intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý đồ họa

Xem 1-20 trên 5342 kết quả Xử lý đồ họa
 • Bài viết này nhằm mục đích trình bày phương pháp và kết quả của việc đánh giá mức độ tổn thương do sự biến đổi khí hậu của đô thị thành phố Đông Hà dựa trên bộ chỉ thị gồm 25 tiêu chí của 3 hợp phần là phơi nhiễm (E), nhạy cảm (S) và khả năng thích ứng (AC). Các dữ liệu thô được chuẩn hóa và tính toán trọng số nhằm sắp xếp phân hạng kết quả dựa theo các tiêu chí để đánh giá mức độ tổn thương.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu đề tài nguyên cứu đặt ra là hệ thống quản lý năng lượng dự trữ nhận biết được mức năng lượng từ pin mặt trời và bình acquy để so sánh sự chênh lệch điên áp. Từ đó bộ xử lý sẽ điều khiển mức nạp điện áp cho acquy theo xung một cách hợp lý.

  pdf5p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu này sẽ làm rõ những đặc trưng của văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó chỉ ra các cơ chế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc song song với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, HĐH đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát hiện trạng và đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Bình Hòa. Qua kết quả khảo sát các thông số cho biết nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp Bình Hòa được thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất là 2000 m3/ngày.đêm, nhưng công suất thực tế vận hành còn thấp với lưu lượng trung bình là 439 m3/ngày.đêm.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế trong nhận thức lý luận và thực tiễn về đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay trên 2 góc độ trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế điển hình là việc thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện thực hiện Hiệp định TPP.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 10 2   Download

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Ethyl methane sulfonate đến sự hình thành các đột biến ở cây hoa chuông (Sinningia speciose (G. Lodd.) Hiern). Đoạn thân của hoa chuông in vitro được xử lý bằng EMS với 6 nồng độ khác nhau (0%; 0,2%; 0,4%; 0,6%; 0,8%; 1%) trong 1 giờ và 2 giờ. Kết quả cho thấy nồng độ EMS càng cao, thời gian xử lý mẫu càng dài thì tỷ lệ mẫu sống, phát sinh chồi càng giảm và càng xuất hiện nhiều hình thái khác hơn so với đối chứng.

  pdf6p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Bài báo nghiên cứu vấn đề thiết kế các ma trận xử lý tuyến tính ở bộ phát và thu trong hệ thống thông tin nhiều cell sử dụng nhiều antenna phát và nhiều antenna thu nhằm tối đa hóa bậc tự do của hệ thống. Khác với các kỹ thuật sắp xếp can nhiễu truyền thống, kỹ thuật sắp xếp can nhiễu trong bài báo sẽ tập trung giảm thiểu ảnh hưởng của can nhiễu rò rỉ vào không gian tín hiệu ở mỗi user, đồng thời can nhiễu giữa các luồng tín hiệu và nhiễu của từng user cũng được tối thiểu.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Bài báo này giới thiệu tập lệnh hợp ngữ trong một số dòng vi xử lý Intel thế hệ mới cho phép tăng đáng kể tốc độ mã hóa, giải mã với thuật toán AES. Các tác giả sẽ làm rõ những điểm đặc biệt khi sử dụng một trong số các lệnh đó để mở rộng khóa; đây là vấn đề chưa được trình bày trong các tài liệu về tập lệnh này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf3p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp làm giảm độ phức tạp tính toán cho quá trình dự đoán nội khung của mô hình mã hóa video VVC bằng cách giảm số lượng ứng viên trong tập các chế độ dự đoán. Kết quả cho thấy, phương pháp đề xuất giúp làm giảm trung bình từ 26.67% đến 28.47% thời gian xử lý.

