intTypePromotion=1
ADSENSE

Yếu tố kinh tế vĩ mô

Xem 1-20 trên 664 kết quả Yếu tố kinh tế vĩ mô
 • Luận án Tiến sĩ: Tác động của tỷ giá nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam trình bày các khái niệm về tỷ giá và các yếu tố kinh tế vĩ mô, tác động của tỷ giá USD/VND đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam, mối quan hệ giữa tỷ giá USD/VND và tỷ giá USD/CNY, kiểm định tác động của tỷ giá USD/CNY đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam và nêu lên một số khuyến nghị về điều hành tỷ giá và chính sách tiền tệ.

  pdf222p danhvi95 05-12-2018 83 12   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đo lường mối quan hệ của 4 yếu tố kinh tế vĩ mô (chỉ số giá tiêu dùng - tỷ lệ lạm phát, tỷ giá đồng / USD, tổng tiền tệ M2, giá vàng trong nước, biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam - thông qua chỉ số giá chứng khoán Việt Nam). Kết quả cho thấy, về lâu dài, có một mối quan hệ tích cực giữa Chỉ số VN và Chỉ số tiền tệ M2 và giá vàng trong nước, và mối quan hệ tiêu cực với lạm phát; trong khi không có mối quan hệ giữa tỷ giá tiền tệ và chỉ số giá cổ phiếu. Trong ngắn hạn, chỉ số giá cổ phiếu hiện tại có cùng hướng với tháng trước và ngược lại với tỷ giá tiền tệ.

  pdf9p nguathienthan1 20-11-2019 39 8   Download

 • Bài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu, xác định các yếu tố kinh tế vĩ mô như: (1) tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), (2) tỷ lệ lạm phát (INF), (3) lãi suất (IR), (4) chỉ số phát triển công nghiệp (IPI), (5) tỷ lệ thất nghiệp (UN), (6) lượng cung tiền (V2), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu (NPL) trong khu vực ngân hàng của 13 nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương được công bố trên Wordbank trong khoảng thời gian 10 năm.

  pdf12p vidoraemi2711 17-06-2019 59 5   Download

 • Bài viết Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm của thanh niên Việt Nam bao gồm những nội dung về tổng quan khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm; các phương pháp nghiên cứu; kết quả thực nghiệm.

  pdf10p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 42 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm đo lường tác động của 6 yếu tố kinh tế vĩ mô bao gồm: giá dầu, chỉ số giá tiêu dùng (đại diện cho lạm phát), cung tiền M2, lãi suất, tỷ giá hối đoái và giá vàng đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (thông qua chỉ số giá chứng khoán VN-Index) trong giai đoạn 2000-2018 bằng mô hình VECM.

  pdf13p viwashington2711 02-12-2019 40 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế đến tác động của chính sách tiền tệ lên các yếu tố kinh tế vĩ mô" là sự bổ sung cần thiết vào các nghiên cứu mang tính thực nghiệm đó. Luận án này sẽ tiến hành đánh giá tác động của CSTT lên tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở các quốc gia chuyển đổi, trong đó có Việt Nam dưới ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế.

  pdf145p chumeorocky 10-01-2018 215 21   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định tác động của tỷ giá USD/CNY đến các yếu tố kinh tế vĩ mô bằng cách xem xét ảnh hưởng cụ thể của tỷ giá USD/CNY đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tiền tệ của Việt Nam. Dựa trên kết quả thu được, nghiên cứu sẽ đề xuất một số khuyến nghị trong điều hành tỷ giá thích hợp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của sự biến động tỷ giá, góp phần đạt được các mục tiêu của nền kinh tế Việt Nam.

  pdf33p slimzslimz 23-12-2019 30 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định tác động của tỷ giá USD/CNY đến các yếu tố kinh tế vĩ mô bằng cách xem xét ảnh hưởng cụ thể của tỷ giá USD/CNY đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tiền tệ của Việt Nam. Dựa trên kết quả thu được, nghiên cứu sẽ đề xuất một số khuyến nghị trong điều hành tỷ giá thích hợp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của sự biến động tỷ giá, góp phần đạt được các mục tiêu của nền kinh tế Việt Nam.

  pdf33p sohucninh321 09-07-2019 31 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu này xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến giảm nghèo của tỉnh Lâm Đồng, được xác định trên cơ sở xây dựng mô hình hồi qui bội tối ưu bằng phương pháp BMA (Bayesian Model Average) dựa vào kết quả các chỉ số về thu nhập, thất nghiệp (việc làm), lạm phát và chất lương nguồn nhân lực tại Lâm Đồng.

