intTypePromotion=1
ADSENSE

Yêu cầu về đề tài luận văn Cao học

Xem 1-0 trên 0 kết quả Yêu cầu về đề tài luận văn Cao học
 • Tài liệu với các nội dung: mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của việc thực hiện luận văn Cao học; trình tự thực hiện luận văn Cao học; lịch trình chuẩn thực hiện luận văn Cao học khóa; yêu cầu về đề tài luận văn Cao học; yêu cầu về đề cương chi tiết luận văn Cao học; đề cương chi tiết luận văn Cao học; hình thức trình bày của luận văn Cao học; tóm tắt luận văn Thạc sĩ ; điều khoản thực hiện; mẫu trang bìa luận văn; danh mục tạp chí Khoa học được tính điểm.

  pdf27p anthachluu 20-07-2019 44 1   Download

 • Bài giảng Quy trình bảo vệ luận văn cao học dưới đây sẽ giúp các bạn biết được các bước chính và yêu cầu của mỗi bước trong việc bảo vệ luận văn cao học. Mời các bạn tham khảo bài giảng để có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc bảo vệ luận văn cao học của mình.

  pdf8p cocacola_05 02-11-2015 99 6   Download

 • Để nâng cao chất lượng nghiên cứu cho các loại luận văn của sinh viên và công việc hướng dẫn của giảng viên, các trường đại học cần có những qui định cụ thể về nội dung và yêu cầu về hàm lượng khoa học của chúng. Bài viết này có mục đích giới thiệu nội dung và qui trình thực hiện nghiên cứu nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp bậc cử nhân và thạc sĩ trong ngành QTKD. Nội dung chính của luận văn cử nhân chưa thật sự là công trình nghiên cứu khoa học mà...

  pdf12p lgg330 12-10-2010 704 305   Download

 • Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học tự hoàn thiện”. ...

  pdf104p vascaravietnam 15-08-2012 725 269   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp khắc phục những yếu kém về hoạt động tài chính cho công ty tnhh hợp hưng', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p vaio1111 03-09-2012 64 7   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá phát triển như vũ bão hiện nay, hội nhập kinh tế quốc gia vào nền kinh tế khu vực và thế giới đang là một vấn đề lý luận và thực tiễn nóng bỏng, sôi động. Bên cạnh đó, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một quá trình tất yếu đối với bất kỳ một quốc gia nào muốn đạt được sự phát triển về kinh tế xã hội. Được xem như chất xúc tác cho sự phát triển thương mại quốc tế, công tác thanh...

  pdf49p vaio1111 03-09-2012 143 52   Download

 • Ổn định chính trị - xã hội là một yêu cầu tất yếu trong sự tồn tại và phát triển của mọi xã hội. Lịch sử thế giới và Việt Nam đã minh chứng rõ điều đó. Trong mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, ở mỗi giai đoạn lịch sử, khi nào giai cấp thống trị, Đảng phải cầm quyền đưa ra được những chủ trương, giải pháp đúng, phù hợp quy luật và thâu phục được lòng dân, thì ở đó sẽ tạo ra được sức mạnh để bảo vệ và xây dựng quốc gia, dân tộc hòa bình...

  pdf101p vascaravietnam 16-08-2012 177 46   Download

 • Đề tài định hướng vào việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam mà mục tiêu cụ thể là đạt tới độ chính xác tương đương thuỷ chuẩn hạng III nhà nước. Trên cơ sở phân tích công thức cơ bản của đo cao GPS và xét các phương án triển khai phương pháp đo cao này trong thực tế, đề tài đã nêu ra các yêu cầu về độ chính xác cho hai thành phần cơ bản của kết quả đo cao GPS đó...

  pdf41p caphe_123 17-07-2013 154 42   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:vốn và các yếu tố cấu thành nên thế mạnh về vốn cho hoạt động dài hạn các doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p muaythai7 30-08-2011 123 25   Download

 • Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I Quy định chung Điều 1. Mục đích nghiên cứu khoa học: 1. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 2. Tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học. 3. Giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn. Điều 2. Yêu cầu về nghiên cứu khoa học: 1. Phù hợp với khả năng...

