intTypePromotion=1
ADSENSE

Xếp loại đường bộ

Xem 1-20 trên 211 kết quả Xếp loại đường bộ
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2012

  pdf2p cunghoangdao 27-12-2012 119 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf4p maiquena 18-10-2012 46 3   Download

 • Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015 để xác định cước vận tải đường bộ; căn cứu Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf15p ngochuyen1234567 23-10-2015 39 2   Download

 • Quyết định 25/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008

  pdf30p nguyenchien 08-08-2009 351 71   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------Số: 983/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

  pdf23p maiquena 18-10-2012 92 13   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG

  pdf6p cunghoangdao 27-12-2012 107 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

  pdf40p caythongxinh 19-12-2012 64 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu với mục đích nhằm giúp cho giáo viên nhận thức đúng về việc đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; để từ đó giáo viên tự tin hơn, chủ động hơn trong công tác bồi dưỡng, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm; cán bộ quản lý tham mưu với UBND xã, phòng giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên của trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p longnguyentran000 27-12-2016 54 6   Download

 • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 29/2012/TT-BGTVT NGÀY 31/07/2012 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  pdf9p cunghoangdao 27-12-2012 58 5   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  pdf8p maiquena 18-10-2012 57 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC GIỚI HẠN THÙNG CHỞ HÀNG Ô TÔ TẢI TỰ ĐỔ, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC TẢI TỰ ĐỔ, Ô TÔ XI TÉC, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC XI TÉC THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  pdf3p caythongxinh 19-12-2012 57 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG TỈNH ĐỂ TÍNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2012, THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf4p caythongxinh 19-12-2012 47 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA GÓP PHẦN GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf27p caythongxinh 19-12-2012 62 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH HÀ NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  pdf23p cunghoangdao 27-12-2012 34 3   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

  pdf35p nhanhoxihxih 01-11-2012 36 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI VẬN CHUYỂN MÍA ĐƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf5p nhanhoxihxih 01-11-2012 30 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  pdf13p tymong_manh 23-11-2012 63 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC SỐ HIỆU ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG THUỘC CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf12p caythongxinh 19-12-2012 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf15p cunghoangdao 27-12-2012 38 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ CAM THỊNH

  pdf5p cunghoangdao 27-12-2012 35 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
749 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xếp loại đường bộ
p_strCode=xeploaiduongbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản