intTypePromotion=1

Một số hướng dẫn công tác thanh tra giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 19 tài liệu

0
1.579
lượt xem
289
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

Một số hướng dẫn công tác thanh tra giáo dục
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản luật hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục toàn diện các trường và hoạt động sư phạm của giáo viên

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số hướng dẫn công tác thanh tra giáo dục

 1. Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT

  pdf 7p 119 3

  Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 2. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT

  pdf 11p 69 4

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 3. Quyết định số 2180/QĐ-BGDĐT

  pdf 6p 67 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA CHẤM THI, PHÚC KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 4. Quyết định số 850/QĐ-BGDĐT

  pdf 7p 51 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: THÀNH LẬP 06 ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TẠI CÁC VÙNG THI ĐUA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 5. Những quy định về thanh tra giáo dục tại Luật Giáo dục năm 2005

  doc 8p 525 98

  Luật Giáo dục năm 2005 cơ bản đã thừa kế Luật Giáo dục năm 1998 những quy định về thanh tra giáo dục. Tuy nhiên, do Luật Thanh tra (có hiệu lực từ 01/01/2004) đã quy định khá cụ thể về quyền hạn trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành nên trong Luật Giáo dục năm 2005 không nhắc lại những nội dung cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra giáo dục.

 6. Nghị định số 358-HĐBT

  pdf 3p 69 6

  Nghị định số 358-HĐBT về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

 7. Chỉ thị 60/1998/CT-BGDĐT

  pdf 4p 60 4

  Chỉ thị 60/1998/CT-BGDĐT về việc tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra trong ngành giáo dục - đào tạo do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

 8. Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT

  pdf 4p 109 13

  Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

 9. Nghị định 101/2002/NĐ-CP

  pdf 0p 63 2

  Nghị định 101/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục do Chính phủ ban hành

 10. Thông tư số 07/2004/TT-BGDĐT

  pdf 11p 107 10

  Thông tư số 07/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 11. Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV

  pdf 5p 103 7

  Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV về việc hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra giao thông vận tải ở địa phương do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ ban hành

 12. Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT

  pdf 8p 574 68

  Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 13. Nghị định số 85/2006/NĐ-CP

  pdf 11p 100 16

  Nghị định số 85/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục do Chính phủ ban hành

 14. Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT

  pdf 7p 130 5

  Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 15. Hướng dẫn số 1870/2005/HD-GDĐT

  pdf 10p 94 9

  Hướng dẫn số 1870/2005/HD-GDĐT về công tác thanh tra giáo dục năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

 16. Quyết định số 2418/QĐ-BGDĐT

  pdf 8p 48 1

  Quyết định số 2418/QĐ-BGDĐT về tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 17. Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT

  pdf 22p 41 1

  Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT về việc thành lập đoàn thanh tra thi, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 18. Hướng dẫn số 260/TTr

  pdf 13p 90 4

  Hướng dẫn số 260/TTr về nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 19. Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT

  pdf 6p 65 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=207
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2