  pdf7p ttcao8 29-08-2011 87 14   Download

 • Để phục vụ cho yêu cầu của quá trình quốc tế hoá toàn cầu. Khoa học nghiên cứu sự phát triển kinh tế trong thời đại này đòi hỏi chúng ta phải có cách nhìn nhận đúng đắn đáp ứng đợc nhu cầu của công cuộc hội nhập. Sự hình thành và phát triển của quan hệ kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan. Ban đầu đó là sự trao đổi sản phẩm giữa các quốc gia do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên nh đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên...

  pdf24p vaio1111 04-09-2012 87 12   Download

 • Tuy nhiên kinh doanh xuất nhập khẩu không những yêu cầu về trình độ nghiệp vụ cao mà còn các yếu tố khác như kinh nghiệm, khả năng giao tiếp, sự phản ứng nhạy bén trước những biến động của thị trường. Thực tế là một số các cán bộ có kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh nhưng lại hạn chế về trình độ ngoại ngữ, còn các bộ trẻ lại thiếu kinh nghiệm thực tế. Do yêu cầu của hoạt động kinh doanh nhập khẩu cần phải nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội...

  pdf10p ttcao2 05-08-2011 42 6   Download

 • Khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người về nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí ngày càng cao và du lịch đã trở thành ngành dịch vụ cung cấp đầy đủ các nhu cầu đó cho con người. Xuất phát từ yêu cầu đó mà ngành du lịch ra đời và ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người.Từ khi ra đời, ngành du lịch không chỉ là ngành phục vụ mà nó còn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cũng như bao quốc gia khác...

  pdf61p vaio1111 03-09-2012 55 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thị trường sản xuất nội địa thiếu công nghệ đòi hỏi yêu cầu từ ngoài nước về phụ tùng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p ttcao9 30-08-2011 31 3   Download

 • ể không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng trên sóng truyền hình để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương cần thiết phải có nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân tích một cách khách quan, nghiêm túc về vấn đề này từ nhiều phương diện, nhất là chủ thể, đối tượng tuyên truyền, nội dung, hình thức, thời lượng tuyên truyền… Nhằm góp phần giải quyết vấn đề quan trọng nhưng phức tạp đó, tác giả chọn vấn đề: “Tuyên truyền nghị quyết của Đảng trên sóng truyền hình Lạng Sơn” làm đề tài Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Báo chí.

  pdf90p capheviahe26 02-02-2021 7 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p donna_pro 28-10-2011 2683 573   Download

 • Chương 2 trình bày về lý thuyết sự thỏa mãn khách hàng và hành vi mua hàng của một tổ chức. Mô hình nghiên cứu tổng quát được xây dựng. Để áp dụng mô hình này, chương 3 này nhằm mục đích phân tích tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty Tam Trần, qua đó sẽ tìm ra được những yếu tố cần thiết phải tìm hiểu để đưa vào bảng câu hỏi định tính, định lượng để phân tích hành vi của khách hàng. Sau khi phân tích tình hình kinh doanh hiện nay của Công...

  pdf33p lgg330 12-10-2010 390 216   Download

 • Khóa học thạc sĩ tại Anh quốc yêu cầu khá cao về năng lực và khả năng nghiên cứu độc lập của sinh viên. Do đó, khi làm luận văn tốt nghiệp, nhiều du học sinh Việt Nam khá lúng túng.

  doc2p kitty15 29-11-2009 710 191   Download

 • Tài liệu tham khảo cho giáo viên và sinh viên cao đẳng, đại học khi làm bài luận văn ,báo cáo - Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học.. Một bài báo khoa học cần đảm bảo yêu cầu về nội dung và kỹ thuật trình bày như sau: Đầu đề bài báo: Đầu đề bài báo khoa học là tên gọi của bài viết đó. Nó thường dài từ 10 đến 15...

  pdf26p nolimit_it 11-09-2011 541 190   Download

 • Công nghệ ô tô là một ngành khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Sự tiến bộ trong thiết kế, vật liệu và kỹ thuật sản xuất đã góp phần tạo ra những chiếc xe ô tô hiện đại với đầy đủ tiện nghi, tính an toàn cao, và đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. Trong xu thế phát triển ấy, nhiều hệ thống và trang thiết bị trên ô tô ngày nay được điều khiển bằng điện tử, đặc biệt là các hệ thống an toàn như hệ thống phanh, hệ thống điều khiển ổn định...

  doc104p nanggio2010 29-04-2011 396 144   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1106 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Yêu cầu về đề tài luận văn Cao học
p_strCode=yeucauvedetailuanvancaohoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2