intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

9 văn bản luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 9 tài liệu

1.674
lượt xem
275
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

9 văn bản luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của bảo hiểm, hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Lưu

Tài liệu trong BST: 9 văn bản luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 1. Chỉ thị số 03/2005/CT-BXD

  pdf 4p 131 8

  Chỉ thị số 03/2005/CT-BXD về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 2. Nghị định số 125/2005/NĐ-CP

  pdf 7p 118 5

  Nghị định số 125/2005/NĐ-CP về việc quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa do Chính phủ ban hành

 3. Quyết định 99/2005/QĐ-BTC

  doc 17p 139 11

  Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 4. Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC

  pdf 20p 315 49

  Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành

 5. Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA

  pdf 8p 196 15

  Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA về việc chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 6. QĐ 282007 về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  pdf 19p 156 29

  Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm....

 7. Thông tư số 220/2010/TT-BTC

  pdf 13p 405 174

  Thông tư số 220/2010/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 30 tháng 12 năm 20010 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm chảy, nổ bắt buộc. Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 8. THÔNG TƯ 220/2010/TT-BTC

  doc 23p 308 34

  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 9. Quyết định số 768/QĐ-BTC

  pdf 17p 87 8

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2