intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số quy đinh cho đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 19 tài liệu

1.107
lượt xem
203
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

Một số quy đinh cho đầu tư chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quy đinh cho đầu tư chứng khoán

 1. Thông tư số 17/2007/TT-BTC

  doc 12p 147 23

  Thông tư hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

 2. Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3

  pdf 31p 68 2

  Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Uỷ ban Chứng khoáng Nhà nước ban hành

 3. Nghị định 22/2000/NĐ-CP

  pdf 14p 73 3

  Nghị định 22/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

 4. Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK

  pdf 27p 65 2

  Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

 5. Thông tư số 58/2004/TT-BTC

  pdf 34p 50 1

  Thông tư 58/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về Thành viên và Giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 6. Thông tư số 57/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 25p 69 2

  Thông tư 57/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 7. Quyết định 244/2005/QĐ-BTC

  pdf 16p 61 3

  Quyết định 244/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

 8. Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN

  pdf 5p 71 3

  Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 9. Nghị định 161/2004/NĐ-CP

  pdf 20p 60 3

  Nghị định 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2