intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số báo cáo,tài liệu về tổ chức bộ máy nhà nước dành cho các bạn tham khảo

Chia sẻ: Trần Thị Em | Ngày: | 6 tài liệu

1.103
lượt xem
17
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Một số báo cáo,tài liệu về tổ chức bộ máy nhà nước dành cho các bạn tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức bộ máy nhà nước được tổ chức thành các cơ quan nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng Nhà nước,để hiểu sâu hơn chúng tôi đưa đến các bạn bộ sưu tập này để tham khảo,nó tổng hợp các bài báo cáo và luận văn hay hy vọng các bạn sẽ hài lòng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số báo cáo,tài liệu về tổ chức bộ máy nhà nước dành cho các bạn tham khảo

 1. Tài liệu công chức: Bộ máy nhà nước

  doc 59p 3547 992

  Tài liệu công chức Bộ máy nhà nước gồm có 5 chuyên đề, trình bày như sau: Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của chính phủ, văn bản quản lý nhà nước và kỹ năng soạn thảo văn bản,...Mời các bạn cùng tham khảo.

 2. Báo cáo chuyên đề nhóm 3 " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò ,chức năng,trách nhiệm và cơ cấu"

  pdf 48p 2478 606

  Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,

 3. Báo cáo tổng quan khoa học "Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới"

  pdf 188p 186 29

  Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm đổi mới ở Việt Nam là sự chuyển đổi thành công thể chế kinh tế. Để làm rõ thành công trên phương diện thực tiễn và sáng tạo lý luận, trong bài viết này.

 4. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước"

  pdf 171p 87 7

  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

 5. Luận văn "Hệ thống Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước"

  pdf 17p 267 62

  Ở các nước quyền tư pháp là một nhánh quyền lực độc lập bao gồm một tổng thể các tổ chức Tòa án và các thiết chế bổ trợ khác, được lập ra để giải quyết các tranh chấp xã hội giữa Nhà nước với công dân.

 6. Đề tài: Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam

  pdf 32p 85 9

  Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước ta đã bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn đầu, chính sách kinh tế kế hoạch hoá tập trung của Đảng và Nhà nước tỏ ra rất có hiệu quả với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2