intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy định về kế hoạch phát triển thương mại điện tử

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.034
lượt xem
156
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Các quy định về kế hoạch phát triển thương mại điện tử
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư văn bản hướng dẫn triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử theo từng giai đoạn do thủ tướng chính phủ ban hành

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định về kế hoạch phát triển thương mại điện tử

 1. Luật Giao dịch điện tử

  doc 17p 727 188

  Luật Giao dịch điện tử quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

 2. Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND

  pdf 14p 79 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 UBND TỈNH BẮC NINH

 3. QUYẾT ĐỊNH Số: 1759/QĐ-UBND

  pdf 9p 76 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 4. Chỉ thị số 14/2006/CT-BTM

  pdf 7p 80 2

  Chỉ thị số 14/2006/CT-BTM về việc triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Thương mại ban hành

 5. Quyết định số 1569/2006/QĐ-BTM

  pdf 8p 70 2

  Quyết định số 1569/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Thương mại điện tử do Bộ Thương mại ban hành

 6. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP

  pdf 7p 169 35

  Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử do Chính phủ ban hành

 7. Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT

  pdf 5p 77 3

  Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành

 8. Thông tư số 09/2008/TT-BCT

  pdf 8p 168 7

  Thông tư số 09/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành

 9. Quyết định số 1250/QĐ-UBND

  pdf 3p 84 3

  Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 10. luật giao dịch điện tử - quốc hội ban hành

  doc 12p 140 24

  luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. các quy định của luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2