intTypePromotion=1
ADSENSE

Xếp loại doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 130 kết quả Xếp loại doanh nghiệp
 • Tham khảo tài liệu 'xếp loại doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 73 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xếp loại doanh nghiệp, mã số hồ sơ t-bpc007660-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p titihaudau 09-06-2011 72 6   Download

 • Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) - Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế. + ...

  doc2p phihung 25-08-2009 134 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo xếp loại doanh nghiệp ( doanh nghiệp hoạt động kinh doanh )', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p titihaudau 12-06-2011 177 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo xếp loại doanh nghiệp ( doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của nhà nước )', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p titihaudau 12-06-2011 66 4   Download

 • Xếp hạng tín nhiệm giúp các doanh nghiệp xây dựng hình ảnh và độ tín nhiệm của mình trong sản xuất, kinh doanh nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thông qua xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín của mình, đồng thời góp phần rất lớn trong việc quảng bá và phát triển thực lực của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như ở nước ngoài.

  pdf9p advanger1 06-05-2018 19 1   Download

 • Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2012.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 41 0   Download

 • Đưa ra những kiến thức cơ bản về xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Ở nước ta, thuật ngữ "corporate credit rating" được được dịch với nhiều nghĩa khác nhau như xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, phân loại tín dụng doanh nghiệp, xếp loại doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp... Trong đó, sát nghĩa nhất là xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và phân loại tín dụng doanh nghiệp....

  doc34p manlove 24-08-2010 439 230   Download

 • Căn cứ vào kết quả phân loại doanh nghiệp nhà n¬ớc (DNNN) của các bộ, các địa ph¬ơng, các tổng công ty 91 theo Chỉ thị số 20/1998/CT - TTg của Thủ t¬ớng Chính phủ, và qua việc đánh giá, phân loại DNNN theo các tiêu chí tài chính nh¬: vốn sản xuất kinh doanh, vốn chủ sở hữu, tổng nợ, nợ ngân hàng, lãi, lỗ, hiệu quả sử dụng vốn, tính khả thi và trên cơ sở kinh nghiệm tiến hành sắp xếp, cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể, phá sản DNNN trong thời gian qua và những...

  doc4p anvietcanh 15-10-2009 142 35   Download

 • Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh cho doanh nghiệp sau chuyển đổi. Mã số thuế của doanh nghiệp...

  doc2p phihung 25-08-2009 95 5   Download

 • Xếp loại DN có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác thẩm định tín dụng. Một mặt giúp NH mở rộng khách hàng tăng doanh số, mặt khác giúp NH giảm bớt rủi ro trong họat động tín dụng. Nguồn thông tin xếp loại DN có từ nhiều nguồn nhưng chủ yếu là từ các báo cáo tài chính của DN cung cấp cho NH.

  ppt13p lovelace1989 15-01-2011 480 217   Download

 • Vật tư là từ dùng gọi chung cho NVL & CCDC. Trong 1 doanh nghiệp sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất phải có TSLĐ và TSCĐ, vật tư được xếp vaò loại TSLĐ và dùng dự trữ cho sản xuất kinh doanh, nó phân ra thành NL, VL và CCDC là do đặc điểm khác nhau của chúng trong quá trình tham gia sản xuất

  doc35p dinhthao00 09-06-2011 206 86   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh an giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Hết quí II của năm sau. Đối...

  pdf4p suphurua 25-10-2010 87 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2009 ĐỢT IV CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf3p thanlannho 31-05-2011 61 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 53 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2010 ĐỢT I CHO CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf2p dhoomagain 23-02-2012 68 2   Download

 • Quyết định số 3901/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2007 đợt II cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 48 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2008 ĐỢT III CHO CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ GTVT BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf3p xexucxich 26-04-2010 85 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2010 CHO TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 56 1   Download

 • Quyết định 1956/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  pdf3p kimoanh13 29-03-2014 52 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xếp loại doanh nghiệp
p_strCode=xeploaidoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản