Xét công nhận tiêu chuẩn

Xem 1-20 trên 190 kết quả Xét công nhận tiêu chuẩn
 • Trình tự thực hiện - Mỗi hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư phải được ít nhất 3 giáo sư hoặc phó giáo sư cùng ngành chuyên môn với người đăng ký thẩm định, đánh giá, nhận xét bằng văn bản; mỗi hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phải được ít nhất 3 giáo sư cùng ngành chuyên môn với người đăng ký thẩm định, đánh giá, nhận xét bằng văn bản.

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 145 16   Download

 • Trình tự thực hiện - Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phân loại hồ sơ và chuyển cho các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành.

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 139 16   Download

 • Bài giảng Quy định tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), phó Giáo sư (PGS) và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009 với các nội dung chính hướng đến trình bày quyết định 174/2008/QĐ-TTg; tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; hồ sơ, thủ tục, thời hạn nộp hồ sơ;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt48p ngochuyen1234567 31-10-2015 23 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo Mẫu Đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của một tờ đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo đơn một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung của một văn bản hành chính và đầy đủ nội dung.

  pdf1p minhqua123 14-03-2015 273 31   Download

 • Tài liệu giới thiệu các văn bản: Tờ trình Về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã Công Lý cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2015 xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2015 của xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc27p caokhoa1978 02-03-2017 169 2   Download

 • a. Trình tự thực hiện: Bước 1. Xử lý hồ sơ: - Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, phân công cán bộ thực hiện. - Cán bộ thực hiện tiến hành thẩm xét hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo...

  pdf2p tuongvan 04-09-2009 482 236   Download

 • Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TC46 - Thông tin và Tư liệu đã được hình thành từ 2004. Bài viết điểm lại 10 năm hoạt động của Ban, trong đó giới thiệu một vài nét về Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TC46 - Thông tin và Tư liệu, hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN trong lĩnh vực thông tin - thư viện thời gian qua, nêu ra một số nhận xét và kiến nghị.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 9 2   Download

 • Bài báo này sẽ tóm lược các phương pháp kể đến tầm quan trọng của công trình trong thiết kế kết cấu theo các hệ thống tiêu chuẩn của Mỹ, Nga, Châu Âu và Việt Nam, từ góc độ thiết kế thực hành. từ đó rút ra một số nhận xét và kiến nghị cần lưu tâm khi soát xét hệ thống tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam.

  pdf6p yenhinguyen0504 06-04-2017 7 1   Download

 • 1. Quy chế này quy định về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia bao gồm: tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra, xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo. 2.

  pdf14p ferari 21-08-2010 726 95   Download

 • Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  doc0p 1huutri 06-08-2009 323 29   Download

 • Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  doc10p 1huutri 06-08-2009 128 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 41/2002/ttlt/bnn-blđtbxh-bvhtt về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chính sách đối với nghệ nhân do bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawvhxh14 19-11-2009 58 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14025:2003 phân định và mô tả các yếu tố và các vấn đề liên quan đến Các công bố môi trường kiểu III và các chương trình tương ứng, bao gồm cả xem xét kỹ thuật, hình thức công bố và thông báo công bố, xem xét về mặt quản lý đối với việc soạn thảo và/ hoặc ban hành Công bố môi trường kiểu III.

  doc21p thangnamvoiva16 26-08-2016 14 2   Download

 • Thông báo số 42/HĐCDGSNN về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ban hành

  pdf3p lawgd1 04-11-2009 25 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14025:2003 phân định và mô tả các yếu tố và các vấn đề liên quan đến Các công bố môi trường kiểu III và các chương trình tương ứng, bao gồm cả xem xét kỹ thuật, hình thức công bố và thông báo công bố, xem xét về mặt quản lý đối với việc soạn thảo và/ hoặc ban hành Công bố môi trường kiểu III.

  pdf38p thangnamvoiva11 10-08-2016 5 1   Download

 • Bài giảng Tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu trong phong trào TD ĐK XD ĐSVH đưa ra các tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu gia đình văn hóa, danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đăng ký danh hiệu, bình xét và công nhận.

  pdf13p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 13 1   Download

 • Quyết định số: 08/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu "phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen1234567 23-10-2015 22 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10428:2014 về Ký hiệu bằng hình vẽ - Hướng dẫn kỹ thuật cho việc xem xét nhu cầu của người tiêu dùng đưa ra quy trình xây dựng ký hiệu bằng hình vẽ đối với thông tin công cộng, sử dụng trong các biển báo an toàn và nhãn an toàn sản phẩm và sử dụng trên thiết bị và sản phẩm.

  doc8p thangnamvoiva18 05-09-2016 11 0   Download

 • Phương pháp quang phổ Near infra-red reflectance (NIR) Cuộc cách mạng phân tích hạt, Sản phẩm từ nghề vườn, rất nhiều laoij thực phẩm – Sự nhận xét về độ sáng của IR về chất lượng protêin, tinh bột, dầu, chất béo, cấu trúc, etc. – Không phá hủy, không xâm lấn – Mẫu rắn và lỏng – Số lượng mẫu đưa vào là cao sau khi dụng cụ được kiểm tra rõ ràng – Có thể dễ dàng mang đi – Hạt nhận được những điểm – Phát hiện năng suất về dụng cụ thu hoạch...

  pdf6p rauchamkhoquet 29-05-2011 167 66   Download

 • ISO, Tất cả về ISO Không thể bỏ qua! (Phần 4) Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia và quốc tế 1.Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia (TCH) Xét về lịch sử ở các nước công nghiệp thì tổ chức TCH ở công ty là ra đời sớm nhất, do nhu cầu phối hợp hoạt động, các công ty trong từng lĩnh vực mới gom nhau lại và lập ra các tổ chức tiêu chuẩn hoá liên công ty tức là TCH ở cấp hội nghề nghiệp, sau đó về phối hợp hoạt động TCH ở cấp quốc gia, cụ thể...

  pdf14p tae_in 22-07-2010 121 59   Download

Đồng bộ tài khoản