múa nhạc hỗ trợ giáo viên mầm non dàn dựng chương trình văn nghệ bao gồm những nội dung về cơ sở lí luận và thực tiễn; biên tập và lập web hỗ trợ công tác dàn dựng các tiết mục ca múa cho trẻ; thực nghiệm tại một số trường mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh và phân tích kết quả.

  pdf76p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 74 17   Download

 • Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm về việc sử dụng các dịch vụ Web và XML để xây dựng một thư viện số quản lý thông tin thực phẩm và hàng nông nghiệp đã được triển khai tại Phần Lan. Bài viết chú trọng đến việc xây dựng cấu trúc chuyển đổi thông tin XML Information Bus (XIB) nhằm hỗ trợ cho việc khai thác các dữ liệu từ các nguồn lưu trữ (Information sources) dưới các dạng khác nhau, thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Việc đảm bảo tính độc lập của nguồn dữ liệu để dễ dàng cho Thư viện “tiến hoá” khi thêm/bớt các nguồn dữ liệu.

  pdf8p anthachluu 20-07-2019 11 1   Download

 • “Thư viện số là những tổ chức cung cấp các nguồn lực gồm cả cán bộ chuyên môn để lựa chọn, xây dựng, truy cập tri thức, giải thích, phân phát, bảo tồn tính toàn vẹn và đảm bảo tính bền vững vượt thời gian của các kho tài liệu số, do đó chúng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng của một cộng đồng cụ thể hoặc của một nhóm cộng đồng”. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về vai trò của thư viện số.

  ppt25p nhatro75 10-07-2012 629 337   Download

 • Báo cáo đề tài "Xây dựng một số công cụ hổ trợ tra cứu và tổng hợp thông tin trong thư viện số" có kết cấu 7 chương: Chương 1 - tổng quan; chương 2 - tổ chức khai thác thông tin thư viện; chương 3 - tiêu đề đề mục và từ khóa; chương 4 - xây dựng công cụ tìm kiếm; chương 4 - xây dựng công cụ tìm kiếm và download dựa trên tác nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  pdf127p ngoctuyen 17-06-2009 404 202   Download

 • Open source software là những phần mềm đƣợc viết và cung cấp một cách tự do. Ngƣời dùng phần mềm mã nguồn mở không những đƣợc dùng phần mềm mà còn đƣợc download mã nguồn của phần mềm, để tùy ý sửa đổi, cải tiến và mở rộng cho nhu cầu công việc của mình.

  pdf50p chieuwindows23 01-06-2013 281 119   Download

 • Nếu chúng ta gọi thư viện truyền thống là một cơ sở lưu trữ và phục vụ tài liệu in ấn thì thư viện điện tử là một thư viện truyền thống có phục vụ thêm tài liệu điện tử, là tài liệu được đọc trên máy vi tính và chuyển tải trên mạng máy tính. Để hiểu hơn về việc sử dụng Greenstone cho xây dựng bộ sưu tập thư viện số mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf12p hoangyen999 05-05-2013 80 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng Thư viện số
p_strCode=xaydungthuvienso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản