intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ quy định một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.441
lượt xem
232
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Bộ quy định một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ quy định một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 1. Thông tư 05/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  doc 4p 306 15

  Thông tư 05/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 2. THÔNG TƯ Số: 16/2010/TT-BTNMT

  doc 7p 175 24

  THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 3. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về thi hành Luật Đất đai

  doc 0p 178 22

  Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. 2. Việc quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; thanh tra đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

 4. Danh mục mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

  doc 51p 2023 132

  Tài liệu tham khảo về Phụ lục danh mục mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai. Kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

 5. Nghị định 105/ 2009/NĐ- CP

  pdf 21p 335 110

  Nghị định 105/ 2009/NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 6. Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành

  pdf 16p 152 11

  Tham khảo tài liệu 'nghị định 182/2004/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

  pdf 21p 2780 214

  Nghị định số 105/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cắn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Đất đai, và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

 8. Chỉ thị số 43/CT-UB-QLĐT

  pdf 2p 76 4

  Chỉ thị số 43/CT-UB-QLĐT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 9. Thông tư số 278/1997/TT-ĐC

  pdf 9p 76 6

  Thông tư số 278/1997/TT-ĐC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/1/97 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

 10. Nghị định số 04-CP

  pdf 11p 63 4

  Nghị định số 04-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai do Chính phủ ban hành

 11. Thông tư số 05/2006/TT-BTNMT

  pdf 4p 91 6

  Thông tư số 05/2006/TT-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 12. Nghị định 04/CP của Chính phủ

  doc 10p 216 8

  Nghị định 04/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

 13. Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMTBT

  pdf 4p 44 3

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT PHỤC VỤ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2