intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.961
lượt xem
289
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án xây dựng thông thường gồm phần thuyết minh dự án và bản vẽ thiết kế cơ sở. Đây chính là các căn cứ để triển khai cho bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công sau này. Tổng mức đầu tư của dự án chính là giá trị đầu tư xây dựng của dự án. Không phải bất cứ công trình xây dựng nào cũng phải lập dự án. Các công trình thông thường được chia thành các loại như nhóm A, nhóm B, nhóm C...và các loại công trình này được phân chia căn cứ vào các mức giá trị đầu tư của công trình và theo loại công trình.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. Thông tư số 43/2012/TT-BCT

  pdf 24p 127 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

 2. Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND

  pdf 4p 76 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO TỈNH PHÚ YÊN QUẢN LÝ” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 368/2012/QĐ-UBND NGÀY 12/3/2012 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

 3. Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

  pdf 59p 47 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 4. Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 52 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

 5. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND

  pdf 4p 73 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 6. Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND

  pdf 4p 77 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CAO TRÌNH THIẾT KẾ CHO CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC, CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ TỪ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 7. Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND

  pdf 6p 66 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỢC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

 8. Thông tư số 40/2012/TT-BCA

  pdf 13p 91 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

 9. Quyết định số 2102/QĐ-UBND

  pdf 2p 75 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP, QUYẾT ĐỊNH UỶ QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2