  pdf17p thanhtrieung 04-09-2018 54 1   Download

 • Nghiên cứu này kiểm định tác động của tỷ giá USD/VND đến các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình VAR. Nghiên cứu tập trung vào các biến số kinh tế vĩ mô: Sản lượng thực đại diện cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, và chỉ số giá tiêu dùng đại diện cho lạm phát của quốc gia.

  pdf11p vivatican2711 10-02-2020 38 0   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Bài tập nhóm Kinh tế vi mô" dưới đây sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập và nắm vững kiến thức về: trợ cấp hàng hóa, yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất cho xã hội,sự phân chia lợi ích khi nhận trợ cấp,...

  pdf21p tuoanh04 19-07-2011 2136 527   Download

 • Trong phần này chúng ta nghiên cứu về kinh tế vĩ mô. ● Bạn đã được giới thiệu về kinh tế vĩ mô trong cuốn Kinh tế học 100, ở nhiều mức độ và trong nhiều khía cạnh khác nhau. ● Ở đây chúng tôi đi vào tiêu chuẩn hoá những cơ sở của các bạn. ● Chúng ta sẽ bắt đầu từ Phần I với sự giới thiệu về các biến kinh tế vĩ mô, và cách chúng được xác định, và những gì chúng chỉ ra cho chúng ta....

  pdf18p hoangkha04 10-11-2010 643 290   Download

 • Nội dung Bài giảng môn Kinh tế vi mô gồm có 7 chương được trình bày như: Tổng quan về kinh tế vi mô, cung cầu hàng hóa, lý thuyết lựa chọn của hàng tiêu dùng, thị trường yếu tố sản xuất,...Mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf107p nhatro75 06-07-2012 742 238   Download

 • Để hiểu được những yếu tố nào quyết định cán cân thương mại của một quốc gia và các chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến nó như thế nào, chúng ta cần một lý thuyết kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở. Trong chương trước đã giới thiệu một số biến số kinh tế vĩ mô cơ bản dùng để miêu tả mối quan hệ của một nền kinh tế với các nước khác như xuất khẩu ròng, đầu tư nước ngoài ròng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực tế. Chương này sẽ phát triển một...

  doc19p teo1961988 15-12-2010 1355 184   Download

 • Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới, lượng vàng hiện có tại Việt Nam (lấy lượng vàng nhập khẩu trừ đi số đã xuất khẩu) khoảng 1.000 tấn, tương đương với 45 tỷ USD. Tuy con số này chưa được công nhận, nhưng chắc chắn một lượng vàng rất lớn đang được người dân nắm giữ, đang trở thành luồng vốn hoạt động không chính thức, gây sức ép không nhỏ đến chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế nói chung và hoạt động của các NHTM nói riêng....

  doc2p thuyzuize_th 03-05-2011 442 169   Download

 • Tài liệu tham khảo về kinh tế vĩ mô dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Nhữn yếu tố chính của kinh tế vĩ mô "

  pdf12p cucai_trang 04-06-2010 309 146   Download

 • Giáo trình môn học Kinh tế vi mô - Phần 2 gồm nộ dung của ba chương 4, 5 và chương 6 trình bày những kiến thức về sản xuất và chi phí nhằm giúp người học giải thích khái niệm hàm sản xuất, năng suất trung bình, năng suất cận biên, mối quan hệ giữa sản lượng và năng suất biên, năng suất trung bình và năng suất biên; phân biệt hàm sản xuất trong ngắn hạn và trong dài hạn, vận dụng được nguyên tắc phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất để giải quyết các bài tập. Nội dung hai chương tiếp theo sẽ trình bày về cạnh tranh và độc quyền và thị trường yếu tố sản xuất. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf45p missminh32 10-04-2014 647 68   Download

 • Câu hỏi bài tập trắc nghiệp Kinh tế vi mô dp NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu nhằm cũng cố và kiểm tra lại kiến thức về Kinh tế vi mô. Cuốn sách gồm 8 chương trình bày các nội dung cơ bản về: những vấn đề cơ bản về kinh tế học, cầu cung và giá thị trường, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường các yếu tố sản xuất.

  pdf323p seven_12 10-03-2014 231 62   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường - ThS. Phan Thị Kim Phương cung cấp cho các bạn sinh viên những nội dung kiến thức về khái quát về thị trường, cấu trúc thị trường, phân loại thị trường, cầu thị trường, các yếu tố làm thay đổi đường cầu, cầu cá nhân và cầu thị trường, cung thị trường, các yếu tố làm thay đổi đường cung, hệ số co giãn của cung. 

  pdf31p cobetocxul9 03-06-2015 437 50   Download

 • Nội dung "Giáo trình môn Kinh tế vi mô" gồm có 6 chương tình bày về: Khái quát về kinh tế vi mô, cung và cầu, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf83p next_12 17-04-2014 303 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yếu tố kinh tế vĩ mô
p_strCode=yeutokinhtevimo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2