  pdf5p vistephenhawking 26-04-2022 7 0   Download

 • Nghiên cứu này ứng dụng mô hình UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) để xử lý COD (Chemical Oxygen Demand) của nước thải có độ mặn cao - nước thải từ hoạt động sản xuất nước tương. Bùn hoạt tính kỵ khí được lấy từ bể kỵ khí của hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH nước chấm MeKong (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Thể tích bùn đưa vào cột UASB ở thời điểm ban đầu chiếm 40% thể tích cột. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p linyanjun_2408 23-04-2022 17 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu xử lý Cr, Ni trong nước thải xi mạ với vật liệu hấp phụ được chế tạo từ vỏ trấu hoạt hoá bằng H2SO4 ở quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hấp phụ đạt cao nhất đối với Cr là 82,8% và 90,7% đối với Ni ở các điều kiện vận hành nồng độ Cr, Ni đầu vào lần lượt là 35,73 mg/L và 54,27 mg/L, pH 6, thời gian hấp phụ tối ưu 60 phút và liều lượng chất hấp phụ là 3 g/50 mL. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p linyanjun_2408 23-04-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích các khái niệm đã và đang hiện hữu về chuyển đổi số, tác giả trình bày quan điểm cá nhân về chuyển đổi số trong hoạt động thông tin - thư viện: “Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin-thư viện là quá trình số hóa các nguồn tư liệu hiện có trong các cơ quan thông tin-thư viện, ứng dụng công nghệ số thích hợp để xử lý nguồn tư liệu số hóa đó cho tạo lập các sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện có giá trị gia tăng,...

  pdf9p vithales 20-04-2022 10 0   Download

 • Truyện tranh Việt Nam giai đoạn 1990 - 2019 đã đạt được những thành công nhất định về tạo hình thông qua một số xu hướng chính, trong đó xu hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại góp phần tạo dựng một xu hướng tạo hình trong truyện tranh Việt Nam theo phong cách riêng, giúp khẳng định và nâng cao chất lượng nghệ thuật tạo hình, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, là xu hướng cần thiết để phát triển truyện tranh Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf11p vithales 20-04-2022 51 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách Công nghệ tương lai có nội dung về vũ khí hóa mật mã, thông tin dữ liệu, thị trường tương lai, đặc biệt thú vị ở phần bàn về địa lý của các thị trường tương lai. Phần này cho thấy việc nắm bắt các xu hướng công nghiệp và dựa vào đó để định hướng chính sách là yếu tố tiên quyết cho sự thành công ở từng quốc gia. Mời các bạn tham khảo!

  pdf242p redrose24 19-04-2022 8 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Văn hóa giao thông" gồm ba chương, tập trung nghiên cứu về văn hóa giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về văn hóa giao thông, vấn đề xây dựng văn hóa giao thông ở Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa giao thông, qua đó góp phần kiềm chế ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông. Sách gồm có 2 phần ebook, ebook phần 1 sau đây sẽ cung cấp một số vấn đề lý luận, thực tiễn về văn hóa giao thông, thực trạng văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

  pdf134p cucngoainhan9 07-04-2022 3 0   Download

 • Nhận thức và điều chỉnh một cách có ý thức mối quan hệ giữa các chức năng cơ bản của tố tụng hình sự phù hợp với điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa, pháp lý và lợi ích của Nhà nước trong đấu tranh chống tội phạm ở mỗi quốc gia trong quá trình phát triển lịch sử của mình chính là cách thức hình thành mô hình tố tụng hình sự ở quốc gia đó. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ sự tồn tại của các chức năng này trong từng mô hình tố tụng hình sự cụ thể.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu mà chúng tôi mong muốn đạt được là phân tích bao quát về toàn bộ lịch sử lập pháp của tội danh này trong pháp luật Việt Nam qua đó rút ra sự kế thừa, phát triển của việc pháp điển hóa điều luật này qua các thời kỳ lịch sử; bên cạnh đó chúng tôi cũng phân tích chuyên sâu những dấu hiệu pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

  pdf98p badbuddy09 29-03-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Hệ thống máy lạnh công nghiệp (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ Trung cấp): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh; Sửa chữa hệ thống lạnh; Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết

  pdf76p cucngoainhan8 15-03-2022 5 2   Download

 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xác định rõ sự bất hợp lý và những nguyên nhân, từ đó đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của tỉnh Nghệ An phù hợp với nền kinh tế thị trường trong thời kỳ CNH, HĐH và xu thế hội nhập Quốc tế hiện nay.

  pdf125p badbuddy08 25-03-2022 8 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về xu hướng đô thị hoá và ảnh của nó tới kinh tế hộ nông dân; phân tích, đánh giá thực trạng tình hình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và sự ảnh hưởng của đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân; tìm ra những giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế của những hộ nông dân bị mất đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong những năm tới.

  pdf128p badbuddy08 25-03-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý đồ họa
p_strCode=xulydohoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2