intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các qui định đào tạo liên thông

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.137
lượt xem
166
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các qui định đào tạo liên thông
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn quy định về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lưu

Tài liệu trong BST: Các qui định đào tạo liên thông

 1. Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

  pdf 4p 284 22

  Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập...

 2. Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT

  pdf 9p 86 3

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 14/2009/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2009 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2008 QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

 3. Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH

  pdf 9p 122 13

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ - CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...

 4. Quyết định số 49/2002/QĐ-BGDĐT

  pdf 5p 84 3

  Quyết định số 49/2002/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 5. Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT

  pdf 2p 176 8

  Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở...

 6. Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH

  pdf 7p 106 17

  Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH về quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 7. Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT

  pdf 10p 75 4

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2