intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 8 tài liệu

1.384
lượt xem
214
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh)

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

 1. Nghị định 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 10p 240 58

  Nghị định 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 2. Nghị định 120-CP của Chính phủ

  doc 8p 237 23

  Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

 3. Thông tư số 96/2001/TT-BTC

  pdf 4p 81 4

  Thông tư số 96/2001/TT-BTC về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 3/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

 4. Quyết định số 8052/2001/QĐ-UB

  pdf 3p 75 3

  Quyết định số 8052/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 5. Thông tư số 12/2012/TT-BTC

  pdf 5p 77 1

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

 6. Thông tư số 211/2012/TT-BTC

  pdf 14p 67 4

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2011/NĐ-CP NGÀY 14/10/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2