intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những điều lệ về quyền tự do tôn giáo

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 8 tài liệu

1.586
lượt xem
159
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Những điều lệ về quyền tự do tôn giáo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập hợp các tài liệu văn bản luật liên quan đến quyền tự tư do về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những điều lệ về quyền tự do tôn giáo

 1. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP

  pdf 17p 232 25

  Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

 2. Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11

  pdf 12p 260 18

  Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 về Tín ngưỡng, Tôn giáo do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

 3. Lệnh số 18/2004/L-CTN

  pdf 1p 125 5

  Lệnh số 18/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chủ tịch nước ban hành

 4. Thông tư số 01/2001/TT-TGCP

  pdf 2p 65 2

  Thông tư số 01/2001/TT-TGCP về hướng dẫn việc miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với "chức sắc tôn giáo chuyên nghiệp" do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

 5. Sắc lệnh số 223/SL

  pdf 3p 85 7

  Sắc lệnh số 223/SL về việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng do Chủ tịch nước ban hành

 6. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP

  pdf 2p 144 10

  Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

 7. PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG

  doc 13p 144 22

  PHÁP LỆNH Tín ngưỡng, tôn giáo Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

 8. PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

  pdf 12p 117 16

  Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2